Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


 

Naujienos
pixel
pixel

Portalo Aukok.lt vadovė: finansinės ataskaitos - galimybė visuomenei geriau susipažinti su NVO sektoriaus veikla

2021 m. gegužės 11 d.

Registrų centras šiuo metu kiekvieną dieną sulaukia tūkstančių naujų finansinių ataskaitų už praėjusius metus. Juridinių asmenų pateiktos ir visuomenei viešai prieinamos ataskaitos bei juose esantys duomenys leidžia susipažinti su įmonių ir organizacijų veikla, jų pasiekimais ir finansiniais rezultatais. Nevyriausybinio sektoriaus organizacijų (NVO) pateiktos ataskaitos yra dalis susitarimo tarp šių organizacijų ir visuomenės, sako aukojimo portalo Aukok.lt vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė.

Šiai dienai Registrų centrui jau yra pateikta daugiau kaip 33 tūkst. finansinių ataskaitų už 2020 metus. Tai yra 22 proc. daugiau nei analogišku metu pernai. Iš NVO sektoriaus veiklos ataskaitas kiekvienais metais privalo teikti viešosios įstaigos, asociacijos bei labdaros ir paramos fondai. Šiuo metu už praėjusius metus savo veiklos ataskaitas yra pateikę daugiau kaip 2,5 tūkst. asociacijų (22 proc. daugiau nei prieš metus), 1,4 tūkst. viešųjų įstaigų (36 proc. daugiau) ir apie 200 labdaros ir paramos fondų (33 proc. daugiau).

Apie tai, kodėl minėtos organizacijos turėtų teikti savo veiklos ataskaitas ir kodėl svarbu tai daryti laiku, pasakoja aukojimo portalo Aukok.lt vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė.

Giedre, kodėl, jūsų manymu, svarbu, kad kuo daugiau NVO sektoriaus atstovų kiekvienais metais Registrų centrui pateiktų savo veiklos ataskaitas?

Nevyriausybinės organizacijos yra didžiąja dalimi finansuojamos iš aukotojų paramos ar per viešojo sektoriaus projektinio finansavimo programas. Štai neseniai baigėsi 1,2 proc. GPM paramos skyrimo laikotarpis, per kurį NVO kvietė skirti paramą jų veiklai.  Yra svarbu atsiskaityti aukotojams, savanoriams ir visai visuomenei apie įgyvendintą veiklą, pasiektus rodiklius, pristatyti socialinį pokytį, prie kurio organizacija prisidėjo. Ne mažiau svarbu visuomenei parodyti savo veiklos efektyvumą - kokie darbai įgyvendinti su turėtu metiniu biudžetu. Tai - vienas pagrindinių rodiklių, parodančių reikšmingą NVO indėlį į socialinių, švietimo, aplinkosauginių problemų sprendimą.

Kodėl svarbu veiklos ataskaitas pateikti laiku, t.y. daugeliu atveju iki gegužės 31 dienos?

Skaidrumas ir atskaitomybė visuomenei - viso NVO sektoriaus veiklos pamatas. Viešų ataskaitų teikimas yra dalis susitarimo tarp NVO ir visuomenės - mainais į aukotojų ir verslo rėmėjų paramą ar projektinį finansavimą, NVO pasižada periodiškai viešinti metines ataskaitas. Jos reikalingos ne šiaip sau. Ataskaitų "darbas" - atsakyti į bet kokius klausimus dar prieš tai, kai jie kyla. Būtent todėl svarbu laiku ir be papildomo raginimo ar priminimo ataskaitas parengti ir pateikti.

Labai tikiuosi, kad netrukus visuotinai įsigalės požiūris, kad ataskaitos nėra kažkoks formalus popieriukas, kurio reikia valstybinėms įstaigoms ar Registrų centrui. Tai - nevyriausybinių organizacijų atviras ir detalus pasidalinimas su visuomene savo veiklos rezultatais.

Kokia šiose veiklos ataskaitose pateikta informacija ir duomenys aktualiausi visuomenei, pačioms NVO?

Reikšmingiausi duomenys iš veiklos ataskaitos/metinio pranešimo - per metus pasiekti rodikliai: pavyzdžiui, skaičius asmenų, kurie gavo konsultacijas, paslaugas, pagalbą maistu ar daiktais, nuo žiauraus elgesio išgelbėtų gyvūnų skaičius, neformalaus švietimo programoje dalyvavusių vaikų skaičius ir pan., ir kaip tai prisidėjo prie organizacijos tikslų ir uždavinių (arba apibendrintai - misijos) įgyvendinimo.

Finansinės ataskaitos ir visi ją sudarantys dokumentai atskleidžia organizacijos finansavimo modelį ir bendrą organizacijos "sveikatą" - kokie NVO pagrindiniai finansavimo šaltiniai ir kaip organizacija tas lėšas panaudojo.

Visas ataskaitų rinkinys - finansinės ataskaitos ir veiklos ataskaita - parodo, kaip efektyviai veikia NVO, kaip ji, su ribotais resursais, pasiekia užsibrėžtus rezultatus. Ši informacija labai aiškiai parodo NVO svarbą bendruomenės, miesto ar visos šalies mastu.

Aukojimo portale Aukok.lt paramą rinkti gali tik skaidrios ir efektyviai veikiančios organizacijos, kurios praeina atranką. Jos metu vertiname Registrų centro puslapyje viešinamas kiekvienos organizacijos-kandidatės ataskaitas ir visus mano paminėtus aspektus kruopščiai nagrinėjame. Taip gauname svarbiausius duomenis apie NVO tvarumą, veiklos tęstinumą, finansavimo šaltinius ir gebėjimą efektyviai panaudoti paramos lėšas.

Kaip, jūsų manymu, NVO sektorius galėtų prisidėti prie didesnio pateikiamų ataskaitų skaičiaus?

Nevyriausybinių organizacijų vadovai turėtų savo darbo kalendoriuose kiekvienais metais raudonai pasižymėti tą laikotarpį, per kurį yra įsipareigoję parengti, patvirtinti ir visuomenei paskelbti ataskaitas. Šis darbas tiesiog turi būti suplanuotas ir atsirasti darbinėje rutinoje. Taip pat kviesčiau ir kolegas iš kitų organizacijų paraginti. Žinau puikių pavyzdžių, kai skėtinės organizacijos kiekvieną pavasarį savo narėms primena apie ateinantį terminą metinėms ataskaitoms. Manyčiau, ilgainiui kiekvienos skėtinės organizacijos garbės reikalas bus savo narių sąraše turėti tik skaidrias ir atsiskaitančias NVO.

Dėl kokių priežasčių, jūsų manymu, dalis NVO sektoriaus atstovų neteikia savo veiklos ataskaitų? Kaip siūlytumėte spręsti šią problemą?

NVO sektoriuje veikia tūkstančiai mažų ir didelių, miestuose ir kaimiškose vietovėse įsikūrusių organizacijų, didžioji jų dalis remiasi išimtinai savanorių pajėgomis, kurios nukreiptos į tiesioginę veiklą. Todėl administraciniams dalykams, o metinės ataskaitos jiems ir priskiriamos, nelieka nei dėmesio, nei pajėgumų. Taip pat yra nemažai faktiškai veiklos nevykdžiusių organizacijų, kurių vadovai galvoja, kad šios prievolės neturi, nes pajamų negavo, išlaidų taip pat nepatyrė.  Dar yra situacijų, kai ataskaitos nepateikiamos ir dėl elementaraus nežinojimo - iš didelio savanorių entuziazmo vos per kelias dienas Registrų centro savitarnoje įregistravus organizaciją, manoma, kad visi formalumai tuo ir pasibaigia. Nepasidomima įkurtos viešosios įstaigos, asociacijos ar labdaros ir paramos fondo administravimo procesais ir įsipareigojimais, kurių reikia laikytis net tuo atveju, jei organizacija neturi didelio biudžeto ar samdomų darbuotojų.

Norisi tikėti, kad piktybinių organizacijų, kurios sąmoningai visuomenei neatsiskaito, yra labai mažas procentas. Man sunku suvokti jų argumentus ir tokį neatsakingą požiūrį.

Mano nuomone, atsakingesnį metinių ataskaitų teikimą tikrai paskatintų edukacija ir praktinė pagalba organizacijoms, kad ir pavyzdinės veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo formos parengimas. O gal net interaktyvios formos sukūrimas, kuris leistų, atsakant į konkrečius klausimus, pateikti svarbiausią informaciją ir taip automatiškai sugeneruotų ataskaitos formą. Puikus to pavyzdys - VMI pajamų deklaravimo vedlys.

Griežtesnės kontrolės mechanizmai reikalingi tų piktybinių organizacijų atvejais, kai NVO kelis metus iš eilės neteikia ataskaitų ir jų neparagina net keli Registrų centro darbuotojų priminimai.

Turime tokį posakį, kad "geri darbai turi būti daromi tyliai", bet manau, kad nevyriausybinių organizacijų atveju šis principas neturėtų būti taikomas. Išsamių metinių ataskaitų, kuriose pasidalinama apie organizacijos pasiekimus, sėkmės istorijas, kuriamą naudą bendruomenės, miesto ar šalies gyventojams, yra dar vienas būdas visuomenei pristatyti savo veiklą. O juk geras pavyzdys yra užkrečiamas.

Ačiū už pokalbį.

 

Prievolę pateikti ataskaitas turi apie 200 tūkst. juridinių asmenų

Prievolę pateikti finansines ataskaitas už 2020 metus turi beveik 200 tūkst. juridinių asmenų. Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt/FA arba susisiekus su Registrų centro konsultantais.

Juridinių asmenų pateiktos ataskaitos didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka. Finansinės ataskaitos ne tik atskleidžia pagrindinę informaciją apie juridinį asmenį ir jo veiklą per pastaruosius metus, tačiau jose pateikti duomenys verslo partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims leidžia geriau įsivertinti potencialius partnerius ir priimti pagrįstus verslo sprendimus.

Priežiūrą vykdančioms institucijoms ir žiniasklaidai, o kartu ir plačiajai visuomenės daliai informacija apie juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį padeda geriau atlikti savo darbą, didina pasitikėjimą verslo aplinka ir paties verslo skaidrumą. Be to, finansinių ataskaitų teikimas yra viena iš sąlygų įmonėms, siekiančioms gauti valstybės paramą.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt