Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Gyventojai

Įgaliojimų registras


Įgaliojimų registras pradėjo veikti 2011 m. sausio 1 d.

Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, o tvarkytojas – Registrų centras.

Įgaliojimų registro paskirtis – Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Įgaliojimų registro nuostatuose nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie notarine tvarka patvirtintus, notarų patvirtintiems prilygintus ir fizinių ar juridinių asmenų informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus bei juridinių asmenų išduotas prokūras.
 
Įgaliojimų registro duomenys padeda užtikrinti, kad apie kiekvieno Lietuvos Respublikoje notarine tvarka patvirtinto įgaliojimo galiojimą būtų tinkamai informuojami ir sandorius sudarantys asmenys, ir notarai – tokiu būdu siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir tvirtinimo, o apie kiekvieno informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo ar juridinio asmens išduotos prokūros  galiojimą būtų tinkamai informuojami suinteresuoti  asmenys – tokiu būdu siekiant išvengti neteisėtų veiksmų atlikimo.

Įgaliojimai, registruojami Įgaliojimų registre

  • Notarų ir konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai: sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma; fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą; kuriuos fizinis asmuo duoda valdyti nekilnojamąjį turtą, juo naudotis ar disponuoti; kiti notarų patvirtinti įgaliojimai.
 
  • Notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai: karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų); asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti bausmių vykdymo sistemos pareigūnų; asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, patvirtinti tų laivų kapitonų. 
 
  • Fizinių ir juridinių asmenų duodami, informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai paslaugoms gauti ar veiksmams atlikti, kuriems nėra būtinas įgaliojimas, patvirtintas notarine tvarka.
 
  • Prokūros – juridinių asmenų duodami įgaliojimai, kuriais juridinis asmuo (verslininkas) suteikia teisę savo darbuotojui ar kitam asmeniui atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu.


 Atgal  Į puslapio viršų