Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą

Asmens duomenų apsauga


Valstybės įmonė Registrų centras tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis kelia sau pagrindinį tikslą - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

 
 
Informacija apie tvarkomus asmens duomenis
    Informacija apie tvarkomus asmens duomenis
Duomenų apsaugos pareigūnas
    Duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų subjekto teisės
    Duomenų subjekto teisės
Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis
    Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis
Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės
    Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės
 


 Atgal  Į puslapio viršų