Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos projektai
Kuriame Lietuvos ateitį
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 

Projektas Nr. S-01.2.1-LVPA-V-835-01-0003 „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“

 
Valstybės įmonė Registrų centras baigia įgyvendinti projektą „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projektu buvo siekiama sukurti erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologiją, kuri erdvinių duomenų kaupimą, tvarkymą ir valdymą Nekilnojamojo turto registre, integraciją su kitose geografinėse informacinėse sistemose kaupiamais erdviniais duomenimis bei jų atvaizdavimą perkeltų į kitą esmingai aukštesnį kokybinį – trimatį (3D) lygmenį.

Projekto metu buvo įvykdytas ikiprekybinis pirkimas „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“, parengtos trys erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimo koncepcijos, parengti trys erdvinių trimačių duomenų parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos prototipai ir bandomieji produktai. Galutinis projekto rezultatas – sukurti erdvinių trimačių duomenų parengimo, saugojimo ir valdymo technologijų prototipai ir trimačiai modeliai parengti pilotinėje Trakų miesto teritorijoje ir publikuoti REGIA platformoje.
 
Tikimasi, kad trimatis erdvinių duomenų atvaizdavimas pagerins perduodamos informacijos suvokimą, todėl projekto technologijos realizavimas skatins platesnį erdvinės informacijos naudojimą tiek profesionalių, tiek neprofesionalių vartotojų segmentuose. Platesnis erdvinės informacijos naudojimas atitinkamai sudarys galimybes optimizuoti veiklos procesus, mažins jų išlaidas ir klaidų tikimybę bei sąlygos kokybiškesnių gyventojų, valdžios ir verslo atstovų sprendimų priėmimą, o tai darys teigiamą įtaką šalies ūkio plėtrai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 16 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

Projekto vertė 985 422,75 Eur.


 Atgal  Į puslapio viršų