Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Juridinio asmens duomenų keitimas ir išregistravimas

Atlyginimas už juridinių asmenų duomenų pakeitimų registravimą ​

Paslauga
Kaina, Eur
Juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento įregistravimas klientų aptarnavimo padalinyje ar e. paštu 20,17
elektroniniu būdu 17,86
Bankrutuojančio, likviduojamo, likviduojamo dėl bankroto, pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas 17,21
Likviduojamo, pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu 9,29
Juridinio asmens teisinio statuso, išskyrus nurodytus 1,16 papunktyje, įregistravimas   26,71
Juridinio asmens teisinio statuso, išskyrus nurodytus 1,17 papunktyje, įregistravimas, dokumentus pateikus  12,11
Įgaliojimo, gauto popierine forma, įrašymas 7,39
Duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimas (vienas įrašas)* 4,22
Duomenų, steigiant Europos bendrovę jungimo ar valdymo (holdingo) būdu ar Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu kitoje valstybėje ar perkeliant buveinę, įregistravimas ir pažymėjimo išdavimas, po reorganizavimo kitoje valstybėje veiksiančio juridinio asmens įregistravimas ir pažymėjimo išdavimas   34,49

* 1. Šis atlyginimas neimamas registruojant juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, taip pat registruojant pakeistą juridinio asmens steigimo dokumentą, kai keičiami juridinio asmens steigimo dokumentuose esantys duomenys ar informacija.
2. Vienas įrašas apima visus fizinio asmens (juridinio asmens) duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę).
3. Už Juridinių asmenų registro nuostatų 18.1, 18.5, 21.1, 21.4, 21.8, 18.11, 18.12, 18.16, 18.24, 23.1, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.17, 23.19, 23.20, 23.22, 23.24, 23.25, 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, 28.2, 32.2, 34.1.5, 34.5.1, 34.6, 35.2.5 papunkčiuose nurodytų duomenų ir informacijos registravimą atlyginimas neimamas.

 


 Atgal  Į puslapio viršų