Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai
Kuriame Lietuvos ateitį
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 

Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004 „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projekto partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Architektų rūmais, Informacinės visuomenės plėtros komitetu vykdo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.
 
Projekto tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų el. paslaugų teikimą.
 
Projekto uždavinys – plėtoti su teritorijų planavimo procesu ir jo stebėsena susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, el. paslaugas, užtikrinant teritorijų planavimo proceso ir jo stebėsenos dalyvių centralizuotą prieigą prie el. paslaugų ir jų kompleksišką pertvarkymą sukuriant naujas į naudotojus orientuotas paslaugas.
 
Šiuo metu teritorijų planavimo (toliau – TP) procesas yra kompiuterizuotas – sukurtos ir veikia 3 informacinės sistemos (toliau – IS) ir registrai – Teritorijų planavimo dokumentų registras (toliau – TPDR), skirtas registruoti patvirtintus TP dokumentus, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (toliau – TPDRIS), skirta dokumentų rengimui, derinimui ir kitoms būtinoms procedūroms atlikti, bei Teritorijų planavimo ir stebėsenos IS (toliau – TPSIS), skirta TP stebėsenai atlikti. Esant tokiai infrastruktūrai viso TP proceso ir jo stebėsenos žingsniai bei veiksmai atliekami skirtingose IS, dalis procesų ar jo žingsnių nėra kompiuterizuota, atliekama decentralizuotai skirtingose savivaldybėse, o teikiamos el. paslaugos nėra pakankamai patogios paslaugų gavėjams.
Projektu siekiama sukurti centralizuotą prieigos portalą „Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos el. vartai“, per kurį bus teikiamos TPDRIS, TPDR, TPSIS, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS ir IS „Infostatyba“ el. paslaugos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  nuo 2017 m. spalio 6 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d.
 
Projekto vertė
 2 388 448,91 Eur.


 Atgal  Į puslapio viršų