Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


 

Naujienos
pixel
pixel

Efektyvi Registrų centro veikla leido sukurti apčiuopiamą naudą valstybei

2021 m. gegužės 4 d.

Sėkminga transformacija COVID-19 pandemijos akivaizdoje ir orientacija į besikeičiančius klientų poreikius praėjusiais metais didino Registrų centro suteiktų paslaugų kiekį, o veiklos efektyvumas ir nuoseklus strateginių tikslų įgyvendinimas sukūrė apčiuopiamą naudą valstybei.

Audituotais duomenimis, Registrų centro pajamos 2020 metais siekė 48,3 mln. eurų ir, palyginti su 2019 metais, buvo 13 proc. didesnės. Įmonės grynasis pelnas per metus padidėjo daugiau kaip du kartus iki beveik 11 mln. eurų.

Registrų centro generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus teigimu, praėjusiais metais visi turėjo prisitaikyti prie kitokių darbo ir gyvenimo sąlygų, tačiau nepaisant to, įmonė ir toliau didino savo veiklos efektyvumą, o dėmesio centre išliko klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, elektroninių paslaugų plėtra ir naujausių technologijų pritaikymas.

"Praėję metai buvo išskirtiniai Lietuvai ir visam pasauliui - koronaviruso įtaka ekonominiam neapibrėžtumui buvo didelė. Nepaisant iššūkių visos komandos susitelkimas bendram tikslui leido įgyvendinti įmonei keliamą lūkestį - užtikrinti tinkamą registrų ir informacinių sistemų tvarkymą ir stabilią įmonės finansinę padėtį, sukuriant reikšmingą grąžą valstybei. Praėjusiais metais ir toliau siekėme įgyvendinti strateginius įmonės tikslus bei valstybės keliamus lūkesčius - atnaujinome ilgus metus neperžiūrėtą įmonės paslaugų kainodarą, kas leido subalansuoti įmonės pajamas ir išlaidas bei užtikrinti sąžiningą, sąnaudomis grįstą kaštų ir naudos pasiskirstymą. Kokybiškas paslaugų teikimas klientams ir grąža valstybei išliks įmonės dėmesio centre ir ateinančiais metais", - sako Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Praėjusių metų veiklos efektyvumas ir pasiektas rezultatas leido sukurti naudą valstybei - į valstybės biudžetą bus pervesta 9,6 mln. eurų pelno įmoka. Tai didžiausia iki šiol įmonės sukurta grąža valstybei.

"Labai vertinu pastarųjų trejų metų kryptingas Registrų centro vadovų ir darbuotojų pastangas, kurios ir atvedė prie tokių rezultatų. Nepaisant įvairių iššūkių, valstybei uždirbta grąža yra ne tik veiklos efektyvumo ir šiuolaikiškos organizacijos darbo rezultatas, tačiau kartu tai - galimybė toliau reguliariai peržiūrėti įmonės teikiamų paslaugų kainodarą ir, atsižvelgiant į faktinius veiklos kaštus, toliau mažinti įvairių paslaugų įkainius", - sako Registrų centro valdybos pirmininkas Egidijus Vaišvilas. 

Augo paslaugų teikimas

Praėjusiais metais augo pagrindinės Registrų centro veiklos - administracinių paslaugų teikimo - apimtys. Anot S. Urbanavičiaus, prie šio augimo prisidėjo ir antrąjį praėjusių metų pusmetį pastebimai suaktyvėjusi nekilnojamojo turto rinka, taip pat aktyvesnis registrų ir informacinių sistemų duomenų teikimas.

Suteiktų paslaugų struktūroje didžiausią dalį sudarė Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos, kurios per metus išaugo ketvirtadaliu iki 29,5 mln. eurų. Taip pat ženkliai išaugo Juridinių asmenų, Adresų registrų paslaugų apimtys. Kiek mažiau paslaugų buvo suteikta Gyventojų, Hipotekos, Testamentų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registruose.

Informacinių sistemų segmente labiausiai išaugo Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemų paslaugų apimtys, na, o sumažėjimas fiksuotas Antstolių informacinės sistemos bei Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje dėl karantino metu pristabdytų išieškojimų.

Proveržis klientų aptarnavimo srityje

2020 metai tapo akivaizdaus proveržio klientų aptarnavimo srityje metais. Praėjusiais metais pradėta vykdyti klientų pasitenkinimo stebėsena, o 2020 m. balandžio mėnesį atliktas klientų patirties tyrimas (NPS tyrimas) parodė toliau gerėjantį rezultatą - NPS rodiklis + 30.

"Praėjusiais metais įmonės viduje įdiegėme klientų aptarnavimo standartą, o siekdami užtikrinti vieningą ir kokybišką klientų aptarnavimą ir standarto laikymąsi, pradėjome vertinti visų klientų aptarnavimo padalinių aptarnavimo kokybę. Daug dėmesio skyrėme darbuotojų kompetencijų kėlimui - įdiegėme klientų aptarnavimo srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo sistemą. - pasakoja Registrų centro Klientų aptarnavimo direktorė Daiva Karaliūnienė. - Be to, siekdami kaip įmanoma labiau sutrumpinti apsilankymo padaliniuose laiką, atnaujinome eilių valdymo sistemą didžiuosiuose klientų aptarnavimo padaliniuose, kuriuose per mėnesį apsilanko po maždaug 35 tūkst. klientų. Įdiegta eilių valdymo sistema leido suvaldyti klientų srautus ir vidutinį laukimo laiką šiuose padaliniuose sutrumpino perpus".

Per praėjusius metus fiziniuose Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose apsilankė ir paslaugas gavo apie 300 tūkst. klientų.

Be to, praėjusių metų viduryje didžiuosiuose padaliniuose buvo įrengtos savitarnos erdvės, kur atvykę klientai paslaugas galėjo užsisakyti ir gauti skaitmeniniu būdu per savitarnos sistemą. Prisitaikant prie koronaviruso pandemijos iššūkių, taip pat buvo įdiegta išankstinė klientų rezervacijos sistema, leidusi klientams iš anksto rezervuoti vizito laiką, o įmonei efektyviau valdyti klientų srautus ir užtikrinti maksimalų teikiamų paslaugų saugumą. Iš viso išankstinės rezervacijos sistema per praėjusius metus pasinaudojo beveik 15 tūkst. klientų.

"2020 metais visi buvome priversti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ir rasti sprendimus kokybiškam ir efektyviam klientų aptarnavimui. Dėl karantino suvaržymų daugeliui paslaugų persikėlus į skaitmeninę erdvę pastebimai išaugo ir nuotolinių konsultacijų poreikis. Reaguodami į tai paspartinome naujo įmonės skambučių centro atidarymą, investavome į skambučių valdymo sistemą, leidusią operatyviau suvaldyti skambinančiųjų srautus. Vien per praėjusius metus sulaukėme beveik 400 tūkst. skambučių, arba vidutiniškai po 1,6 tūkst. per dieną", - pasakoja D. Karaliūnienė.

Atverta daugiau duomenų visuomenei

2020-aisiais buvo tęsiamas registrų duomenų atvėrimo visuomenei projektas. Peržiūrėjus duomenų atvėrimo teisinį reglamentavimą, nusistačius prioritetus ir jų įgyvendinimo terminus buvo parengta Registrų centro duomenų atvėrimo strategija.

Praėjusiais metais buvo atvertas Adresų registras, o šių metų pradžioje - Juridinių asmenų registras. Šių dviejų registrų duomenų rinkiniai papildė dar 2019 metais atvertus Nekilnojamojo turto registrų duomenų rinkinius.

Artimiausioje ateityje visuomenei numatoma atverti dar daugiau registrų ir informacinių sistemų duomenų, pavyzdžiui, nuasmenintus Gyventojų registro duomenis, Hipotekos registro ar Turto arešto aktų registro duomenis. Atverdamas duomenis Registrų centras siekia prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos, skatina naujų aukštųjų technologijų produktų ir paslaugų kūrimą, žinių ekonomikos vystymąsi.

Tikimasi, kad prieiga prie atvirų Registrų centro duomenų rinkinių ir pakartotinis jų naudojimas gali tiek paspartinti pridėtinės vertės informacijos produktų ir paslaugų atsiradimą, tiek ir leisti Lietuvos valstybės institucijoms, plačiau naudojant atvirus duomenis, efektyviau vykdyti viešąsias užduotis ir duoti daugiau naudos visuomenei.

Postūmį platesniam duomenų atvėrimui suteiks ir praėjusiais metais pradėtas Registrų centro   archyvų skaitmenizavimo projektas. Atsisakius popierinių dokumentų archyvų ir perkėlus juos į skaitmeninę erdvę numatoma sukurti sąlygas kurti ir vystyti elektronines paslaugas, paremtas istoriniais dokumentais.

 

Apie Registrų centrą

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas, kuriose kaupiami mūsų šaliai svarbūs duomenys. Lietuvos registrų sistemos pagrindą sudaro 6 pagrindiniai valstybės registrai, iš kurių 5 pagrindinių valstybės registrų tvarkytojas yra Registrų centras.

Šiuo metu Registrų centras tvarko 11 registrų ir daugiau kaip 10 informacinių sistemų. Prižiūrėdamas valstybinės reikšmės registrus ir informacines sistemas Registrų centras nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl šių registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus. 2020 metų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerojo valdymo indekse Registrų centro valdymo kokybė įvertinta teigiamai (A reitingas). Įmonėje dirba apie 1,5 tūkst. darbuotojų.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt