Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Įkainiai

Nekilnojamojo turto ir registro išrašų, pažymų ir duomenų kainos


 

Vidutinės rinkos vertės nustatymas

Paslauga Kaina, Eur
Pastato, inžinerinio statinio vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms reikmėms perskaičiavimas (atkuriamosios vertės metodu), įrašymas ar pateikimas  4,16
Patalpos vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms reikmėms perskaičiavimas (atkuriamosios vertės metodu), įrašymas ar pateikimas 4,73
Vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms reikmėms nustatymas, perskaičiavimas (masinio vertinimo būdu), įrašymas ar pateikimas  1,79
 

Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimas

Paslauga Kaina, Eur*
Duomenys apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotą (pažyma) popierine forma 2,28
elektronine forma 2,18
Duomenys apie gretimų žemės sklypų savininkus (pažyma) popierine forma 1,92
elektronine forma 1,85
Nekilnojamojo turto registro išrašas popierine forma 3,04
elektronine forma 2,64
„sistema–sistema“ būdu 0,07
Nekilnojamojo daikto kadastro įrašo suformavimas ir pateikimas elektronine forma 2,13
Nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų patikrinimas ir žymos apie duomenų patikslinimą suformavimas 3,09
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ne ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo) A4 formatu 2,18
A3 formatu 2,25
A2 formatu 2,33
A1 formatu 2,4
A0 formatu 2,48
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo) A4 formatu 2,49
A3 formatu 2,6
A2 formatu 2,7
A1 formatu 2,81
A0 formatu 2,92
A4 arba A3 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos skaitmeninis dokumentas 1,88
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos skaitmeninis dokumentas „sistema–sistema“ būdu 0,07
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų duomenys skaitmenine forma 1,77
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio duomenys skaitmenine forma  1,78
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos kadastro vietovės ar bloko ribos duomenys skaitmenine forma 1,77
Nekilnojamojo turto registro duomenų paieškos peržiūros suvestinė už laikotarpį iki 1 metų popierine forma 1,9
„sistema–sistema“ būdu 0,07
Nekilnojamojo turto registre suteiktų paslaugų išklotinė popierine forma 2,64
„sistema–sistema“ būdu 0,07
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėto statinio centro taško duomenys skaitmenine forma 1,45
Hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas iš Nekilnojamojo turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro popierine forma 5,95
elektronine forma 5,50
„sistema–sistema“ būdu 0,05
Hipotekos (įkeitimo) patikra Nekilnojamojo turto registre ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre popierine forma 2,17
elektronine forma 2,09
„sistema–sistema“ būdu 0,14
Hipotekų (įkeitimų) sąrašas iš Nekilnojamojo turto  registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro popierine forma 5,69
elektronine forma 5,28
„sistema–sistema“ būdu 0,05

*Duomenis užsakant popierine forma, papildomai pridedamas dokumentų spausdinimo įkainis. ​
 


Mėgėjų sodo teritorijų ribų pažymėjimas ir įrašo padarymas

Paslauga Kaina, Eur*
Mėgėjų sodo teritorijų ribos pažymėjimas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, parengtas pagal kadastrinių matavimų duomenis 10,89
Mėgėjų sodo teritorijų ribos pažymėjimas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo, naudojant mėgėjų sodo suplanavimo projektą 12,26
Įrašo apie žemės sklypo buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymas 1,55

*Duomenis užsakant popierine forma, papildomai pridedamas dokumentų spausdinimo įkainis. ​
 

Dokumentų kopijų parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

Paslauga Kaina, Eur*
Nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas A4 formatas 1,45
A3 formatas 1,53
A2 formatas 1,63
A1 formatas 1,8
A0 formatas 2,02
Skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas A4 formatas 1,45
A3 formatas 1,53
A2 formatas 1,57
A1 formatas 1,65
A0 formatas 1,67
Įregistruoto nekilnojamojo daikto skaitmeninių dokumentų kopijos skaitmenine forma (laikmenos kaina neįskaičiuota) 1,84
Nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio dokumento puslapio, skirto susipažinti, skaitmeninimas ir pateikimas popierine forma 1,86
elektronine forma 1,8

*Duomenis užsakant popierine forma, papildomai pridedamas dokumentų spausdinimo įkainis. ​
 

Dokumentų spausdinimas

Vieno puslapio spausdinimas Kaina, Eur
A4 formatu 0,04
A3 formatu 0,16
A2 formatu 0,32
A1 formatu 0,64
A0 formatu 1,28


Išankstinė ar pakartotinė patikra

Paslauga Kaina, Eur
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už vieną pastatą) 5,8
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už vieną inžinerinį statinį, žymimą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje) 5,91
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už vieną inžinerinį statinį, nežymimą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje) 4,14
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už patalpą) 5,29
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už žemės sklypą) 4,13
Žemės sklypo plano išankstinė ar pakartotinė patikra 2,78
Žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimui atlikti 5,45
 

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės naudojimas ir duomenų pateikimas

Paslauga Kaina, Eur
Viena paieška  Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje 0,25
Vieno Nekilnojamojo turto registro išrašo peržiūrėjimas ekrane, teikiant informaciją iš duomenų bazės į duomenų gavėjo kompiuterį „sistema–sistema“ būdu 0,07
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos su nekilnojamojo turto objektais ekraninio vaizdo pateikimas 0,07
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio pateikimas, teikiant informaciją iš duomenų bazės į duomenų gavėjo kompiuterį 0,07
Nekilnojamojo turto kadastro duomenų pateikimas, teikiant informaciją iš duomenų bazės į duomenų gavėjo kompiuterį 0,07
Elektroninės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos vieno dokumento pateikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemes „Matininkas“ ar „Geomatininkas“ 0,07
 
​„Sistema–sistema“ būdas reiškia, kad duomenys teikiami automatizuotam apdorojimui skirtais XML ir JSON formatais (angl. machine readable). Šis būdas taikomas tada, jei duomenis pageidaujama gauti nuolat, su Registrų centru sudaroma duomenų teikimo sutartis bei duomenų gavimui paruošiama programinė įranga.


 Atgal  Į puslapio viršų