Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą

Registrų centro paslaugų įkainiai


2020 m. liepos 8 d. LR Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 763, nuo š. m. spalio 1 d. pasikeitė dauguma Registrų centro paslaugų įkainių. 

Susipažinti su konkrečių registrų bei informacinių sistemų kainų pokyčiais galite žemiau pateiktose nuorodose:
 
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

◥ Nekilnojamojo turto registravimas
◥ Nekilnojamojo turto ir registro išrašai, pažymos ir duomenys
Juridinių asmenų registras Gyventojų registras

Gyventojų registras
Hipotekos registras

Hipotekos registras
Sutarčių registras

Sutarčių registras
Adresų registras

Adresų registras
Įgaliojimų registras

Įgaliojimų registras
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras


Testamentų registras
Turto arešto aktų registras

Turto arešto aktai
Vedybų sutarčių registras

Vedybų sutarčių registras 
 
 
​„Sistema–sistema“ būdas reiškia, kad duomenys teikiami automatizuotam apdorojimui skirtais XML ir JSON formatais (angl. machine readable). Šis būdas taikomas tada, jei duomenis pageidaujama gauti nuolat, su Registrų centru sudaroma duomenų teikimo sutartis bei duomenų gavimui paruošiama programinė įranga.

Visiems popierine forma užsakomiems dokumentams taikomas dokumentų spausdinimo mokestis: už kiekvieną A4 formato popieriaus puslapį – 0,04 Eur; A3 formato – 0,16 Eur; A2 formato – 0,32 Eur; A1 formato – 0,64 Eur; A0 formato – 1,28 Eur.

 

Teisės aktai

Audito ataskaita apie faktinius pastebėjimus PDF
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 24 d. raštas Nr. (68.1E)1B-848 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro atlyginimo už dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių“ PDF
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ Nuoroda
Valstybės įmonės Registro centro generalinio direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. NVE–65 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro sąnaudų priskyrimo atskiroms registro objekto registravimo ir dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ PDF
Valstybės įmonės Registrų centro sąnaudų priskyrimo atskiroms registro objekto registravimo ir dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašo 1 priedas PDF
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1R-278 dėl Atlyginimo už naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo PDF


 Atgal  Į puslapio viršų