Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Karjera

APRIBOJIMŲ IS SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)​

Struktūrinis padalinys: Paslaugų valdymo sritis, Turto ir apribojimų IS departamentas
Darbo vieta: V.Kudirkos g. 18-3, Vilnius


Darbo aprašymas:

 • planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą;
 • koordinuoti Antstolių informacinės sistemos, Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo, išorinio vykdomosios bylos portalo, Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos, Turto arešto aktų registro (toliau – Apribojimų IS) paslaugų teikimą, organizuoti jų priežiūros, vystymo darbus ir užtikrinti atitikimą veiklos procesams;
 • analizuoti Apribojimų IS funkcionalumo atitikimą Apribojimų IS nuostatuose, techninėje dokumentacijoje nustatytiems paslaugų teikimo procesams, teikti pasiūlymus dėl Apribojimų IS paslaugų tobulinimo;
 • analizuoti Apribojimų IS paslaugų gavėjų ir teikėjų poreikius, pasiūlymus, rengti reikalavimus dėl Apribojimų IS pokyčių įgyvendinimo;
 • analizuoti veiksnius, darančius neigiamą įtaką Apribojimų IS veikimui;
 • organizuoti mokymus, ekspertinių konsultacijų teikimą Apribojimų IS paslaugų gavėjams, užtikrinti paslaugų gavėjų paklausimų (skundų), kitų Skyriui nukreiptų prašymų, pareiškimų, nagrinėjimą ir savalaikį atsakymų pateikimą;
 • pagal kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kai tai yra reikalinga įgyvendinant Skyriui nustatytus tikslus / uždavinius, vykdant funkcijas;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo, kontroliuoti jų taikymą;
 • atstovauti Įmonės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis neperžengdamas kompetencijos ir įgaliojimų;
 • analizuoti skyriaus veiklos rezultatus ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
 • visokeriopai skatinti darbuotojų iniciatyvą ir stiprinti kiekvieno atsakomybę už galutinius darbo rezultatus siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.


Reikalavimai pareigybei:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, ne žemesnis kaip magistro laipsnis socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srityse;
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovavimo padaliniui patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis kuruojamoje srityje;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • pagrindinių IS kūrimo principų išmanymas;
 • gebėjimas analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus;
 • teisės aktų projektų, reikalavimų IS kūrimui, modernizavimui projektų rengimo patirtis;
 • pagrindinės projektų valdymo žinios;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.


Mes siūlome:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje; 
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą; 
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą; 
 • darbo užmokestį nuo 2 760 Eur su mokesčiais (2 760 - 4 140 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše .

Kontaktai pasiteiravimui: Jurgita Adomonienė, el. p. Jurgita.Adomonienė@registrucentras.lt, tel. +370 659 08098

Dokumentus iki 2021 m. gruodžio 8 d. imtinai kviečiame Valstybės tarnybos departamento portale.


 Atgal  Į puslapio viršų