Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
 

Naujienos
pixel
pixel

Registrų centras primena: atėjo metas pateikti finansinę ataskaitą

2023 m. gegužės 3 d.

Kiekvienais metais gegužė yra mėnuo, kai šalyje veikiančios įmonės ir organizacijos pateikia daugiausiai metinių finansinių ataskaitų už praėjusius metus ir tokiu būdu pristato visuomenei savo veiklos rezultatus, taip prisidėdamos prie didesnio skaidrumo ir tarpusavio pasitikėjimu grįstos valstybės kūrimo. Registrų centras, kuriam juridiniai asmenys teikia finansines ataskaitas, ragina įmones ir organizacijas nelaukti paskutinės dienos ir ataskaitas pateikti laiku, taip išvengiant galimų neigiamų pasekmių.

"Kiekvienais metais finansinės ataskaitos, o tiksliau jų pateikimas yra tarsi veidrodis, parodantis mūsų verslo ir nevyriausybinių organizacijų skaidrumo lygį: kuo daugiau pateiktų ataskaitų ir kuo daugiau laiku tai padariusių įmonių, tuo skaidresnę ir tarpusavio pasitikėjimu grįstą visuomenę galime turėti. Finansinėse ataskaitose esanti informacija ir duomenys tampa pagrindu priimti pasvertus ekonominius sprendimus, įsivertinti potencialių verslo partnerių patikimumą ar susipažinti su dominančios nevyriausybinės organizacijos veikla. Na, o finansinės ataskaitos nepateikimas ar jos pateikimas gerokai vėluojant automatiškai tai įmonei ar organizacijai meta tam tikrą šešėlį, sukuria nepatikimumo įvaizdį", - teigia pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis.

Registrų centras primena, kad finansinių ataskaitų rinkinys pirmiausiai turi būti patvirtintas juridinio asmens dalyvių susirinkime, pavyzdžiui, uždarosios akcinės bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Patvirtintos ataskaitos kartu su metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) turi būti pateiktos per 30 dienų.

Bijodami likvidavimo atsiskaito už du dešimtmečius

Finansinių ataskaitų teikimo prievolė įtvirtinta teisės aktuose, kuriuose taip pat numatytos galimos sankcijos ataskaitų nepateikusioms įmonėms ar organizacijoms bei jų vadovams.

"Praėjusiais metais be įprastų poveikio priemonių - finansinių sankcijų juridinio asmens vadovui, aktyviai buvo taikomos ir kitos: juridinio asmens likvidavimas ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualaus paramos gavėjo statuso naikinimas. Ne kartą pastebėjome, kad gavę pranešimą apie numatomą likvidavimą juridiniai asmenys suskumba įvykdyti prievolę ir pateikia finansines ataskaitas, kai kurie net už kelis ar keliolika pastarųjų metų. Akivaizdu, kad šios priemonės yra veiksmingos, tad jas "prasižengėlių" atžvilgiu ketiname taikyti ir šiais metais", - kalba K. Maksvytis.

Šiuo metu finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius metus Registrų centrui jau yra pateikę daugiau kaip 38 tūkst. juridinių asmenų. Skaičiuojama, kad prievolę pateikti finansines ataskaitas už 2022 metus turi daugiau kaip 190 tūkst. juridinių asmenų.

Daugiausiai finansinių ataskaitų Registrų centras šiemet yra sulaukęs iš uždarųjų akcinių bendrovių - iš viso beveik 19 tūkstančių. Aktyviai ataskaitas šiemet teikiančios mažosios bendrijos jau pateikė beveik 15 tūkst. ataskaitų.

Įdomu tai, kad šiemet Registrų centras taip pat sulaukė daugiau kaip 12 tūkst. finansinių ataskaitų už ankstesnius nei 2022 metus. Tai reiškia, kad finansinės ataskaitos buvo pateiktos gerokai pavėlavus. Seniausia finansinė ataskaita pateikta už 2004.

Ko nepamiršti ir į ką atkreipti dėmesį

Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos.

Finansines ataskaitas turi pateikti dauguma juridinių asmenų, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ar kitų kriterijų. K. Maksvytis atkreipia dėmesį, kad finansines ataskaitas turi teikti ir veiklos nevykdantys, tačiau dar neišregistruoti juridiniai asmenys. Pasak jo, prievolė teikti ataskaitą taip pat galioja nepriklausomai nuo to, ar juridinis asmuo ataskaitiniais metais gavo pelno, turėjo pajamų, ar ne.

Finansines ataskaitas Registrų centrui turi teikti: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės, regionų plėtros tarybos ir užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai. Tikrosios ūkinės bendrijos,  komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės ir Europos ekonominių interesų grupės teikia finansines ataskaitas, jeigu jų rengimas numatytas steigimo dokumentuose.   Finansinių ataskaitų neteikia sodininkų bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, tradicinės religinės bendruomenės ir kt.

Juridinių asmenų pateiktos ataskaitos didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka. Finansinės ataskaitos ne tik atskleidžia pagrindinę informaciją apie juridinį asmenį ir jo veiklą per pastaruosius metus, tačiau jose pateikti duomenys verslo partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims leidžia geriau įsivertinti potencialius partnerius ir priimti pagrįstus verslo sprendimus.

Priežiūrą vykdančioms institucijoms ir žiniasklaidai, o kartu ir plačiajai visuomenės daliai informacija apie juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį padeda geriau atlikti savo darbą, didina pasitikėjimą verslo aplinka ir paties verslo skaidrumą. Be to, finansinių ataskaitų teikimas yra viena iš sąlygų įmonėms, siekiančioms gauti valstybės paramą.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo 200 iki 3 tūkst. eurų. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt