Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
 

Naujienos
pixel
pixel

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

2020 m. spalio 29 d.

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas.

Visuotinai pripažįstama, kad vienas iš svarbiausi atviros visuomenės bruožų yra nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos bendruomenių gyvenimo sąlygas, padeda tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, gausa bei įvairovė. Nevyriausybinėmis organizacijomis jos vadinamos pabrėžiant, kad jos yra įkurtos ne valdžios iniciatyva, tai yra savanoriškos organizacijos, įsteigtos laisva žmonių valia, piliečiai į šias organizacijas buriasi ir jas remia savanoriškai.

"Preliminariai skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra įregistruota daugiau nei 35 tūkst. įvairių ne pelno siekiančių subjektų. Tačiau nėra duomenų, kiek iš jų laikytini nevyriausybinėmis organizacijomis ir iš tiesų yra pilietinės visuomenės atstovai. NVO statuso įregistravimas padės kuriant NVO duomenų bazę, leisiančią visuomenei ir atsakingoms valstybės institucijoms pasitikrinti, ar atitinkama organizacija veikia skaidriai", - sako Registrų centro Paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė.

"Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas yra vienas svarbiausių kiekvienos demokratinės valstybės tikslų, bet norint stiprinti, reikia tiksliai apibrėžti, kas yra ir kas nėra nevyriausybinė organizacija. Taigi naujasis įrankis padės apibrėžti nevyriausybinį lauką, o visuomenei sudarys galimybę pasitikrinti prieš aukojant, ar konkreti organizacija atstovauja pilietinei visuomenei", - teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vadovė Aurelija Olendraitė.

NVO žyma - vos kelių mygtukų paspaudimu

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta - viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti neišvykęs iš namų, o paprasčiausiai prisijungęs prie Registrų centro savitarnos.

Savitarnos sistemoje organizacijos vadovas vos per kelias minutes gali užpildyti ir pateikti prašymą įregistruoti Nevyriausybinės organizacijos žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia.

Pateikti prašymą įregistruoti NVO žymą nevyriausybinių organizacijų atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių.

Žyma Juridinių asmenų registre, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistruojama per 3 darbo dienas.

Kas gali būti NVO?

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nevyriausybine organizacija laikomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi juridiniai asmenys, kurių daugiau nei trečdalis dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijoms ar religinėmis bendruomenėmis. Jomis taip pat negali būti politinės partijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams, taip pat sodininkų bendrijos, daugiabučių namų bendrijos, šeimynos, nuolatinės arbitražo institucijos.

NVO statusas juridiniams asmenims gali būti panaikintas asignavimų valdytojo teikimu, kai turima duomenų, jog juridinis asmuo neatitinka nevyriausybinės organizacijos apibrėžimo. Šiuo atveju prašymą vėl atgauti NVO statusą galima teikti praėjus vieneriems metams.

NVO statusą savo iniciatyva gali panaikinti ir Registrų centras, jei juridinis asmuo yra likviduojamas, bankrutuojantis ar bankrutavęs, taip pat kai pasibaigia jo pertvarkymo procedūros. Statusas, žinoma, gali būti panaikintas ir paties juridinio asmens prašymu.

 

Apie Registrų centrą

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas - ir tai darydamas vadovaujasi jų valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.


Kontaktinis asmuo

Atstovas spaudai
Mindaugas Samkus
Tel. (8 5) 268 8366
Mob. (8 605) 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt