Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


 

Naujienos
pixel
pixel

Visuomenei atverti Licencijų informacinės sistemos duomenys

2021 m. liepos 14 d.

Pagrindinius nacionalinės reikšmės registrus ir informacines sistemas tvarkantis Registrų centras toliau atveria duomenis visuomenei. Šį kartą įmonės atvirų duomenų rinkinius papildė Licencijų informacinės sistemos, kurioje kaupiama informacija apie valstybės ar savivaldybių institucijų fiziniams ir juridiniams asmenims išduotas licencijas, pažymėjimus, leidimus ar kitus dokumentus, duomenys.

Iš viso neatlygintinam ir neribotam naudojimui visuomenei atverti keturi skirtingi Licencijų informacinės sistemos duomenų rinkiniai - duomenys apie ūkio subjektams išduotas licencijas, pažymėjimus, leidimus ir kitus licencijavimo dokumentus. Šie duomenų rinkiniai bus atnaujinami kiekvieną mėnesį.

Kiekviename duomenų rinkinyje nurodoma licenciją, pažymėjimą, leidimą ar kitą licencijavimo dokumentą išdavusi įstaiga, jį gavęs ūkio subjektas (fizinis ar juridinis asmuo) šių dokumentų išdavimo ir galiojimo datos, licencijų numeriai ir kita susijusi informacija.

Nuo 2015 metų veikiančioje Licencijų informacinėje sistemoje šiuo metu kaupiami duomenys apie beveik 170 tūkst. licencijų, daugiau kaip 70 tūkst. pažymėjimų, per 150 tūkst. leidimų ir beveik 90 tūkst. kitų licencijavimo dokumentų. Iš jų kiek daugiau nei pusė yra išduoti juridiniams asmenims, likusi dalis - fiziniams asmenims. Apie 75 proc. licencijų, pažymėjimų ar leidimų šiuo metu yra galiojantys, likusi dalis - negaliojantys ar sustabdyti.

Licencijų informacinė sistema, kurios valdytojas yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skirta centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti gautus duomenis ir informaciją apie išduotas licencijas, pažymėjimus, leidimus ir kitus dokumentus bei teikti šią informaciją vartotojams. Per metus sistemą papildo apie 60-70 tūkst. naujų duomenų įrašų.

Papildė jau atvertus Nekilnojamojo turto, Adresų ir Juridinių asmenų registrų duomenis

Atverti Licencijų informacinės sistemos duomenys papildė jau anksčiau Registrų centro iniciatyva atvertus Nekilnojamojo turto, Adresų ir Juridinių asmenų registrų duomenis.

Siekdamas prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos bei skatindamas naujų aukštųjų technologijų produktų ir paslaugų kūrimą, žinių ekonomikos vystymąsi, Registrų centras pirmuosius atvirų duomenų rinkinius visuomenei atvėrė dar 2019 metų viduryje, kai buvo atverti Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie beveik 5 mln. Lietuvos NT objektų. Praėjusių metų viduryje šiuos duomenų rinkinius papildė Adresų registro duomenys - daugiau kaip 2 mln. unikalių adresų. O šių metų pradžioje atverti ir Juridinių asmenų registro duomenys: įregistruotų įmonių sąrašas su jų pavadinimais, buveinių adresais, informacija apie valdymo organus, įstatinį kapitalą ir kitais aktualiais duomenimis.

Artimiausiu metu taip pat numatoma atverti Juridinių asmenų registre kaupiamų įmonių pateiktų finansinių ataskaitų duomenis. Iki kitų metų visuomenei numatoma atverti dar vieno svarbaus registro, t.y. Gyventojų registro, nuasmenintus duomenis. Vėlesniais etapais ketinama atverti ir kitų registrų, pavyzdžiui, Hipotekos ar Turto arešto aktų registrų, bei informacinių sistemų duomenis. Užbaigus šį etapą viešai bus publikuoti pagrindiniai duomenys iš svarbiausių registrų.

Visus Registrų centro atvertus duomenis galima rasti įmonės interneto svetainėje, adresu www.registrucentras.lt/atviri_duomenys ir atsisiųsti juos naudoti patogiais atvirų duomenų formatais.

 

Apie atvirus duomenis

Atviri duomenys - laisvai prieinami Registrų centro veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant Registrų centro tvarkomų registrų duomenis, kuriuos galima pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu teisėtu tikslu, nurodant jų šaltinį, tačiau tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Atliktos įvairios ES ir kitų tarptautinių organizacijų studijos vertina, kad valstybinių duomenų atvėrimas gali sukurti nuo 0,4 iki 1,5 proc. BVP, Lietuvos atveju tai sudarytų nuo 200 iki 750 mln. eurų.

Tikimasi, kad prieiga prie atvirų Registrų centro duomenų rinkinių ir pakartotinis jų naudojimas gali tiek paspartinti pridėtinės vertės informacijos produktų ir paslaugų atsiradimą, tiek ir leisti Lietuvos valstybės institucijoms, plačiau naudojant atvirus duomenis, efektyviau vykdyti viešąsias užduotis ir duoti daugiau naudos visuomenei.

Apie Registrų centrą

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas - ir tai darydamas vadovaujasi jų valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt