Užsakymo peržiūra | VĮ Registrų centras
Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Darbų užsakymas internetu

Užsakymas

Pageidaujama dokumentų atsiėmimo vieta: *Kontaktinė informacija

Telefonas: *
El. paštas: *

Prašome nurodyti savo telefono numerį ir el. paštą, kuriais būtų galima su Jumis susisiekti.


Informacija apie paslaugos gavėją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas, PVM mok. kodas: *

* - būtini laukai


Svarbi informacija

  • Jūsų pateiktas užsakymas nebus vykdomas, jeigu pagal pateiktus asmens duomenis užsakovo negalėsime identifikuoti Gyventojų registre arba Juridinių asmenų registre.
  • Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.
  • Atsižvelgiant į užsakytus darbus, gali būti apskaičiuota preliminari užsakymo kaina. Galutinė paslaugų kaina bus nurodoma atsiimant parengtus dokumentus.
  • Užsakydami elektroninės kadastro duomenų bylos išankstinės ar pakartotinės patikros darbus, iš dokumentų atsiėmimo vietų sąrašo pasirinkite Vilniaus padalinys (Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius). Kadastro tvarkytojo patikrinti kadastro duomenų bylos elektroniniai dokumentai bus grąžinami per Nekilnojamojo turto registro posistemę „Matininkas“.