Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Licencijų informacinės sistemos teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
 
Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“

Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 4-1075 „Dėl atlyginimo dydžio už Licencijų informacinės sistemos duomenų teikimą patvirtinimo
 


 Atgal  Į puslapio viršų