Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
 

Naujienos
pixel
pixel

Finansinių ataskaitų teikimo vajus: ką turi žinoti įmonių ir organizacijų vadovai

2022 m. balandžio 28 d.

Kiekvienais metais gegužės mėnuo tūkstančiams įmonių ir organizacijų yra atsiskaitymo už praėjusius metus laikotarpis - būtent paskutinįjį pavasario mėnesį dauguma juridinių asmenų (uždarųjų akcinių bendrovių, asociacijų, mažųjų bendrijų, viešųjų įstaigų ir kt.) Registrų centrui teikia savo praėjusių metų finansines ir veiklos ataskaitas, kurios vėliau tampa viešai prieinamos visuomenei. Apie prievolę laiku pateikti reikalingą informaciją primenantis Registrų centras atkreipia juridinių asmenų vadovų dėmesį į svarbiausius ataskaitų teikimo aspektus.

"Juridinių asmenų teikiamų ataskaitų tikslas - patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus ir kurie daugeliui finansinių ataskaitų vartotojų padeda priimti ekonominius sprendimus. Kasmet matydami vis didesnius pateiktų ataskaitų skaičius džiaugiamės augančiu įmonių ir organizacijų sąmoningumu. Registrų centrui praėjusiais metais atvėrus juridinių asmenų pagrindinių finansinių ataskaitų duomenų rinkinius, šių ataskaitų svarba ir nauda visuomenei tapo dar didesnė", - sako Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis.

Registrų centrui teikiamas finansinių ataskaitų rinkinys pirmiausiai turi būti patvirtintas juridinio asmens dalyvių susirinkime, pavyzdžiui, uždarosios akcinės bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Patvirtintos ataskaitos kartu su metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) Registrų centrui turi būti pateiktos per 30 dienų. Taigi, daugelio juridinių asmenų, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, ataskaitos turi būti pateiktos iki gegužės 31 dienos.

Šiuo metu finansinės atskaitomybės dokumentus už 2021 metus Registrų centrui jau yra pateikę 28,5 tūkst. juridinių asmenų. Tai yra 15 proc. daugiau nei praėjusiais metais, kai tokiu metu buvo pateikta 25 tūkst. finansinių ataskaitų.

Daugiausiai finansinių ataskaitų Registrų centras šiemet yra sulaukęs iš uždarųjų akcinių bendrovių - iš viso daugiau kaip 14 tūkstančių. Aktyviai ataskaitas šiemet teikiančios mažosios bendrijos jau pateikė per 10 tūkst. ataskaitų, iš asociacijų už 2021 metus jau atsiskaitė apie 2,2 tūkst., iš viešųjų įstaigų - beveik 1,3 tūkstančio.

Skaičiuojama, kad prievolę pateikti finansines ataskaitas už 2021 metus turi daugiau kaip 180 tūkst. juridinių asmenų.

Ko nepamiršti ir į ką atkreipti dėmesį

Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Registrų centro Klientų aptarnavimo direktorė Daiva Karaliūnienė atkreipia dėmesį, kad nors įmonių ir organizacijų vadovų sąmoningumas didėja, vis dar pasitaiko atvejų, kai juridinio asmens vadovas pamiršta prievolę pateikti finansinę ataskaitą.

"Finansines ataskaitas turi pateikti praktiškai visi juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ar kitų kriterijų. Neretai sulaukiame klausimo, kodėl veiklos nevykdanti bendrovė turi teikti ataskaitą. Teisės aktai nenumato jokių išimčių, o neseniai šiuo klausimu aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, kad ataskaitas privaloma teikti net ir tuomet, kai įmonės veikla sustabdyta, o vadovas atšauktas iš pareigų ir apie tai pranešta kitoms institucijoms", - sako D. Karaliūnienė.

Pasak jos, prievolė teikti ataskaitą taip pat galioja nepriklausomai nuo to, ar juridinis asmuo ataskaitiniais metais gavo pelno, turėjo pajamų, ar ne.

Finansines ataskaitas Registrų centrui turi teikti 17 teisinių formų juridiniai asmenys: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės ir regionų plėtros tarybos. Finansinių ataskaitų neteikia sodininkų bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, tradicinės religinės bendruomenės ir kt.

Juridinių asmenų pateiktos ataskaitos didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka. Finansinės ataskaitos ne tik atskleidžia pagrindinę informaciją apie juridinį asmenį ir jo veiklą per pastaruosius metus, tačiau jose pateikti duomenys verslo partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims leidžia geriau įsivertinti potencialius partnerius ir priimti pagrįstus verslo sprendimus.

Priežiūrą vykdančioms institucijoms ir žiniasklaidai, o kartu ir plačiajai visuomenės daliai informacija apie juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį padeda geriau atlikti savo darbą, didina pasitikėjimą verslo aplinka ir paties verslo skaidrumą. Be to, finansinių ataskaitų teikimas yra viena iš sąlygų įmonėms, siekiančioms gauti valstybės paramą.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad finansinių ataskaitų nepateikimas laiku užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo 200 iki 3 tūkst. eurų. Svarbu pažymėti, kad atsakomybė tenka asmeniui, kuris oficialiai Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt