Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Adresai / Paslaugos pagal sutartį

Įkainiai


Dokumentų persiuntimo paštu įkainius rasite paspaudę šią nuorodą.
 

Duomenys, dokumentai ir jų teikimo būdai Atlyginimo dydis, Eur
Už visą registro duomenų rinkinį, perduotą duomenų perdavimo kanalais 918,26
Už dalinį registro duomenų rinkinį, perduotą duomenų perdavimo kanalais 25,20
Už grafinius duomenis, perduodamus įrašytus į magnetinę laikmeną, apimančius:
  • administracinius vienetus ir seniūnijas
1,05 už vienetą
  • gyvenamąsias vietoves ir gatves
0,37 už vienetą
  • adresus, išvardytus Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), 4.1–4.3 punktuose, ir korpusus
0,05 už vienetą
Už registro duomenų išrašą, peržiūrimą kompiuterio ekrane arba perduodamą duomenų perdavimo kanalais 0,32 už vienetą
Už dokumentų, pagal kuriuos adresų objektai įregistruoti, kopijas 4,64 už vieno dokumento kopiją
Už spausdintinius registro duomenų išrašus apie pavienius registro objektus 4,18 už vieną išrašą
Už spausdintinių grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukas 10,38 už vieną ištrauką (žemėlapį)


Pastaba. Registro duomenys registro duomenų gavėjams pagal prašymus teikiami, jeigu prašyme įsipareigojama sumokėti už suteiktas duomenų teikimo paslaugas.


Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 778 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“. Atgal  Į puslapio viršų