Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Karjera

APRIBOJIMŲ IS SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)


Struktūrinis padalinys: Paslaugų valdymo sritis, Turto ir apribojimų IS departamentas
Darbo vieta: V.Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą;
 • koordinuoti Antstolių informacinės sistemos, Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo, išorinio vykdomosios bylos portalo, Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos, Turto arešto aktų registro (toliau – Apribojimų IS) paslaugų teikimą, organizuoti jų priežiūros, vystymo darbus ir užtikrinti atitikimą veiklos procesams;
 • analizuoti Apribojimų IS funkcionalumo atitikimą Apribojimų IS nuostatuose, techninėje dokumentacijoje nustatytiems paslaugų teikimo procesams, teikti pasiūlymus dėl Apribojimų IS paslaugų tobulinimo;
 • analizuoti Apribojimų IS paslaugų gavėjų ir teikėjų poreikius, pasiūlymus, rengti reikalavimus dėl Apribojimų IS pokyčių įgyvendinimo;
 • analizuoti veiksnius, neigiamai įtakojančius Apribojimų IS veikimą;
 • organizuoti mokymus, ekspertinių konsultacijų teikimą Apribojimų IS paslaugų gavėjams, užtikrinti  paslaugų gavėjų paklausimų (skundų), kitų Skyriui  nukreiptų prašymų, pareiškimų, nagrinėjimą ir savalaikį atsakymų pateikimą;
 • pagal kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kai tai yra reikalinga įgyvendinant Skyriui nustatytus tikslus / uždavinius, vykdant funkcijas;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo, kontroliuoti jų taikymą;
 • atstovauti Įmonės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis neperžengdamas kompetencijos ir įgaliojimų;
 • analizuoti skyriaus veiklos rezultatus ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
 • visokeriopai skatinti darbuotojų iniciatyvą ir stiprinti kiekvieno atsakomybę už galutinius darbo rezultatus siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 
Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, ne žemesnis kaip magistro laipsnis socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srityse;
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovavimo padaliniui patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis kuruojamoje srityje;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • pagrindinių IS kūrimo principų išmanymas;
 • gebėjimas analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus;
 • teisės aktų projektų, reikalavimų IS kūrimui, modernizavimui projektų rengimo patirtis;
 • pagrindinės projektų valdymo žinios;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.
 
 
Mes siūlome:
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 2760 Eur su mokesčiais (2760 - 4140 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.
 
Dokumentus iki 2021 m. liepos 29 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


 Atgal  Į puslapio viršų