Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)

Dažniausiai užduodami klausimai1. Kas apribojo mano sąskaitas?
2. Kada bus panaikinti mano sąskaitų apribojimai?
3. Kas nurašė lėšas iš mano sąskaitos?
4. Per kiek laiko nurašomos išieškomos lėšos ir panaikinami sąskaitos apribojimai PLAIS?
5. Atsiskaitomojoje sąskaitoje yra pakankamai pinigų, kodėl nevyksta nurašymas (klausia juridinis asmuo)?
6. Ar nurašant skolą nuo skolininko sąskaitos, papildomai nurašomi mokesčiai?
7. Kas grąžina 1,02 Eur PLAIS palaikymo mokestį, kai piniginių lėšų nurašymas buvo įvykdytas, tačiau vėliau paaiškėja, kad priverstinio išieškojimo teisę turinti institucija, anot skolininko, neteisėtai pateikė nurodymą nurašyti?
8. Kodėl mano sąskaitos ilgą laiką apribotos ir negaliu naudotis savo lėšomis?
9. Yra įsigaliojusi teismo nutartis apie visų areštų/apribojimų panaikinimą. Kodėl mano sąskaitos apribotos?
10. Ar skolininkas, padengęs tiesiogiai skolą kreditoriui, gali kreiptis į Registrų centrą su prašymu, kad būtų panaikintas sąskaitų apribojimas?
11. Ar skolininkas gali kreiptis į Registrų centrą, kad būtų greičiau įvykdytas piniginių lėšų nurašymo nurodymas?
12. Ar PLAIS nurašymo nurodymus vykdo kiekvieną dieną, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas?
13. Kaip skolininkui gauti PLAIS mokesčio PVM sąskaitą faktūrą?
14. Kas reglamentuoja PLAS veiklą?


  1. Kas apribojo mano sąskaitas?
Lėšos skolininko sąskaitose gali būti apribotos nurodymų teikėjų (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas) pateiktu nurodymu ir  / arba Turto arešto aktų registre įregistruotu turto arešto aktu.

Į viršų

 
2. Kada bus panaikinti mano sąskaitų apribojimai?
Skolininko sąskaitų apribojimai panaikinami automatiškai, kai tik nurašoma išieškoma suma arba nurodymo teikėjas (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas) atšaukia pateiktą pirminį nurašymo nurodymą.

Į viršų

 
 3. Kas nurašė lėšas iš mano sąskaitos?
Išieškoti pinigines lėšas turi teisę tik nurodymų teikėjai: VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas. Kuris nurodymų teikėjas nurašė lėšas galite pamatyti savo banko sąskaitos išraše. 

Į viršų

 
  4. Per kiek laiko nurašomos išieškomos lėšos ir panaikinami sąskaitos apribojimai PLAIS?
Iki 15.30 val. nurodymų teikėjų (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas) pateikti nurašymo nurodymai yra įvykdomi kitą darbo dieną nuo 9–12 val., jei skolininko sąskaitoje yra pakankamai nuosavų lėšų. Gavus iš kredito įstaigų atsakymus apie sėkmingą skolos nurašymą, PLAIS iš karto panaikina apribojimus. Nurašius išieškomą sumą, apribojimai sąskaitoms nedelsiant atšaukiami.

Į viršų


  5. Atsiskaitomojoje sąskaitoje yra pakankamai pinigų, kodėl nevyksta nurašymas (klausia juridinis asmuo)?
Galimos priežastys:
  • dėl gauto iš teismo pranešimo apie priimtą pareiškimą dėl bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurašymai sustabdyti;
  • sąskaitoje nėra pakankamo nuosavų lėšų likučio.


  6. Ar nurašant skolą nuo skolininko sąskaitos, papildomai nurašomi mokesčiai?
Kredito įstaiga, nurašydama privestinai išieškomą skolą nuo kliento sąskaitos, nurašo kredito įstaigos mokestį už lėšų pervedimą ir PLAIS palaikymo mokestį (mokesčio dydis – 1,02 Eur).

Į viršų

 
  7. Kas grąžina 1,02 Eur PLAIS palaikymo mokestį, kai piniginių lėšų nurašymas buvo įvykdytas, tačiau vėliau paaiškėja, kad priverstinio išieškojimo teisę turinti institucija, anot skolininko, neteisėtai pateikė nurodymą nurašyti?
PLAIS veikia automatiškai ir vykdo nurodymų teikėjų pateiktus nurodymus. Jei piniginės lėšos iš skolininko sąskaitos buvo nurašytos dėl piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjo neteisėtų veiksmų, sistemos palaikymo mokestį skolininkui grąžina piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjas.

Į viršų


  8. Kodėl mano sąskaitos ilgą laiką apribotos ir negaliu naudotis savo lėšomis?
Lėšos sąskaitoje gali būti apribotos Turto areštų aktų registre įregistruotu turto arešto aktu ir / arba nurodymų teikėjų – VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas – pateiktu nurodymu:
  • jei lėšos sąskaitoje apribotos turto arešto aktu (įregistruotu Turto arešto aktų registre) ir klientui yra poreikis naudotis tam tikra suma, reikėtų kreiptis į teismą dėl laisvai disponuojamos sumos (LDS) nustatymo konkrečiai sąskaitai;
  • jei nurodymų teikėjas (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas) vykdo išieškojimą, bet nurašymas nevyksta, gali būti, kad sąskaitoje nėra pakankamai nuosavų lėšų. Dėl apribojimų panaikinimo arba LDS nustatymo reikia kreiptis į apribojimą pateikusį nurodymo teikėją.
 
 


  9. Yra įsigaliojusi teismo nutartis apie visų areštų / apribojimų panaikinimą. Kodėl mano sąskaitos apribotos?
Turto arešto aktų registras gauna teismo nutartis apie areštų / apribojimų panaikinimą, kurių pagrindu išregistruoja turto areštus ir duomenis per PLAIS perduoda kredito įstaigoms. Jei disponavimas sąskaitoje esančiomis lėšomis vis dar yra apribotas, reikia tiesiogiai kreiptis į tą nurodymų teikėją (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas), kurio pateikti nurodymai dar yra neatšaukti.
 

Į viršų


  10. Ar skolininkas, padengęs tiesiogiai skolą kreditoriui, gali kreiptis į Registrų centrą su prašymu, kad būtų panaikintas sąskaitų apribojimas?
Ne, nes Registrų centras neturi teisės panaikinti apribojimų. Šiuo atveju reikia tiesiogiai kreiptis į apribojimą pateikusį nurodymų teikėją (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas) ir pateikti prašymą atšaukti apribojimą.

 
Į viršų


  11. Ar skolininkas gali kreiptis į Registrų centrą, kad būtų greičiau įvykdytas piniginių lėšų nurašymo nurodymas?
Ne, nes PLAIS visi procesai vyksta automatiškai pagal nustatytą PLAIS veikimo tvarkaraštį.
 
Į viršų

 
  12. Ar PLAIS nurašymo nurodymus vykdo kiekvieną dieną, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas?
Lėšų nurašymas nuo skolininko sąskaitos atliekamas kredito įstaigose. Nurodymų teikėjų (VMI, „Sodra“, Muitinė, antstoliai, Lietuvos bankas) pateikti nurašymo nurodymai kredito įstaigoms per PLAIS perduodami kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 12 val.

Į viršų

 
  13. Kaip skolininkui gauti PLAIS mokesčio PVM sąskaitą faktūrą?
PVM sąskaitos faktūros už einamąjį mėnesį pritaikytą PLAIS palaikymo mokestį yra formuojamos paskutinę mėnesio dieną ir juridiniams asmenims automatiškai yra išsiunčiamos kito mėnesio pradžioje Registrų centro turimais el. pašto adresais. Fiziniams asmenims PVM sąskaitos faktūros nesiunčiamos. Jei PVM sąskaitos faktūros negavote, prašome kreiptis el. paštu info@registrucentras.lt, nurodant juridinio asmens kodą, laikotarpį, už kurį reikalinga PVM sąskaita faktūra, ir el. pašto adresą, kuriuo reikia atsiųsti PVM sąskaitą faktūrą.

Į viršų
 
  14. Kas reglamentuoja PLAIS veiklą?
Visa su PLAIS veikla susijusi teisinė informacija ir teisės aktai pateikiami čia.

Į viršų


 Atgal  Į puslapio viršų