Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys

Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema


Prisijungti prie Registrų centro savitarnos
Prisijungti prie Registrų centro
savitarnos sistemos


 
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – Sistema) tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis kaupti ir teikti duomenis turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims apie:
  • juridinių asmenų (uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, viešųjų įstaigų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų, labdaros ir paramos fondų, kurie yra nevyriausybinės organizacijos) dalyvius;
  • visų teisinių formų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų (išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelė dalyvė yra valstybė ar savivaldybė) naudos gavėjus.

Duomenys apie juridinių asmenų dalyvius kaupiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemyje (toliau – JADIS), duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus kaupiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
 
Pagrindinės Sistemos funkcijos yra:
  1. sisteminti, analizuoti ir apibendrinti Sistemos kaupiamus duomenis;
  2. keistis duomenimis su kitomis institucijomis.
  3. įvesti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus bei formuoti dalyvių ir naudos gavėjų sąrašus;
  4. kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus;
  5. teikti duomenis ir dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims JADIS nuostatuose nustatyta tvarka;
  6. keistis duomenimis su registrais ir kitomis valstybės informacinėmis sistemomis;
  7. keistis duomenimis apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus per Europos centrinę platformą.
 


 Atgal  Į puslapio viršų