Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys

JADIS – Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema


Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims.

JADIS pradėjo veikti 2014 m. rugsėjo mėn. ir šiuo metu kaupia duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, mažųjų bendrijų narius, viešųjų įstaigų dalininkus, žemės ūkio bendrovių narius ir pajininkus bei kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narius, labdaros ir paramos fondų, kurie yra nevyriausybinės organizacijos, dalininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų tikruosius narius bei komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius ir komanditorius.

Pagrindinės JADIS funkcijos yra:
  1. įrašyti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir formuoti dalyvių sąrašus;
  2. kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius;
  3. teikti duomenis ir dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims JADIS nuostatuose nustatyta tvarka;
  4. sisteminti, analizuoti ir apibendrinti JADIS kaupiamus duomenis;
  5. keistis duomenimis su kitomis institucijomis.

Daugiau apie JADIS žiūrėkite vaizdo įraše:


 Atgal  Į puslapio viršų