Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos projektai

Europos Sąjungos Dvynių projektas „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“

 
Europos Sąjungos Dvynių projektą „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“ įgyvendina valstybės įmonė Registrų centras kartu su Nyderlandų savivaldybių asociacijos Tarptautinio bendradarbiavimo organizacija (toliau –VNG).

Bendras Dvynių projekto tikslas – padėti Kosovo Civilinės būklės aktų registravimo agentūrai (toliau – CRA) ir savivaldybių civilinės būklės aktų įstaigoms sumažinti naudojamų popierinių dokumentų kiekius, tobulinti Civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą ir dokumentų saugumą atsižvelgiant į Europos Sąjungos standartus ir remiantis gerąja praktika. Pasitelkus Nyderlandų ir Lietuvos patirtį apie dvejus su puse metų truksiančio projekto metu bus peržiūrimos Kosovo Respublikos viešojo administravimo sektoriaus administracinės ir organizacinės struktūros, teisės aktai, naudojamos informacinės ir ryšių technologijos.

Šiame projekte valstybės įmonė Registrų centras yra atsakingas už teisės ir informacinės sistemos bei ryšių technologijų komponentų įgyvendinimą. Valstybės įmonės Registrų centro teisės ekspertai analizuoja ir vertina su CRA veikla susijusius Kosovo teisės aktus bei teikia rekomendacijas dėl naudojamų popierinių dokumentų skaičiaus sumažinimo, dėl asmens tapatybės dokumentų naudojimo asmenų identifikavimui, dėl rinkėjų sąrašų sudarymo panaudojant civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą, elektroninių paslaugų teikimo piliečiams ir kitais klausimais.

Informacinių ir ryšių technologijų ekspertai vertina CRA turimus informacinių sistemų techninius, programinius ir žmogiškuosius išteklius, analizuoja duomenų mainų ir registrų tarpusavio sąveikos klausimus, numato naujų paslaugų poreikius ir teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų pakeitimų, naujų elektroninių paslaugų diegimo bei dėl CRA informacinių sistemų sąveikos keičiantis duomenimis su kitomis Kosovo institucijomis.

Dvynių projekto trukmė – 30 mėnesių, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos skirtų lėšų.
 
Projektas užbaigtas 2020 m. birželio mėn.
 


 Atgal  Į puslapio viršų