Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Gyventojai

Įgaliojimų registras


Informuojame, kad dėl užsitęsusių pasirengimo darbų, nuo 2021 m. spalio 13 d. planuoto prisijungimo prie duomenų teikimo Įgaliojimų registrui bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui internetinių programų, naudojantis universalios elektroninio identifikavimo platformos iPasas elektroninio autentifikavimosi priemonėmis, realizavimas nukeliamas į 2021 m. lapkričio 3 d.

Iki 2021 m. lapkričio 2 d. (imtinai) Jūsų įstaigos vartotojai ir toliau galės jungti prie minėtų registrų naudojantis esamus vartotojo vardus ir slaptažodžius.

Atsiprašome už nepatogumus.

Registro veiklos pradžia – 2011 m. sausio 1 d. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvarkytojas – Registrų centras.
 
Įgaliojimų registras padeda užtikrinti, kad apie kiekvieno Lietuvos Respublikoje notarine tvarka patvirtinto įgaliojimo galiojimą būtų tinkamai informuojami ir sandorius sudarantys asmenys, ir notarai, tokiu būdu siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir tvirtinimo.
 
Registro paskirtis – Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir registro nuostatuose nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie notarine tvarka patvirtintus, notarų patvirtintiems prilygintus ir fizinių asmenų informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus.
 
Įgaliojimų registre registruojami:

Notarų ir konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai:
 • sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma;
 • fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą;
 • kuriuos fizinis asmuo duoda valdyti nekilnojamąjį turtą, juo naudotis ar disponuoti;
 • kiti notarų patvirtinti įgaliojimai;

Notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai:
 • karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų);
 • asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimų vietų vadovų;
 • asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, patvirtinti tų laivų kapitonų;

Fizinių asmenų duodami, informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimai:
 • korespondenciją (konkrečiai – siunčiamus pinigus ir pašto siuntinius) gauti;
 • darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas gauti;
 • pensiją (pensijas) gauti;
 • pašalpą (pašalpas) gauti;
 • stipendiją (stipendijas) gauti;
 • įgaliojimas viešąsias ir administracines paslaugas gauti.


 Atgal  Į puslapio viršų