Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Karjera

TYRIMŲ IR VIDAUS KONTROLĖS SKYRIAUS SPECIALISTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys: Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyrius
Darbo vieta: Lvivo g. 25-101, Vilnius
 

Ieškome kolegos, kuris:
 

 • nagrinės Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) ir kitų teisės aktų bei įmonės nustatyta tvarka administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir priims nutarimus dėl ANK numatytų administracinių nusižengimų, kurių nagrinėjimas priskirtas įmonės kompetencijai, bei atliks kitus su šių bylų nagrinėjimu ir nutarimų vykdymu susijusius veiksmus, numatytus ANK ir kituose teisės aktuose;
 • vykdys skyriui priskirtų procesų vadovo ir (ar) savininko pareigas;
 • pagal kompetenciją inicijuos sprendimų, susijusių su skyriui nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, priėmimą;
 • pagal kompetenciją inicijuos vienodas metodikas, tvarkos aprašus, taisykles, instrukcijas ir kitus įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius įmonės veiklą skyriaus kuruojamoje srityje;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvaus rengiant teisės aktų projektus ir teiks pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo, kontroliuos jų taikymą.
   

Šioje pozicijoje svarbu:
 

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypčių grupės (bakalauro ir (ar) magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų bendra profesinio teisinio darbo patirtis korupcijos prevencijos arba teisės pažeidimų tyrimo ir (arba) nagrinėjimo arba prevencinės kontrolės, nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo srityse;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas (raštu ir žodžiu);
 • dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių išmanymas ir mokėjimas jas taikyti;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas; teisės aktuose nustatytų reikalavimų, būtinų išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, atitikimas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti motyvuotus sprendimus;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.
   

Galime būti įdomūs, nes siūlome:
 

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 1 592 Eur su mokesčiais (1 592 – 2 388 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.


Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis, galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše .
 
Kontaktai pasiteiravimui: Vilma Šiaučiulienė, el. p. Vilma.Siauciuliene@registrucentras.lt, tel. 8 686 41247.

Dokumentus iki 2022 m. rugsėjo 23 d. imtinai kviečiame pateikti Valstybės tarnybos departamento portale.


 Atgal  Į puslapio viršų