Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Paslaugos / Duomenų ir elektroninių paslaugų teikimas pagal sutartis

Advokatams, advokatų padėjėjams ir advokatų profesinėms bendrijoms teikiamos paslaugos pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis


Šiame puslapyje rasite:
  1. Sutarčių sudarymas
  2. Veiksmai po sutarties pasirašymo
  3. Sutarties keitimas arba nutraukimas
  4. Vartotojų administravimas
  5. Aplikacijos ir informacinės sistemos, prisijungimai, įkainiai, naudojimosi instrukcijos
  6. Teisės aktai
  7. Kontaktai

Sutarčių sudarymas

Ką daryti, norint sudaryti duomenų teikimo sutartį?

1. Užpildykite žemiau pateiktą Vieningos sutarties formą trūkstamais duomenimis ir nurodykite duomenų tvarkymo teisinį pagrindą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies punktą (-us):
 
Advokatui skirta Vieninga duomenų teikimo sutartis
(Pasirašius šią sutartį, suteikiama teisė gauti duomenis iš Nekilnojamojo turto registro (NTR), Juridinių asmenų registro (JAR), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemio (JADIS), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS), Įgaliojimų registro (ĮR), Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR), Lietuvos Respublikos gyventojų registro (GR), Turto arešto aktų registro (TAAR), Testamentų registro (TR), Vedybų sutarčių registro (VSR), Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NIRVAR), Nekilnojamojo turto registre įregistruotų hipotekų ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre įregistruotų įkeitimų duomenis (NTR ir STSR).
DOCX
Advokato padėjėjui skirta Vieninga duomenų teikimo sutartis
(Pasirašius šią sutartį, suteikiama teisė gauti duomenis iš Nekilnojamojo turto registro (NTR), Juridinių asmenų registro (JAR), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemio (JADIS), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS), Įgaliojimų registro (ĮR), Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR), Lietuvos Respublikos gyventojų registro (GR), Turto arešto aktų registro (TAAR), Testamentų registro (TR), Vedybų sutarčių registro (VSR), Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NIRVAR), Nekilnojamojo turto registre įregistruotų hipotekų ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre įregistruotų įkeitimų duomenis (NTR ir STSR).
DOCX
Advokatų profesinei bendrijai  skirta Vieningos duomenų teikimo sutartis
(Pasirašius šią sutartį, suteikiama teisė gauti duomenis iš Nekilnojamojo turto registro (NTR), Juridinių asmenų registro (JAR), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemio (JADIS), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS), Įgaliojimų registro (ĮR), Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR), Lietuvos Respublikos gyventojų registro (GR), Turto arešto aktų registro (TAAR), Testamentų registro (TR), Vedybų sutarčių registro (VSR), Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NIRVAR), Nekilnojamojo turto registre įregistruotų hipotekų ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre įregistruotų įkeitimų duomenis (NTR ir STSR).
DOCX

SVARBU! Pasirašius anksčiau nurodytą Vieningos duomenų teikimo sutarties formą dėl duomenų gavimo iš NTR, JAR, JADIS, JANGIS, ĮR, STSR, GR, TAAR, TR, VSR, NIRVAR, Nekilnojamojo turto registre įregistruotų hipotekų ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre įregistruotų įkeitimų duomenų (NTR ir STSR), kuriomis duomenys teikiami per išorinę vartotojo naršyklę (interaktyviuoju būdu), prieš tai sudarytos sutartys neteks galios.

Su Vieningos duomenų teikimo sutarties dokumentais susipažinti galite čia

2. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Elektroninių valdžios vartų portale.
3. Užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą sutartį atsiųskite elektroniniu paštu versloklientai@registrucentras.lt .
Jei sutartį pasirašysite fiziniu parašu, 2 (du) pasirašytus sutarties egzempliorius prašome atsiųsti Registrų centro buveinės adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius.
4. Kartu su pasirašyta sutartimi prašome pateikti užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl vartotojų sąrašo administravimo. Prašymo formą galite rasti čia

Atkreipiame dėmesį, kad Vieninga duomenų teikimo sutartis ir Prašymas dėl vartotojų administravimo turi būti pasirašyti kaip atskiri dokumentai.

Ką daryti, jei anksčiau nurodyta Vieninga duomenų teikimo sutartis neatitinka jūsų poreikių?

1. Užpildykite toliau pateiktą prašymo dėl naujos duomenų teikimo sutarties sudarymo formą:
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims DOCX

2. Užpildytą prašymą pasirašykite kvalifikuotu el. parašu. Jei prašymą pasirašėte fiziniu parašu, jį nuskenuokite. Pasirašytą prašymą išsiųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt .
3. Gavę ir išnagrinėję jūsų prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą derinimui.

Veiksmai po sutarties pasirašymo

  1. Pasirašius Vieningą duomenų teikimo sutartį duomenys pradedami teikti tuomet, kai gavėjas pateikia tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl vartotojų sąrašo administravimo. Gavus Prašymą, visiems Prašyme nurodytiems vartotojams pateiktu el. pašto adresu, bus išsiųstos nuorodos į vartotojo registracijos anketą.
  2. Užpildžius anketą ir susikūrus individualų slaptažodį, vartotojas aktyvuojamas ir jam suteikiama prieiga prie sutartyje numatyto registro ar informacinės sistemos naudojimo aplikacijos. Apie sėkmingą anketos pateikimą ir vartotojo aktyvavimą vartotojas informuojamas el. paštu, kartu pateikiant ir vartotojui suteiktą vartotojo vardą sistemoje. Suteiktas vartotojo vardas ir vartotojo susikurtas slaptažodis naudojamas jungiantis prie registrų ar informacinių sistemų aplikacijų. Duomenų vartotojų sąraše nurodytiems asmenims prieigos pagal sutartį suteikiamos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai gaunama teisingai užpildyta vartotojo registracijos anketa.
  3. Tuo atveju, kai prisijungimui prie registro ar informacinės sistemos naudojama tapatybės nustatymo internete platforma „iPasas“– duomenų vartotojams išsiunčiami el. laiškai, kuriuose vartotojų prašoma užpildyti vartotojų registracijos anketą. Registrų centras, gavęs užpildytą vartotojo anketą, aktyvuoja atitinkamą vartotoją, taip suteikdamas jam prieigą prie sutartyje numatytų registrų ir (ar) informacinių sistemų naudojimo aplikacijų. Apie sėkmingą vartotojo aktyvavimą vartotojas informuojamas el. paštu.
Prisijungimas prie atitinkamų aplikacijų vykdomas per „iPasas“. Norėdamas autentifikuotis vartotojas gali pasinaudoti šiomis priemonėmis:
• mobiliu elektroniniu parašu
• kriptografinė USB laikmena
• lustinė kortelė
• elektronine bankininkyste

Sutarties keitimas arba nutraukimas

Ką daryti, jeigu norite pakeisti arba nutraukti pasirašytą sutartį?

1. Užpildykite toliau pateiktos formos prašymą (prašymą pakeisti duomenų teikimo sutartį arba prašymą nutraukti duomenų teikimo sutartį):
 
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį (fiziniams asmenims) DOCX
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį (juridiniams asmenims) DOCX
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį (fiziniams asmenims) DOCX
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį (juridiniams asmenims) DOCX

2. Užpildytą prašymą dėl sutarties pakeitimo pasirašykite kvalifikuotu el. parašu ir atsiųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt . Jei kvalifikuotu elektroniniu el. parašu pasirašyti neturite galimybės, prašome atsiųsti skenuotą pasirašytą dokumentą. Fiziniu parašu pasirašytą prašymą (originalą) siųskite paštu adresu: Studentų g. 39, 08106 Vilnius.

DĖMESIO! Prašymai dėl sutarties nutraukimo priimami tik pasirašyti originaliu parašu. Tuo atveju, jei prašymą dėl sutarties nutraukimo pasirašysite fiziniu parašu, prašymo originalą siųskite Registrų centro buveinės adresu: Studentų g. 39, 08106 Vilnius.

Vartotojų administravimas

Prašymą dėl vartotojų administravimo (įtraukti naują vartotoją, išbraukti esamą, patikslinti esančius duomenis) rasite čia.
 

  Aplikacijos ir informacinės sistemos, prisijungimai, jų naudojimosi instrukcijos

Pavadinimas / prisijungimas Paskirtis Įkainiai Instrukcijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras (NTR)

Prisijungti čia.
Duomenų teikimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus ir kt. juridinius faktus Spauskite čia Naudotojo vadovas
Lietuvos Respublikos gyventojų registras (GR)

Prisijungti čia.
Gyventojų registre tvarkomų asmens duomenų teikimas (asmens vardas, pavardė ir kt.)
 
Naudotojo vadovas

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemis (JADIS)

Prisijungti čia.
 

Duomenų teikimas iš JADIS apie dalyvius
 
Naudotojo vadovas
Juridinių asmenų registras (JAR)

Prisijungti čia.
 
Duomenų, susijusių su juridiniais asmenimis paieška
 
Naudotojo vadovas
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Prisijungti čia
Duomenų teikimas iš JANGIS apie naudos gavėjus
 
Naudotojo vadovas
Turto areštų aktų registras (TAAR)

Prisijungti čia
Duomenų teikimas apie Lietuvos Respublikos institucijų ir pareigūnų priimtus turto arešto aktus
 
Naudotojo vadovas
 
Testamentų registras (TR)

Prisijungti čia
Duomenų teikimas registrui el. būdu apie Lietuvos Respublikos teritorijoje sudarytus ir notaro patvirtintus (priimtus saugoti) testamentus
 
Naudotojo vadovas
 
Vedybų sutarčių registras (VSR)

Prisijungti čia
Duomenų teikimas registrui el. būdu apie vedybų sutartis, turto padalijimo faktus, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
 
Naudotojo vadovas
 
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras (NIRVAR)

Prisijungti čia
Dokumentų ir duomenų teikimas registrui el. būdu apie asmenis: tam tikroje srityje teismo pripažintus neveiksniais; kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje yra apribotas; nepilnamečius nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos; paskirtus globėjus ir rūpintojus; sudariusius pagalbos priimant sprendimus sutartį (-is); pagalbą priimant sprendimus teikiančius asmenis bei sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus; asmenų pateiktus išankstinius nurodymus
 
Naudotojo vadovas
 

Įgaliojimų registras (ĮR)

Prisijungti čia

Duomenų ir dokumentų iš institucijų teikimas el. būdu Įgaliojimų registrui
 
Naudotojo vadovas
 

Duomenų teikimo ir tvarkymo elektroninių paslaugų programa (TURTAS)

Prisijungti čia

Hipotekos (įkeitimo) sandorių rengimas ir teikimas registruoti (išregistruoti) vienu metu NTR ir STSR; neregistruojamų daiktų sutarčių parengimas ir pateikimas STSR; prašymų dėl juridinių faktų įregistravimo (išregistravimo) NTR teikimas
 
Naudotojo vadovas
 
Rinkos sandorių duomenų teikimas (RSi)

Prisijungti čia
NT rinkos sandorių paieška
 
Naudotojo vadovas
 
Neįregistruotų daiktų skaičiuoklė (NDS)

Prisijungti čia
Neįregistruoto NT vertės apskaičiavimas
 
Naudotojo vadovas
 
 

Teisės aktai

Teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teikimą, rasite čia

DĖL SUTARČIŲ SUDARYMO IR KITAIS SU SUTARTIMIS SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

Darbo
laikas
Informacija
telefonu
Informacija
el. paštu
     
Klientu aptarnavimo padaliniuose Telefonu
     
I-IV 8:00-17:00
V   8:00-16:00
+370 5 262 22 22 versloklientai@registrucentras.lt


 Atgal  Į puslapio viršų