Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Adresai

Duomenų teikimas, sudarant Adresų registro sutartį


Lietuvos Respublikos adresų registras (toliau – Adresų registras, Registras) neteikia informacijos apie fizinio asmens gyvenamąją vietą, juridinio asmens buveinės adresą ir nekilnojamojo turto savininkus.


Duomenys iš Adresų registro teikiami Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 
Adresų registro duomenys:

 • Tekstinių duomenų išrašas. Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas – visų Registro objektų (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų) duomenų kopija be geografinių elementų (ribų, ašinių linijų, adresų taškų koordinačių), suformuojama du kartus per mėnesį – nuo einamojo mėnesio 1 iki 5 ir nuo 15 iki 20 dienos. Tarpinis Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas – per laikotarpį tarp dviejų gretimų Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašų darymo pakitusių Registro objektų duomenų kopija;
 • Grafiniai duomenys. Adresų registro objekto grafiniai duomenys – specialiais grafiniais formatais išreikšti Registro duomenų bazėje esantys Registro objekto duomenys (ribos, ašinės linijos ir taškai) su prijungtais kitais atributiniais Registro duomenimis, leidžiančiais tiksliai nustatyti pasirinktą objektą;
 • Dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti Registro objektai, kopijos;
 • Spausdintiniai Registro išrašai apie atskirus objektus;
 • Spausdintinių grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukos.
 

 
Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašo įsigijimas
 
Norint įsigyti Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašą (visą ir tarpinį), būtina pateikti užpildytą ir pasirašytą duomenų teikimo sutartį ir priedus 2 egzemplioriais:
 
Adresų registro duomenų teikimo sutartis Informacija atnaujinama
Sutarties 1 priedas Informacija atnaujinama
Sutarties 2 priedas Informacija atnaujinama
Sutarties 3 priedas (Sužinoti vartotojo IP adresą, reikalingą šiam priedui užpildyti, galite čia) Informacija atnaujinama


Užpildytą ir 2 egzemplioriais pasirašytą Adresų registro duomenų teikimo sutartį ir priedus prašome siųsti adresu: Vilnius, Lvivo g. 25-101. Elektroniniu parašu pasirašytą sutartį siųsti į valstybės įmonės Registrų centro virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas – Vilnius, Lvivo g. 25-101.
 Kitų Adresų registro duomenų įsigijimas
 

Kiti Adresų registro duomenys teikiami sudarius duomenų teikimo sutartįis. Norėdami sudaryti duomenų teikimo sutartį:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
   
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX


Paslaugų teikimo įkainiai

Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžiai
 


Dėl sąskaitų faktūrų teikimo

Sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas talpinamos Registrų centro svetainės registruoto vartotojo srityje. Kad būtų galima prie šios srities prisijungti, būtina užpildyti ir pateikti asmenų, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, sąrašą.

 
Asmenų, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, sąrašo forma PDF DOC


 Atgal  Į puslapio viršų