Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Kontaktai

Kontaktai žiniasklaidai


Atstovas žiniasklaidai
MINDAUGAS SAMKUS
El. p. mindaugas.samkus@registrucentras.lt 
Mob. +370 605 69 286

Duomenų teikimas žiniasklaidos atstovams 

Duomenys žurnalistams viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, su kuriuo žurnalistą sieja sutartiniai santykiai, vardu neatlygintinai teikiami, jei viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio vardu prašomi duomenys, atitinka Visuomenės informavimo įstatyme nustatytas sąlygas. Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenys žiniasklaidos atstovams gali būti teikiami: 

1. Pagal prašymą (kai duomenys teikiami vieną kartą)

​Prašyme turi būti nurodoma tiksli duomenų apimtis, duomenų gavimo teisinis pagrindas ir duomenų gavimo tikslas. Prašyme taip pat turi būti nurodytas duomenų gavimo būdas ir kontaktiniai duomenys, taip pat pateikti privalomi dokumentai (pvz. žurnalisto pažymėjimas, ar dokumentas, patvirtinantis žurnalisto sutartinius santykius su viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju).
 
Elektroniniu paštu siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo (redakcijos) vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu el. parašu – toks prašymas turi būti siunčiamas el. pašto adresu versloklientai@registrucentras.lt. Prašymą taip pat galima pateikti įprastu paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius arba atvykus į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių.
 
Registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys, informacija ir dokumentai ir (ar) jų kopijos teikiami teisės aktuose nustatyta apimtimi.

2. Sudarius neatlygintiną duomenų teikimo sutartį

Sutartis gali būti sudaryta su viešosios informacijos rengėju ir skleidėju, atitinkančiu Visuomenės informavimo įstatyme keliamus reikalavimus, arba su fiziniu asmeniu, įrodžiusiu savo sąsają su viešosios informacijos skleidėju ir rengėju, kurio vardu būtų gaunami duomenys.
 
Pageidaujant sudaryti neatlygintinų duomenų teikimo sutartį, reikia pateikti prašymą (prašymo forma juridiniams asmenims ir prašymo forma fiziniams asmenims). Elektroniniu paštu siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo (redakcijos) vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu el. parašu – toks prašymas turi būti siunčiamas el. pašto adresu versloklientai@registrucentras.lt. Prašymą taip pat galima pateikti įprastu paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius arba atvykus į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių.
 
Gavus prašymą bus atlikta patikra dėl viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo atitikties Visuomenės informavimo įstatyme nustatytoms sąlygoms, reglamentuojančioms neatlygintiną duomenų teikimą. Gavus atsakingų institucijų patvirtinimus, siunčiama preliminari duomenų teikimo sutartis, kurią turi pasirašyti viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
 
Duomenų teikimo sutartis sudaroma dėl Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų teikimo. Sudarius sutartį joje nurodytiems žiniasklaidos priemonės atstovams sukuriamos individualios paskyros, kurių pagalba žurnalistai turi prieigą prie nurodytuose registruose ir informacinėse sistemose esančių duomenų.
 
Registrų ir informacinių sistemų duomenys teikiami standartine forma. Pageidaujant gauti personalizuotą duomenų ataskaitą, formuojamą iš Registrų centro tvarkomų registrų ar informacinių sistemų duomenų, taikomas ataskaitų parengimo ir duomenų atrinkimo mokestis.


 Atgal  Į puslapio viršų