Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


 

Naujienos
pixel
pixel

Registrų centro personalo valdymo strategiją įgyvendins R. Kandzežauskienė

2021 m. lapkričio 24 d.

Valstybinės reikšmės registrus ir informacines sistemas tvarkančio Registrų centro aukščiausio lygio vadovų komandą papildė Ramunė Kandzežauskienė. Apie 1,5 tūkst. darbuotojų vienijančioje organizacijoje ji bus atsakinga už žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimą.

Šią savaitę darbą Registrų centre pradėjusi R. Kandzežauskienė įmonėje užims už įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir politikos formavimą bei vystymą atsakingo Organizacijos vystymo departamento vadovės pareigas.

"Džiaugiuosi prisijungusi prie veržlios, sparčiai besikeičiančios ir tobulėjančios valstybės įmonės. Tikiuosi, kad man patirtis pažangių valdysenos principų taikyme ir įmonės vystymo srityse bus veiksminga paspirtis tolimesniam įmonės augimui, kompetencijų stiprinimui, veiklos gerinimui ir užsibrėžtų strateginių tikslų pasiekimui", - sako naujoji Registrų centro Organizacijos vystymo departamento vadovė R. Kandzežauskienė.

Pastaruosius šešerius metus R. Kandzežauskienė užėmė įvairias vadovaujančias pareigas ir buvo valdybos narė vienoje iš valstybės valdomų finansų įstaigų, turinčioje nacionalinės plėtros įstaigos statusą,  Viešųjų investicijų plėtros agentūra, kurioje buvo atsakinga už korporatyvinį valdymą, teisinę atitiktį ir žmogiškųjų išteklių strateginį valdymą.

Be žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir politikos formavimo bei įgyvendinimo Registrų centro Organizacijos vystymo departamentas taip pat užtikrina organizacinės kultūros diegimą, koordinuoja įmonės kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimą, vykdo darbuotojų kompetencijų stiprinimą bei karjeros ir ugdymo planavimą, sklandų metinį darbuotojų veiklos vertinimo procesą, administruoja visus su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusius procesus.

R. Kandzežauskienė Registrų centro Organizacijos vystymo departamento vadovo pareigose pakeitė iki tol šias pareigas ėjusią Jurgitą Lukošienę, kuri nusprendė karjerą tęsti už įmonės ribų.

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas - ir tai darydamas vadovaujasi Vyriausybės bei sistemų valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.

Šiuo metu įmonėje dirba apie 1,5 tūkst. darbuotojų, iš kurių apie 600 dirba objektų ir sandorių registravimo srityje, beveik 400 klientų aptarnavimo srityje, daugiau kaip 200 darbuotojų - IT ir paslaugų vystymo srityje.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt