Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE GALIMYBIŲ PASĄ

PLEASE FIND INFORMATION IN ENGLISH BELOW
 
Kaip gauti Galimybių pasą?
 

Galimybių pasą galima atsisiųsti apsilankius puslapyje www.gpasas.lt ir patvirtinus savo tapatybę elektroninėmis priemonėmis (e. parašu arba e. bankininkyste).
Tokių priemonių neturintiems ar jomis nesinaudojantiems asmenims Galimybių pasas nemokamai išduodamas Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, pateikus asmens dokumentą. Šie klientai aptarnaujami ir be išankstinės registracijos. Teritorinių Registrų centro padalinių sąrašą galima rasti čia. Galimybių pasą galima naudoti telefone arba jį atsispausdinti.
Galimybių pasas taip pat išduodamas Lietuvos pašto skyriuose ir „Pay Post“ klientų aptarnavimo vietose, „Sodros“ padaliniuose, vaistinėse. Konkrečias atskirų įstaigų vietas bei Galimybių paso išdavimo tvarką galima rasti šių įstaigų interneto svetainėse.

Kam suteikiamas ir kaip galioja Galimybių pasas?


Galimybių pasas suteikiamas, jeigu asmuo:
 • yra pasiskiepijęs nuo COVID-19:
  • Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir „Pfizer") ar „Spikevax“ (gamintojas „Moderna") vakcina ir praėjo 1 savaitė po antrosios dozės suleidimo;
  • Covid-19 Vaccine Janssen“ (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“) vakcina ir praėjo 2 savaitės po vienintelės vakcinos dozės suleidimo;
  • Vaxzevria“ (gamintojas „AstraZeneca“) vakcina ir praėjo 4 savaitės, bet ne ilgiau nei 13 savaičių, nuo pirmos dozės suleidimo ir iš karto po antros dozės suleidimo;
  • Sustiprinančiąja vakcinos doze - iš karto po sustiprinančiosios vakcinos dozės.
  • prieš tai persirgo COVID-19 ir praėjo 2 savaitės po pirmos bet kurios vakcinos dozės suleidimo.
 • yra persirgęs COVID-19 - praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato dienos;
 • turi neigiamą mokamą SARS-Cov-2 PGR tyrimo testo rezultatą – galioja 72 valandas nuo ėminio paėmimo momento.
 • turi teigiamą COVID-19 IgG antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą -  praėjus ne daugiau nei 60 dienų (mobiliuosiuose punktuose atliekami greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami). 

Galimybių paso atnaujinimas

Norint naudotis Galimybių pasu, reikalinga jį kas 60 dienų atnaujinti (pakartotinai prisijungti prie www.gpasas.lt arba atvykti į Registrų centro padalinį, Lietuvos pašto skyrių, „Sodros“ padalinį ar vaistinę). Atkreiptinas dėmesys, kad kaskart atnaujintas Galimybių pasas, nepriklausomai nuo nurodyto galiojimo termino, galios pagal numatytas Galimybių paso išdavimo sąlygos ir terminus – kaip antai, 210 dienų nuo diagnozuotos Covid-19 ligos ar nustatytų laboratorinių testų rezultatų galiojimo terminų. Praėjus nustatytiems persirgimo ar laboratorinių tyrimų galiojimo terminams, tikrinant Galimybių paso QR kodą, jis bus negaliojantis.

Ar Galimybių pasas reikalingas vaikams?

Vaikams iki 16 m. Galimybių paso nereikia. Pakanka parodyti dokumentą, patvirtinantį vaiko amžių. Vaikai nuo 16 iki 18 m. Galimybių pasą su asmens dokumentu gali atsiimti Registrų centro padalinyje, Lietuvos pašto skyriuje, „Sodros“ padalinyje ar vaistinėje (arba už juos atsiimti jų tėvai) arba svetainėje www.gpasas.lt patvirtinus savo tapatybę per e. bankininkystę ar e. parašu.

Ar galima Registrų centre atsiimti kito asmens Galimybių pasą?

Galimybių pasą, išduotą kitam asmeniui, galima atsiimti pateikiant vieną iš šių dokumentų:
 • Notarinį įgaliojimą (įgaliojimas patvirtintas notaro);
 • Supaprastintą įgaliojimą administracinėms paslaugoms gauti (įgaliojimas patvirtintas organizacijos, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininko, seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seniūno arba toks įgaliojimas yra sudarytas informacinių technologijų priemonėmis);
 • Rašytinį sutikimą (pavyzdinė forma pridedama). 

Kartu su atstovavimo teisę patvirtinančiu dokumentu atstovas turi pateikti ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Ar galima naudoti kitus medicininius dokumentus vietoje Galimybių paso?

Pagal šiuo metu galiojančias Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas taisykles, asmenys vietoje Galimybių paso gali naudoti vieną iš medicininių dokumentų iš E.sveikatos sistemos: ES skaitmeninį Covid sertifikatą, vakcinacijos išrašą, dokumentą, įrodantį, kad persirgta COVID-19 liga, ar neigiamo testo rezultato išrašą. Šiuos dokumentus, negalintiems prisijungti prie E.sveikatos sistemos, gali išduoti sveikatos priežiūros įstaiga. Juos galima turėti telefone arba atspausdintus.
Tačiau rekomenduojama naudoti Galimybių pasą, kaip paprastesnę ir patogesnę priemonę. Patikrinti Galimybių pasą yra labai paprasta – užtenka nuskenuoti QR kodą.

Kaip Galimybių pasą gauti užsieniečiui, gyvenančiam Lietuvoje?

Galimybių pasą gali gauti visi žmonės, kurie turi Lietuvoje suteiktą asmens kodą ir kurių duomenys (apie vakcinaciją, testavimą ir persirgimą) yra įkelti į E.sveikatos sistemą. Užsieniečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, užsiregistravę Migracijos tarnyboje, gauna lietuvišką asmens kodą. Jie Galimybių pasą gali atsisiųti iš www.gpasas.lt arba kreiptis į vaistinę, Lietuvos pašto skyrių, „Sodros“ ar Registrų centro padalinį.
 
Nemokamai testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose ir gauti Galimybių pasą, gali asmenys turintys Lietuvos Respublikos asmens kodą ir kurių asmens duomenys yra įvesti į E.sveikatos sistemą. Tai gali būti ir LR piliečiai ir užsieniečiai, gavę leidimus gyventi Lietuvoje ir sugeneruotą asmens kodą. 
Svarbu: Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik:  
 • asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas E.sveikatoje pažymės kodu alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;
 • nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.  

Jeigu asmuo neturi Lietuvos Respublikos asmens kodo ir nori naudotis Galimybių paso veiklomis gali:
 • Testuotis privačiose įstaigose savo lėšomis, kur gaus neigiamo testo išrašą;
 • Pateikti dokumentus įrodančius vakcinavimo/persirgimo faktą;
 • Naudotis ES Skaitmeniniu COVID pažymėjimu, kurį gali užduoti sveikatos priežiūros įstaiga.

Kaip veikia Galimybių pasas?

Galimybių pasas yra susietas su E.sveikatos sistema ir formuojamas šios sistemos duomenų pagrindu. Duomenis apie pacientus į E.sveikatą suveda sveikatos priežiūros specialistai.


Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie galimybių pasą galite rasti čia. 

__________________
Information in English

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE NATIONAL CERTIFICATE 


How to get the National Certificate?
 
To download the National Certificate, visit the website www.gpasas.lt and confirm your personal identity by electronic means (using e-signature or through e-banking system).
If you do not have such means or do not use them, you can get the National Certificate free of charge at the Customer Service Units of the Centre of Registers where you have to present your personal identity document. You will be served even without booking your visit in advance. You can find a list of the Customer Service Units of the Centre of Registers here. The National Certificate can be used on the phone or printed out.
 
You can also get the National Certificate at the Lithuanian post offices and “PayPost” outlets, SODRA units and pharmacies. The locations of offices, outlets, etc. and instructions for getting the National Certificate can be found on the websites of these offices, units or pharmacies.

Who can get the National Certificate and when is the National Certificate valid?

The National Certificate is issued to the person who:
 • Has been vaccinated against COVID-19 with:
  • Vaccines Comirnaty (BioNTech and Pfizer) or Spikevax (Moderna) - 1 week after the second dose of vaccine;
  • Vaccine Covid-19 Vaccine Janssen (Janssen Pharmaceutica NV) - 2 weeks after the single dose vaccine;
  • Vaccine Vaxzevria (AstraZeneca) - 4 weeks but not more than 13 weeks after the first dose of vaccine and immediately after a second dose of vaccine;
  • Booster shot – immediately after an additional dose of the coronavirus vaccine.
  • Any vaccine after recovery from COVID-19 – 2 weeks after the first dose of vaccine;
 • Has had COVID-19 – if not more than 210 days passed after the positive COVID-19 test result;
 • Has a negative paid SARS-CoV-2 PCR test result – is valid for 72 hours after the sample is collected;
 • Has been tested and has positive quantitative or semi-quantitative serological immunoassay for COVID-19 IgG antibodies test result – it is valid for not more than 60 days (rapid serological tests performed at mobile points are not eligible for the National Certificate). 

Renewal of the National Certificate

If you use the National Certificate, you have to renew it every 60 days (visit www.gpasas.lt, or come to the Customer Service Unit of the Centre of Registers, the Lithuanian post office, the SODRA unit or a pharmacy). Please note that each time the National Certificate is renewed, it is valid with reference to the conditions and deadlines established for getting the National Certificate: e.g., expiry of 210 days after diagnosing Covid-19 disease or the term of laboratory test results regardless of the expiration date specified in the National Certificate. After expiration of the term set for the laboratory tests or the term after diagnosing Covid-19 disease, the QR code in the National Certificate will be invalid.

Is the National Certificate necessary for children?

Children under 16 do not need the National Certificate. Just show a document confirming the child’s age. Children from 16 to 18 years of age can collect the National Certificate at the Customer Service Unit of the Centre of Registers, the Lithuanian post office, the SODRA unit or a pharmacy (or it can be collected by their parents) where they have to provide their personal identity document. They can also visit the website www.gpasas.lt, confirm their personal identity by electronic means (using e-signature or through e-banking system) and download the National Certificate.
 
Is it possible to collect the National Certificate of another person at the Centre of Registers?

You can collect the National Certificate issued to another person by presenting any of the documents below:
 • A power of attorney attested by a notary;
 • A simplified power of attorney for the receipt of administrative services (authorisation approved by the organisation where a natural person works or studies, by the chairman of Association of Multi-family Apartment House Owners, by the leader of the ward where a natural person lives, or power of attorney created by IT means);
 • A written consent (sample form attached). 
You must also present your personal identity document along with the document certifying the right of representation.

Is it possible to use other medical documents instead of the National Certificate?

Under the Rules approved by the Minister of Health, which are currently in force, you can use one of the medical documents from the e-Health system instead of the National Certificate: an EU Digital COVID certificate, a vaccination statement, a document proving that a person has recovered from COVID-19, or a negative test statement. A health care institution can issue the said documents to the persons who cannot log in to the e-Health system. The documents can be used on the phone or printed out.
However, you are recommended to use the National Certificate as a simpler and more convenient tool. Checking the National Certificate is very simple - just scan the QR code.

How could foreigners who live in Lithuania get the National Certificate?

Access to the National Certificate is available to all people who have a personal identification number in Lithuania and whose data (on vaccination, testing and coronavirus disease) is entered to the e-Health system. Foreigners who have a residence permit in the Republic of Lithuania and who are registered with the Migration Department, receive a Lithuanian personal identification number. They can download the National Certificate from www.gpasas.lt or come to the pharmacy, the Lithuanian post office, the SODRA unit or the Customer Service Unit of the Centre of Registers.
 
Persons who have a personal identification number of the Republic of Lithuania and whose personal data has been entered into the e-Health system can test free of charge at municipal mobile points and get the National Certificate. Testing is available for citizens of the Republic of Lithuania and foreigners who have residence permits in the Republic of Lithuania and a generated personal identification number.
 
Important: Free of charge PCR tests at mobile points will be available only to the following persons:  
 • Individuals when the general practitioner or the allergist entered a diagnostic code of allergy to one of the vaccine components in their health records stored in the e-Health system;
 • Pregnant women who have to present their pregnancy card at the mobile point.  
If you do not have a personal identification number of the Republic of Lithuania and you want to access the activities allowed with the National Certificate, you can:
 • Test in private institutions at your own expense and have a negative test statement;
 • Present documents proving the fact of vaccination or recovery from COVID-19;
 • Use an EU Digital COVID certificate, which can be issued by a health care institution.

How does the National Certificate work?

The National Certificate is linked to the e-Health system and is formed using the data stored in this system. Health care professionals enter data on patients into the e-Health system.

You will find answers to frequently asked questions about the National Certificate here.
 


 Atgal  Į puslapio viršų