Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
 

Naujienos
pixel
pixel

Finansinių ataskaitų teikimas: dažniausi klausimai ir atsakymai

2022 m. gegužės 10 d.

Gegužę suaktyvėja juridinių asmenų finansinių ataskaitų teikimas. Siekdamas palengvinti jau patvirtintų ataskaitų pateikimą, Registrų centras pateikia keletą praktinių patarimų. Iki šiol Registrų centras jau yra sulaukęs 40 tūkst. finansinių ataskaitų už 2021 metus.

Suaktyvėjimą jaučia ir Registrų centro konsultantai, kasdien atsakantys į kelias dešimtis užklausų telefonu ar internetu. Siekiant, kad finansinių ataskaitų teikimas jas teikiančioms įmonėms ir pelno nesiekiančioms organizacijoms praeitų kuo sklandžiau, pateikiame dažniausiai pasitaikančius klausimus ir atsakymus į juos:

Kas gali teikti juridinio asmens finansines ataskaitas?

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį gali teikti juridinio asmens vadovas, taip pat atstovas, kuriam išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius. Daugiau informacijos apie įgaliojimo išdavimo tvarką rasite Registrų centro puslapyje.

Juridiniam asmeniui neturint vienasmenio valdymo organo (vadovo), kai pagal vienasmenio atstovavimo taisyklę juridinio asmens vardu veikia valdyba ar taryba, ar esant kiekybiniam atstovavimui Registrų centrui turi būti pateiktas įgaliojimas dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu.

Įgaliojimų posistemėje įregistravus įgaliojime nurodyto asmens duomenis, jis galės prisijungti prie sistemos ir tekti finansinių ataskaitų rinkinius.

Įmonė jau kurį laiką nevykdo veiklos. Ar jai vis tiek reikia teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius?

Teisės aktai nenumato jokių išimčių, o neseniai šiuo klausimu aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad ataskaitas privaloma teikti net ir tuomet, kai įmonės veikla sustabdyta, o vadovas atšauktas iš pareigų ir apie tai pranešta kitoms institucijoms.

Be to, Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre nėra registruojami juridinio asmens sprendimai dėl veiklos sustabdymo, todėl remiantis teisės aktais metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys nepriklausomai nuo to, ar jie ataskaitiniais metais vykdė veiklą.

Individualios įmonės, komanditinės ir tikrosios ūkinės bendrijos finansines ataskaitas privalo teikti tik tuomet, jei tai nurodyta jų steigimo dokumentuose. Vis dėlto bendrija, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo parengti metinį pranešimą ir sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, neatsižvelgiant į tai, ar finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas nustatytas bendrijos veiklos sutartyje.

Pateikus ataskaitą pastebėjome, kad yra klaidų. Kaip galima jas ištaisyti?

Motyvuotą prašymą dėl leidimo panaikinti pateiktą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir leisti jį pateikti iš naujo Registrų centrui galima teikti tik tuo atveju, jei ataskaitos teikimo metu padaryta esminė teikimo klaida - įkelta kito juridinio asmens ataskaita, sumaišyti aiškinamieji raštai ar pan. Prašyme būtina nurodyti pakartotinio teikimo priežastį.

Jei klaidos padarytos sudarant finansinę ataskaitą, kuri jau yra patvirtinta, tuomet pagal galiojančius teisės aktus šios klaidos gali būti ištaisytos tik kitais metais, t.y. teikiant ateinančių metų ataskaitą.

Ką daryti, jeigu pasirenkant naują finansinių ataskaitų rinkinį rodomas klaidos pranešimas "Šiam ataskaitiniam laikotarpiui nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio parsisiųsti neleidžiama"?

Toks klaidos pranešimas rodomas, jei finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo lange nenurodomi visi naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimui reikalingi parametrai, parenkama netinkama juridinio asmens veiklos kategorija ar kt. Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus, ataskaitinį laikotarpį.

Ką daryti, jeigu pildant finansinės ataskaitos elektroninį rinkinį pasirinkau netinkamos kategorijos finansinių ataskaitų rinkinį?

Jei ataskaitą dar pildote, tačiau jos nepateikėte, galite pasirinkti naują, tinkamos kategorijos finansinių ataskaitų rinkinį. Prisijungę prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos pasirinkite "Naujas finansinių ataskaitų rinkinys", elektroninio rinkinio parinkimo lange nurodykite naujo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir spauskite "Pildyti". Gavę perspėjimą "Jeigu tęsite, anksčiau pasirinkto finansinių ataskaitų rinkinio pateikti negalėsite. Ar norite tęsti?", nurodykite, kad norite tęsti.

Kokie reikalavimai taikomi pridedamiems dokumentams?

Kartu su užpildyta finansinių ataskaitų el. rinkinio forma - PDF arba ADOC formato byla, pridedama byla negali būti didesnė nei 21 MB. Jei yra teikiama auditoriaus išvada ir (ar) audito ataskaita, byla turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kartu su užpildyta nustatyto pavyzdžio forma: 1) bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai - PDF, ADOC arba ASIC formatu. Pridedama byla negali būti didesnė nei 100 MB; 2) juridiniai asmenys, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje - metinę informaciją (metinę konsoliduotąją informaciją) Reglamentu (ES) 2019/815 nustatytu formatu ir XHTML arba PDF formatu su informacija susijusius dokumentus (mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), auditoriaus išvadą, tuo atveju, kai ji teikiama atskiru dokumentu). Pridedama byla negali būti didesnė nei 130 MB.

 

Daugiau klausimų ir atsakymų finansinių ataskaitų teikimo tema galima rasti čia.

 

Išsamų naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo Registrų centro informacinėje sistemoje aprašymą galite rasti Vartotojo vadove.

Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo turi prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt/FA.

Finansines ataskaitas Registrų centrui turi teikti 17 teisinių formų juridiniai asmenys: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės ir regionų plėtros tarybos. Finansinių ataskaitų neteikia sodininkų bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, tradicinės religinės bendruomenės ir kt.

Juridinių asmenų pateiktos ataskaitos didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka. Finansinės ataskaitos ne tik atskleidžia pagrindinę informaciją apie juridinį asmenį ir jo veiklą per pastaruosius metus, tačiau jose pateikti duomenys verslo partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims leidžia geriau įsivertinti potencialius partnerius ir priimti pagrįstus verslo sprendimus.

Priežiūrą vykdančioms institucijoms ir žiniasklaidai, o kartu ir plačiajai visuomenės daliai informacija apie juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį padeda geriau atlikti savo darbą, didina pasitikėjimą verslo aplinka ir paties verslo skaidrumą. Be to, finansinių ataskaitų teikimas yra viena iš sąlygų įmonėms, siekiančioms gauti valstybės paramą.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo 200 iki 3 tūkst. eurų. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt