Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Juridinio asmens duomenų keitimas ir išregistravimas

Atlyginimas už juridinių asmenų duomenų pakeitimų registravimą ​

Paslauga
Kaina, Eur
Juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento įregistravimas ar išregistravimas klientų aptarnavimo padalinyje ar paštu 19,80
elektroniniu būdu 17,54
Bankrutuojančio, likviduojamo, likviduojamo dėl bankroto, pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas 16,90
Likviduojamo, pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu 9,12
Kito juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas, dokumentus pateikus popieriniu būdu 26,23
Kito juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu 11,89
Įgaliojimo, gauto popierine forma, įrašymas 7,26
Duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimas (vienas įrašas)* 4,15
Duomenų, steigiant Europos bendrovę jungimo ar valdymo (holdingo) būdu ar Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu kitoje valstybėje ar perkeliant buveinę, įregistravimas ir pažymėjimo išdavimas, po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi  kitoje valstybėje veiksiančio juridinio asmens įregistravimas ir pažymėjimo išdavimas   33,87

* 1. Šis atlyginimas neimamas registruojant juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, taip pat registruojant pakeistą juridinio asmens steigimo dokumentą, kai keičiami juridinio asmens steigimo dokumentuose esantys duomenys ar informacija.
2. Vienas įrašas apima visus fizinio asmens (juridinio asmens) duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę).
3. Už Juridinių asmenų registro nuostatų 18.1, 18.5, 21.1, 21.4, 21.8, 18.11, 18.12, 18.16, 18.24, 23.1, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.17, 23.19, 23.20, 23.22, 23.24, 23.25, 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, 28.2, 32.2, 34.1.5, 34.5.1, 34.6, 35.2.5 papunkčiuose nurodytų duomenų ir informacijos registravimą atlyginimas neimamas.

 


 Atgal  Į puslapio viršų