Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą

Asmens duomenų apsauga


Valstybės įmonė Registrų centras tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis kelia sau pagrindinį tikslą - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

Plačiau su informacija kaip tvarkome asmens duomenis susipažinti galite Registrų centro asmens duomenų tvarkymo apraše .
 
 

    Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

    Duomenų apsaugos pareigūnas

    Duomenų subjekto teisės

    Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis

    Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės
 


 Atgal  Į puslapio viršų