Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys / Sutarčių registras

Sutarčių registro reorganizavimas


Informuojame, kad Sutarčių registras yra reorganizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo“. Sutarčių registro reorganizavimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.

Sutarčių registras reorganizuojamas į Sutarčių ir teisių suvaržymų registrą, kuriam po reorganizavimo pereina likviduojamo Lietuvos Respublikos hipotekos registro teisės ir pareigos, susijusios su šių registro objektų registravimu: sutartinio (priverstinio) įkeitimo (išskyrus turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimą), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto (nekilnojamiesiems daiktams prilyginamų laivų ir orlaivių bei įmonės) hipotekos, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytos sąlyginės hipotekos, ir šių objektų duomenų tvarkymu.

Be jau minėtų objektų, nuo 2022 m. sausio 1 d. Sutarčių ir teisių suvaržymų registre bus registruojami reorganizuoto Sutarčių registro objektai: neregistruojamų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, lizingo, nuomos (panaudos) sutartys bei tvarkomi šių objektų duomenys.

Detali informacija dėl Sutarčių ir teisių suvaržymų registro duomenų teikimo ir / ar gavimo nuo 2022 m. sausio 1 d. bus skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto puslapyje nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Informacija asmenims, teikiantiems duomenis Sutarčių registrui ir / ar gaunantiems Sutarčių registro duomenis pagal sudarytas sutartis, bus teikiama nuo 2021 m. rugsėjo mėn. siunčiamuose valstybės įmonės Registrų centro informaciniuose pranešimuose apie sutarčių pakeitimus.
 
 
Teisės aktai, susiję su Sutarčių registro reorganizavimu:
 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.173, 4.177 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus antrojo skirsnio, 4.184, 4.189 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus ketvirtojo ir penktojo skirsnių, 4.202, 4.207, 4.209, 4.210, 4.212, 4.213, 4.223, 4.224, 4.225, 6.104, 6.561 straipsnių pakeitimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo Nr. I-1544 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
 
Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymo Nr. XI-1140 pakeitimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro likvidavimo“
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo“
 


 Atgal  Į puslapio viršų