Užsakymo peržiūra | VĮ Registrų centras
Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Darbų užsakymas internetu

Darbų užsakymas

 Darbo užsakymas  Informacija Informacija apie darbą 
 
Pavadinimas: Nekilnojamojo daikto kadastro įrašo suformavimas ir pateikimas elektronine forma
Terminas: *
Objekto adresas: *
Objekto savivaldybė: *
Žemės sklypo kadastrinis numeris:
Registro Nr.:
/  Registro Nr. paieška  Registro Nr. paieška
Archyvinės bylos numeris:
Statybos leidimas: *
Leidimo numeris:
Kadastrinius matavimus atliekančio vykdytojo kvalifikacijos pažymėjimo numeris: *
Užsakyti tik įrašo duomenų bazėje sukūrimą:
Pastabos (iki 1000 simbolių):
  
* - būtini laukai

Pastabų lauke būtina tiksliai nurodyti statinio, kuris bus tikslinamas, unikalų numerį, kai statinys įregistruotas Nekilnojamojo turto registre; statinio paskirtį ir pavadinimą, kai formuojami nauji statiniai ir reikia sukurti naują unikalų numerį Nekilnojamojo turto registre; ar reikalingi skaitmeniniai statinio brėžiniai, kurie yra NTR posistemėje ”Matininkas” (bus suvesta atskira paslauga prašyme).

DĖMESIO! Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, prašymai dėl popierinių dokumentų, esančių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose, kopijų užsakomi atskiru prašymu - paslauga Nekilnojamojo turto registro ar nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje esančio dokumento kopijos parengimas ir pateikimas gali būti užsakoma prašymą pateikiant el. paštu info@registrucentras.lt (el. paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), paštu ar Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose asmeniškai, prašyme nurodant kadastro dokumentus, kurių reikia darbui atlikti, taip pat prašymuose gauti Registro duomenis turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar el. paštu, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir galima identifikuoti pareiškėją. Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka.

Užsakydamas darbus esu susipažinęs su darbų atlikimo tvarka ir įsipareigoju apmokėti už užsakytus darbus. Esu informuotas, kad neapmokėjus už atliktus darbus, skolos bus išieškotos teisės aktų nustatyta tvarka.

telefonas Iškilus papildomiems klausimams ar problemoms, rašykite adresu info.registrucentras.lt
arba skambinkite telefonu: (8 5) 268 8262.