Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos projektai


Projektas Nr. 600903-EPP-1-2018-1-DK-EPPKA2-KAVidutinio aukščio ir aukštų tvarių medinių pastatų žinių sąjunga (KnoWood)“

 
Antras pagrindinis veiksmas (KA2): Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais – žinių sąjungos.
 
„KnoWood“ projekto tikslas – patenkinti būsimus aukštojo mokslo poreikius, tarp jų verslumo principų taikymą mokymo ir mokymosi srityje, inovacijas, tvarumą, tarptautinį ir tarpdalykinį supratimą apie tvarius vidutinio aukščio ir aukštus medinius pastatus, kurie leis padidinti augančios miškininkystės tvarumą, užimtumą statybų iš medienos pramonės srityje, sumažinti išmetamųjų dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, kiekį ir puoselėti novatoriškas tvarias žinias ir kurti mokymo kursus akademinėje bendruomenėje. Projektas skatins Europos ir Kanados aukštųjų mokyklų, tyrėjų, verslo partnerių, asociacijų, tinklų ir platesnės visuomenės bendradarbiavimą ir inovacijų taikymą vidutinio aukščio ir aukštų medinių pastatų projektavimo ir statybos srityje.

Projekto tikslai:
  • ištirti strateginiu aspektu, kokiame lygmenyje partnerių šalyse planuojamas ir vykdomas vidutinio aukščio ir aukštų medinių pastatų projektavimas, statyba ir valdymas.
  • iš verslo įmonių, asociacijų ir tinklų surinkti praktinę patirtį ir žinias apie medinius pastatus ir skleisti šią informaciją „KnoWood“ platformoje.
  • išskirti pagrindines tikslines grupes (studentus, dėstytojus, amatininkus, verslininkus) tvarumo ir globalių su statybomis susijusių problemų srityse.
  • sukurti ir įtraukti naujus strateginius tarpdalykinius modulius / pasirenkamuosius dalykus, kurie atitiktų aukštųjų mokyklų ir rinkos atstovų poreikius bei būsimus iššūkius, susijusius su tvarių vidutinio aukščio ir aukštų medinių pastatų projektavimu ir statyba.
  • tobulinti studentų ir dėstytojų kompetencijas sprendžiant problemas, gerinti komandinį darbą, novatorišką mąstymą, motyvaciją, supratimą apie tarpprofesinio projekto naudą ir projektų valdymą, taikant į verslą orientuotą projektinį mokymąsi.
  • užtikrinti projekto rezultatų viešinimą vietos, nacionaliniu, ES lygiu ir tarpvalstybinėms tikslinėms grupėms.
 
Projektas tiesiogiai padės įgyvendinti Žinių sąjungų veiklos tikslus. Projektu siekiama tobulinti esamas studijų programas ir įtraukti naujus modulius, taikyti naujus, novatoriškus ir daugiadalykinius mokymo ir mokymosi metodus. Tai skatina aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumą ir gerina verslumo įgūdžius, nes modulius kartu rengs akademinis personalas ir praktikai. Bus užtikrintas platus universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas keičiantis žiniomis ir bendra veikla. ES ir Kanados akademinių bendruomenių, verslo ir visuomenės atstovų tinklo sukūrimas ir „KnoWood“ platformos plėtra palengvins keitimąsi žiniomis, jų srautą ir tobulinimą. Tarptautinis projekto pobūdis taip pat rems dalyvių tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą.

Projekto inovatyvūs aspektai:
  • Naujoviški mokymo ir mokymosi metodai: tarpdalykinis, į projektus orientuotas mokymasis, mokymasis atliekant konkretų darbą, problemų sprendimas ir kritinis mąstymas, su verslu susijusios patirties ir realių atvejų panaudojimas ugdymo procese.
  • Pažangi patirtis ir žinios (know-how) įmonėse, kurios pritaikomos ir patikrinamos realiomis gyvenimo sąlygomis.
  • Vieningas bendradarbiavimo tinklas verslumui ir inovacijoms skatinti tvarios statybos iš medienos srityje.
 
Projektą įgyvendina 5 aukštojo mokslo institucijos ir 6 įmonės iš keturių ES valstybių ir Kanados: VIA universitetas (Danija), Vestminsterio universitetas (Jungtinė Karalystė), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva), Katalonijos politechnikos universitetas (Ispanija), Pietų Albertos technologijos institutas (Kanada), „House Habitat“ (Ispanija), Danijos technologijos institutas ( Danija), viešoji įstaiga Studijų ir konsultavimo centras (Lietuva), „BM TRADA“ (Jungtinė Karalystė), valstybės įmonė Registrų centras (Lietuva) ir „Idea Statika“ (Lietuva).


 


 Atgal  Į puslapio viršų