Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Gyventojai / Įgaliojimų registras

Prokūros registravimas


Nuo 2023 m. sausio 1 d. Įgaliojimų registre registruojamos ir kaupiamos juridinių asmenų išduotos prokūros. 

Prokūrų duomenis į Įgaliojimų registrui teikia:
  • juridiniai asmenys, išduodantys prokūras;
  • prokūras išdavę juridiniai asmenys, teikiantys prašymus dėl prokūros pabaigos;
  • prokuristai, teikiantys prašymus dėl prokūros pabaigos;
  • teismai, priėmę sprendimus sustabdyti prokūros galiojimą, panaikinti prokūros galiojimo sustabdymą, pripažinti prokūrą negaliojančia, panaikinti prokūrą, pripažinti įgaliotinį, įgaliotoją ar prokuristą nežinia kur esančiu.

Prokūrų duomenys į Įgaliojimų registrą įrašomi remiantis duomenų teikėjų informacinių technologijų priemonėmis pateikiamais prašymais dėl prokūros registravimo Registrų centro savitarnoje, pasirinkus paslaugą „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“ arba Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai ar per įgaliotą asmenį teikiamais prašymais.

Registrų centro Savitarnoje prokūra gali būti registruojama 2 būdais:
  1. Pateikiant skenuotą prokūros dokumentą ir užpildant jos duomenis bei pateikiant Registro tvarkytojui registruoti prokūrą. 
 
  1. Užpildant prokūros duomenis ir sudarant prokūrą elektroniniu būdu.

DĖMESIO! Šiuo būdu išduodant prokūrą ar ją atšaukiant, duomenų teikėjo nurodyti dokumentą pasirašantys asmenys yra perduodami Registro tvarkytojui patikrinti, ar prokūrą išduodančio juridinio asmens atstovai turi teisę juridinio asmens vardu pasirašyti dokumentą. Tik po patikrinimo, kuris gali užtrukti iki 2 darbo dienų, prokūros dokumentas gali būti pasirašytas ir registruojamas Įgaliojimų registre.

Jeigu prokūra teismo sprendimu pripažinta negaliojančia, panaikintas, sustabdytas jos galiojimas ar galiojimo sustabdymas panaikintas arba teismo sprendimu prokuristas pripažintas nežinia kur esančiu, prokūra iš Registro išregistruojama ir duomenys į Registrą įrašomi pagal teismo sprendimą.


Prokūra iš Įgaliojimų registro automatiškai išregistruojama šiais atvejais:
  • pasibaigus kalendorine data ar metais, mėnesiais, savaitėmis ir dienomis apibrėžtam prokūros terminui;
  • gavus duomenis iš Gyventojų registro ar Užsieniečių registro apie bent vieno prokuristo mirtį;
  • gavus duomenis iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro apie bent vieno prokuristo neveiksnumą toje srityje, kurioje išduota prokūra, arba civilinio veiksnumo apribojimą toje srityje, kurioje išduota prokūra;
  • gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro apie prokūrą išdavusio juridinio asmens išregistravimą iš šio registro, prokūrą išdavusio juridinio asmens teisinio statuso „bankrutuojantis“, „likviduojamas“ ar „reorganizuojamas“ įgijimą.


Už prokūros įregistravimą mokamas 4,15 Eur atlyginimas. Prokūra išregistruojama neatlygintinai.
Visus Įgaliojimų registro įkainius rasite čia.

 


 Atgal  Į puslapio viršų