Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


  
Naujienos
pixel
pixel

Įmonių ir įstaigų registravimas užsieniečiams tapo paprastesnis

2020 m. gruodžio 14 d.

Nuo šiol internetu steigti ir registruoti populiariausius juridinius asmenis užsieniečiams tapo paprasčiau. Registrų centro įdiegtos naujovės palengvina steigimo procedūrą automatiškai sugeneruojant pagrindinius steigimo dokumentus ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.

Registrų centro savitarnoje elektroniniu būdu galima įsteigti populiariausių teisinių formų juridinius asmenis: uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, asociaciją, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą ar individualią įmonę. Prie sistemos prisijungęs klientas gali pasirinkti anglų kalbą ir tuomet visi meniu pasirinkimai ir kiti funkcionalumai pateikiami anglų kalba.

Nuo šiol steigiant 6 populiariausių teisinių formų juridiniu asmenis (uždarąsias akcines bendroves, mažąsias bendrijas, individualias įmones, viešąsias įstaigas, asociacijas bei labdaros ir paramos fondus) Juridiniu asmenų registro elektroninė paslauga (JAREP) svarbiausius steigimo dokumentus -steigimo sutartis, steigimo aktus, nuostatus ir prašymus sugeneruoja lietuvių ir anglų kalbomis.

Prieš steigiant naują juridinį asmenį reikia pateikti prašymą dėl laikino juridinio asmens pavadinimo įrašymo, kad sistema galėtų patikrinti, ar nėra kitų juridinių asmenų tokiu pačiu pavadinimu. Nuo šiol šį prašymą taip pat galima pateikti anglų kalba.

Duomenys apie dalyvius - taip pat anglų kalba

Juridiniai asmenys į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) turi teikti informaciją apie savo dalyvius (akcininkus, dalininkus, pajininkus ir kt.). Nuo šiol šis duomenų teikimas užsieniečiams taip pat tapo paprastesnis, kadangi klientai savitarnos sistemoje galės teikti prašymus ir anglų kalba.

Be to, išrašus apie juridinio asmens dalyvius galima sugeneruoti 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų.

Šiuo metu duomenis apie savo dalyvius į JADIS turi pateikti uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos, žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės.

Iki šiol duomenis apie save pateikė 89 proc. uždarųjų akcinių bendrovių, 92 proc. mažųjų bendrijų, 54 proc. viešųjų įstaigų, 40 proc. žemės ūkio bendrovių ir 41 proc. kooperatinių bendrovių.

9 iš 10 naujų juridinių asmenų įregistruojama internetu

Kiekvienais metais Lietuvoje įregistruojama po maždaug 13 tūkst. naujų juridinių asmenų, arba po daugiau kaip 1 tūkst. kiekvieną mėnesį. Iš jų apie 90 proc. yra įregistruojama elektroninėmis priemonėmis, t.y. pasinaudojant Registrų centro savitarna.

Verslo pradžia ir naujo juridinio asmens registravimas yra vienas iš kertinių Pasaulio banko kasmet skaičiuojamo "Doing Business" reitingo kriterijų. Pateikus dokumentus per Registrų centro savitarną, naujas juridinis asmuo įregistruojamas per 1 darbo dieną, o pateikus popierinius dokumentus - per 3 darbo dienas.

Nuo šių metų spalio įsigaliojus Vyriausybės patvirtintai naujajai Registrų centro paslaugų kainodarai keliskart atpigo ir naujų juridinių asmenų registravimo paslauga. Pavyzdžiui, iki tol uždarosios akcinės bendrovės steigimas kainavo 57,34 euro, o nuo spalio ši kaina sumažėjo iki 31,4 euro, jei dokumentai pateikiami popierine forma, ir net iki 14,28 euro, kai tai daroma elektroniniu būdu pasinaudojant Registrų centro savitarna.

Ženkliai atpigo ir pastaraisiais metais itin išpopuliarėjusių mažųjų bendrijų steigimas - jei anksčiau šios teisinės formos juridinio asmens steigimas kainavo 51,6 euro, tai nuo spalio, Vyriausybės sprendimu, ši paslauga atpigo iki 17,45 euro.

Viešosios įstaigos ir individualios įmonės steigimas teikiant dokumentus elektroniniu būdu kainuoja atitinkamai 13,32 ir 11,87 euro (buvusi kaina -30,99 euro), tuo tarpu naujos asociacijos ar labdaros ir paramos fondo įregistravimas elektroniniu būdu kainuoja po 12,21 euro (buvo po 26,36 euro).


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt