Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Adresai

Duomenų teikimas, sudarant Adresų registro sutartį


Prisijungti prie duomenų platinimo sistemos
Prisijungti prie sistemos


Lietuvos Respublikos adresų registras (toliau – Adresų registras, Registras) neteikia informacijos apie fizinio asmens gyvenamąją vietą, juridinio asmens buveinės adresą ir nekilnojamojo turto savininkus.


Duomenys iš Adresų registro teikiami Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 
Adresų registro duomenys:

 • Tekstiniai duomenys. Adresų registro duomenų bazės tekstiniai duomenys – visų Registro objektų (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų) duomenų kopija be geografinių elementų (ribų, ašinių linijų, adresų taškų koordinačių). Duomenys teikiami XML formatu naudojantis saityno paslauga arba per nuorodą, kurioje duomenys atnaujinami du kartus per mėnesį – nuo einamojo mėnesio 1 iki 5 ir nuo 15 iki 20 dienos. XML išrašų XSD schemą peržiūrėti galima čia.
 • Tekstiniai duomenys su koordinatėmis. Adresų registro duomenų bazės tekstiniai duomenys – visų Registro objektų (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų) duomenų kopija be geografinių elementų (ribų, ašinių linijų, išskyrus adresų taškų koordinates). Duomenys teikiami XML formatu naudojantis saityno paslauga.
 • Grafiniai duomenys. Adresų registro objekto grafiniai duomenys – specialiais grafiniais formatais išreikšti Registro duomenų bazėje esantys Registro objekto duomenys (ribos, ašinės linijos ir taškai) su prijungtais kitais atributiniais Registro duomenimis, leidžiančiais tiksliai nustatyti pasirinktą objektą;
 

Adresų registro duomenų teikimas
 
Adresų registro duomenys teikiami sudarius duomenų teikimo sutartį*. Norėdami sudaryti duomenų teikimo sutartį:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
   
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX

Sutarties keitimas ir nutraukimas

Sutarties keitimas

Norėdami pakeisti sutartį:

 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite informaciją apie sutartį  bei tą punktą (-us), kurį (-iuos) norite keisti/koreguoti.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX

Sutarties nutraukimas

Norėdami nutraukti sutartį:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite informaciją apie sutartį bei sutarties nutraukimo priežastį (-is).
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, informuosime Jus dėl sutarties nutraukimo.
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX


Paslaugų teikimo įkainiai

Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžiai
 


*Adresų registro duomenys, kuriems gauti nereikia sudaryti sutarties

 • Dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti Registro objektai, kopijos;
 • Spausdintiniai Registro išrašai apie atskirus objektus;
 • Spausdintinių grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukos.


Adresų registro išrašus apie atskirus objektus bei dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti registro objektai, kopijas galite užsakyti Registrų centro savitarnoje.
 


Dėl sąskaitų faktūrų teikimo

Sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas talpinamos Registrų centro svetainės registruoto vartotojo srityje. Kad būtų galima prie šios srities prisijungti, būtina užpildyti ir pateikti asmenų, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, sąrašą.

 
Asmenų, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, sąrašo forma PDF DOC


 Atgal  Į puslapio viršų