Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto registro reorganizavimas


Informuojame, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras yra reorganizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 431 „Dėl Nekilnojamojo turto registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Nekilnojamojo turto registro reorganizavimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.

Nekilnojamojo turto registrui po reorganizavimo pereina likviduojamo Lietuvos Respublikos hipotekos registro teisės ir pareigos, susijusios su hipotekų (išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodytų nekilnojamiesiems daiktams prilyginamų laivų ir orlaivių, įmonių, 4.184 straipsnyje nurodytų sąlyginių hipotekų) ir turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimų registravimu ir šių objektų duomenų tvarkymu.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registre hipoteka ir turtinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įkeitimas bus registruojami kaip viena iš daiktinių teisių, nurodytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnyje.

Detali informacija dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo ir / ar gavimo nuo 2022 m. sausio 1 d. bus skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto puslapyje nuo 2021 m. rugsėjo mėn.
 
 
Teisės aktai, susiję su Nekilnojamojo turto registro reorganizavimu:
 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.173, 4.177 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus antrojo skirsnio, 4.184, 4.189 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus ketvirtojo ir penktojo skirsnių, 4.202, 4.207, 4.209, 4.210, 4.212, 4.213, 4.223, 4.224, 4.225, 6.104, 6.561 straipsnių pakeitimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo Nr. I-1544 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 5, 11, 15, 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro likvidavimo“
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl Nekilnojamojo turto registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
 


 Atgal  Į puslapio viršų