Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymai


Įsakymo pavadinimas Data Numeris  
Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma 2021-07-23 VE-434 (1.3 E) PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-652 (1.3 E) ?Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo? pakeitimo 2021-03-09 VE-141 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. Įsakymo Nr. NVE-320 (1.3 E) "Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo" pakeitimo 2021-02-24 VE-105 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VE-244 (1.3 E) "Dėl pareigybių, tikrinamų valstybės įmonėje Registrų centre pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2021-02-18 VE-95 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. v-305 "Dėl rodiklių, nustatytų pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 2021-02-17 VE-92 PDF formatasPDF
Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo 2021-02-12 VE-87 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. NVE-320 (1.3 E) "Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo" pakeitimo 2021-01-15 VE-21 PDF formatasPDF
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2021 metams patvirtinimo 2020-12-23 NVE-328 PDF formatasPDF
Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2021 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-12-19 NVE-323 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2021 metams patvirtinimo 2020-12-18 NVE-322 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo 2020-12-17 NVE-320 PDF formatasPDF
Dėl Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-10-19 NVE-177 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. B1-6 "Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020-10-16 NVE-179 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. B1-15 "Dėl Vedybų sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020-10-16 NVE-181 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-75 "Dėl Duomenų teikimo Įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020-10-14 NVE-172 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro sąnaudų priskyrimo atskiroms registro objekto registravimo ir dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašo patvirtinimO 2020-08-26 NVE-65 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. VE-160 (1.3 E) "Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centras taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020-08-04 NVE-8 PDF formatasPDF
Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo 2020-03-02 VE-160 PDF formatasPDF
Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2020 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-27 VE-670 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2020 patvirtinimo 2019-12-23 VE-653 PDF formatasPDF
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2020 metams patvirtinimo 2019-12-23 VE-654 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2020 metams patvirtinimo 2019-12-23 VE-647 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. v-496 "Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2019 m. sausio 1 d." pakeitimo 2019-08-20 VE-393 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl pavadinimų pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-07-04 VE-311 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro sertifikavimo veiklos nuostatų ir kvalifikuotų sertifikatų (elektroninių parašų ir elektroninių spaudų) taisyklių patvirtinimo 2019-07-02 VE-302 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl pretendentų, dalyvaujančių konkursuose į valstybės įmonės Registrų centro aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų pareigas, kompetencijų vertinimo 2019-04-15 VE-118 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. kovo 6 d. įsakyme Nr. V-61 "Dėl nekilnojamojo turto sandorių kainų įrašymo nekilnojamojo turto registre tvarkos pakeitimo" įrašytų žodžių junginių ir valiutos ženklų 2019-02-27 V-131 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl atsakingų už elektroninių varžytynių nuasmeninto protokolo ar duomenų išrašo išdavimą iš Antstolių informacinės sistemos asmenų skyrimo 2019-02-26 V-120 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl įgaliojimų teikti duomenis Juridinių asmenų registrui bei teikti ir gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo 2019-02-25 V-114 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-414 "Dėl projekto "Lietuvos Respublikos gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas" antro etapo techninės specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo" pakeitimo 2019-02-20 V-97 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl virtualių serverių prieglobos (angl. hosting) paslaugos kainos nustatymo 2019-01-04 V-3 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2019 m. sausio 1d. 2018-12-27 v-496 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl 2018 m. nekilnojamojo turto (statinių) masinio vertinimo duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtinimo 2018-12-27 v-495 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašų ir prašymo struktūros patvirtinimo 2018-12-27 v-501 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Nekilnojamojo turto normatyvinių verčių 2019 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti nustatyti 2018-12-20 v-487 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. v-283, "Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-139 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2007 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. v-44 "Dėl dokumentų, ruošiamų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenų pagrindu, struktūros patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo" pakeitimo" pakeitimo 2018-11-20 v-428 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl juridinių asmenų organizuojamų Elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo ir patvirtinimo apie susipažinimą su juridinių asmenų organizuojamų Elektroninių aukcionų vykdymo tvarka formos patvirtinimo 2018-10-29 v-379 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų 2018-10-12 v-355 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo 2018-05-24 v-171 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 "Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2018-04-27 v-137 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2007 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-132 "Dėl Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudijančių kadastro tvarkytojo padalinio spaudų nekilnojamojo daikto plane formos, turinio ir jo dėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 2018-04-20 v-126 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-369 ,,Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-82 ,,Dėl elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo išankstinės patikros informacinėje sistemoje ,,Geomatininkas" tvarkos aprašo ,,Pakeitimo" pakeitimo 2018-04-19 V-123 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2018 metais piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti 2017-12-19 v-341 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2017 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2018 m. sausio 1 d. 2017-12-14 v-334 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2018 m. sausio 1d. 2017-12-14 v-335 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl prašymo anuliuoti dalyvių sąrašą formos patvirtinimo 2017-10-10 v-258 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl interaktyvių konsultacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2017-09-25 v-240 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatoriaus pakeitimo 2017-06-23 v-168 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. v-283 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-139 "Dėl dokumentų, ruošiamų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenų pagrindu, struktūros patvirtinimo pakeitimo ir papildymo" pakeitimo 2017-04-28 v-117 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Geomatininkas" įkeltų dokumentų naudojimo Nekilnojamojo turto registre registruojant žemės sklypus, daiktines teises į juos ir juridinius faktus ir prašymų elektroninių ryšių priemonėmis pateikimo 2017-02-10 v-40 PDF formatasPDF
Dėl pasiuntinių pašto paslaugų viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo 2016-12-21 v-392 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. v-63 "Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo" pakeitimo 2016-12-20 v-386 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2016 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2017 m. sausio 1 d. 2016-12-20 v-389 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2017 m. sausio 1 d. 2016-12-20 v-390 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2017 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti 2016-12-20 v-387 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. v-85 "Dėl elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje" Geomatininkas" tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2016-11-30 v-370 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. v-82 "Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo ir išankstinės patikros informacinėje sistemoje "GeoMatininkas" tvarkos aprašo" pakeitimo 2016-11-30 v-369 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos pakeitimo 2016-11-21 v-350 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacijos patvirtinimo 2016-11-17 v-348 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatoriaus pakeitimo 2016-09-27 v-301 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl teisinių institucijų (teismų, advokatų, prokurorų, bausmių vykdymo institucijų) informacijos mainų procesų tobulinimo ir veiklos efektyvumo didinimo projekto 2016-09-07 v-278 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-62 "Dėl skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo 2016-07-19 v-217 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl atlyginimo tarifo taikymo registruojant daiktines teises, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus 2016-06-16 v-165 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatoriaus pakeitimo 2016-06-15 v-162 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl 2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. v-28 "Dėl paslaugos" patikimas paslaugų tiekėjas" vienos užklausos apdorojimo kainos patvirtinimo" pakeitimo 2016-05-20 v-134 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl 2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. v-27 "Dėl atlyginimo už laiko žymos paslaugų tvirtinimo" pakeitimo 2016-05-20 v-135 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 "Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2016-04-22 v-105 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatoriaus pakeitimo 2016-03-30 v-74 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatoriaus pakeitimo 2016-01-27 v-22 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. Įsakymo nr. v-283 pakeitimo 2016-01-25 v-19 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro sertifikatų valdymo informacinės sistemos vertybių ir rizikos ataskaitos, saugos atitikties vertinimo ataskaitos tvirtinimo 2015-12-31 v-302 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl rodiklių, nustatytų pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų, apskaitos duomenis, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo 2015-12-31 v-305 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2016m sausio 1 d. 2015-12-28 v-291 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2016 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti 2015-12-28 v-293 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2016 m.sausio 1d. 2015-12-28 v-292 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl programinės įrangos matininkas 6 ir matininkas 2014 pakaitinio USB apsaugos rakto išdavimo kainos nustatymo 2015-08-26 v-188 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl E. aukciono dalyvio registracijos diferencijuotos kainos nustatymo 2015-07-03 v-154 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl vieno skelbiamo E. aukciono antstolių informacinėje sistemoje kainos nustatymo 2015-07-03 v-155 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis 2015-05-13 v-111 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo nr. v-283 pakeitimo 2015-01-27 v-26 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo nr. v-194 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2015-01-13 v-13 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2015 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti 2014-12-19 v-294 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl pranešimų Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014-12-17 v-291 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymo nr. v-139 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2007 m. kovo 8 d. įsakymo nr. v-44 "Dėl dokumentų ruošiamų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenų pagrindu struktūros patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo" pakeitimo 2014-12-10 v-283 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės nustatymo nuo 2015 m. sausio 1 d. 2014-12-10 v-286 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2014 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2015 metų sausio 1 d. 2014-12-10 v-285 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl virtualiojo adreso viešosios elektroninės paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo 2014-10-08 v-224 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 2014-09-08 v-194 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl įgaliojimų teikti duomenis Juridinių asmenų registrui bei juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo 2014-06-16 v-140 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymo nr. v-46 "Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto registre, įrašų pakeitimo bei Nekilnojamojo turto registro operacijų klasifikatoriaus papildymo" papildymo 2014-04-09 v-97 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje "Geomatininkas" tvarkos aprašo patvirtinimo 2014-04-01 v-85 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl NTR informacinėje sistemoje kaupiamų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų patvirtinimo 2014-03-25 v-75 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatoriaus pakeitimo 2014-02-20 v-53 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto registre, įrašų pakeitimo bei Nekilnojamojo turto registro operacijų klasifikatoriaus papildymo 2014-02-14 v-46 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl "GoSign" dokumentų pasirašymo, pasirašytų dokumentų patikrinimo ir virtualaus serverio nuomos (hosting) paslaugų kainų tvirtinimo 2014-01-02 v-1 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl žemės sklypų naudojimo būdų klasifikatoriaus pakeitimo 2013-12-23 v-299 PDF formatasPDF
ĮSAKYMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINIŲ VERČIŲ NUSTATYMO 2014 METAMS PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS GAUTI 2013-12-20 v-296 PDF formatasPDF
ĮSAKYMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MASINIO VERTINIMO 2013 METŲ DUOMENŲ IR VIETOVĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ PAGAL TURTO PASKIRTĮ IR VIETOVĘ TVIRTINIMO NUO 2014 M. SAUSIO 1 D. 2013-12-18 v-292 PDF formatasPDF
ĮSAKYMAS DĖL GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ VIDUTINĖS STATYBOS VERTĖS NUSTATYMO NUO 2014 M. SAUSIO 1 D. 2013-12-18 v-293 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl Sertifikatų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 2013-11-06 v-245 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl priedo prie braižymo programos ZWCAD pardavimo kainos tvirtinimo 2013-11-06 v-246 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl teisinės registracijos klasifikatoriaus "Kitų daiktinių teisių klasifikatoriaus" tikslinimo ir patvirtinimo 2013-09-12 v-207 PDF formatasPDF
ĮSAKYMAS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2013-05-08 v-110 PDF formatasPDF
Dėl skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo 2013-02-28 v-62 PDF formatasPDF
Dėl klasifikatorių patvirtinimo 2013-02-25 v-56 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2013 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti 2012-12-19 v-359 PDF formatasPDF
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės nustatymo nuo 2013 m. sausio 1 d. 2012-12-18 v-356 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2012 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2013 m. sausio 1 d. 2012-12-18 v-357 PDF formatasPDF
Dėl sertifikatų valdymo informacinės sistemos nuostatų, duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, valdytojo ir tvarkytojo, saugos įgaliotinio paskyrimo ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjų patvirtinimo 2012-10-12 v-287 PDF formatasPDF
Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo 2012-05-10 v-133 PDF formatasPDF
Dėl specialiųjų naudojimo sąlygų klasifikatoriaus patikslinimo 2012-04-19 v-117 PDF formatasPDF
Dėl VĮ Registrų centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymo nr. v-220 "Dėl įrašų apie nekilnojamųjų daiktų registravimą ir kadastro žymų įrašymo į nekilnojamojo turto registrą" pakeitimo 2012-04-12 v-106 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto sandorių kainų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą pakeitimo 2012-03-06 v-61 PDF formatasPDF
Dėl paslaugos "Patikimas paslaugų tiekėjas" vienos užklausos apdorojimo kainos patvirtinimo 2012-01-26 v- 28 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro derektoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo nr. v-263 "Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2012 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti" patikslinimo 2012-01-26 v-25 PDF formatasPDF
Dėl atlyginimo už laiko žymos paslaugą tvirtinimo 2012-01-26 v-27 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2012 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti 2011-12-22 v-263 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2011 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2012 m. sausio 1 d. 2011-12-19 v-258 PDF formatasPDF
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės nustatymo nuo 2012 m. sausio 1 d. 2011-12-15 v-253 PDF formatasPDF
Dėl gyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės 2011-08-23 v-154 PDF formatasPDF
Dėl kainos už informacinėje sistemoje "Matininkas" rengiamo vieno statinių kadastro duomenų bylos elektroninio dokumento tvirtinimo 2011-07-26 v-140 PDF formatasPDF
Dėl vieno kilometro kainos už važiavimą įmonės transportu teikti paslaugas klientams nustatymo 2011-05-18 v-94 PDF formatasPDF
Dėl kainos tvirtinimo 2011-05-17 v-93 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato teikimo paslaugos kainos tvirtinimo 2011-05-16 v-90 PDF formatasPDF
Dėl saugių sertifikatų išdavimo į SIM korteles kainos tvirtinimo 2011-02-03 v-23 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto vidutinių rinkos verčių nustatymo 2011 m. vasario 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2011-01-14 v-12 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl negyvenamųjų pastatų vidutinės vertės ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir jo vietovę nustatymo nuo 2011 m. sausio 1 d. 2010-12-22 v-240 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto vidutinių verčių nustatymo 2010 m. lapkričio 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2010-10-15 v-190 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto vidutinių rinkos verčių nustatymo 2010 m. rugpjūčio 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2010-07-16 v-141 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl nekilnojamojo turto vidutinių rinkos verčių nustatymo 2010 m. gegužės 1d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2010-04-14 v-80 PDF formatasPDF
Dėl centrinio duomenų banko duomenų peržiūros suvestinių rengimo tvarkos ir atlyginimo dyžio patvirtinimo 2010-03-20 v-56 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl vietovės pataisos koeficientų 2010-01-21 v-14 PDF formatasPDF
Įsakymas dėl negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir jo vietovę nustatymo nuo 2010 m. vasario 1 d. 2010-01-21 v-15 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto vidutinių rinkos verčių nustatymo 2010 m. vasario 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2010-01-19 v-12 PDF formatasPDF
Dėl vieno nekilnojamojo turto objekto vertės paskaičiavimo neįregistruotų žemės sklypų ir pastatų vidutinių rinkos verčių skaičiuokle kainos tvirtinimo 2009-11-16 v-268 PDF formatasPDF
Dėl vienos pirkimo-pardavimo sandorių kainų analizės pateikties (ataskaitos) ar vienos nekilnojamojo turto rinkos prognozės pateikties (ataskaitos) kainos tvirtinimo 2009-11-16 v-269 PDF formatasPDF
Dėl vidutinių nekilnojamojo turto rinkos verčių nustatymo 2009 m. lapkričio 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2009-10-22 v-251 PDF formatasPDF
Dėl žemės sklypų plano atspausdinimo kainos tvirtinimo 2009-10-07 v-236 PDF formatasPDF
Dėl vidutinių nekilnojamojo turto rinkos verčių nustatymo 2009 m. rugpjūčio 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2009-07-15 v-169 PDF formatasPDF
Dėl Registrų centro direktoriaus 2009 m. gegužės 18 d. įsakymo nr. v-102 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2009 metų veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo 2009-07-01 v-157 PDF formatasPDF
Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2009 metų veiklos plano patvirtinimo 2009-05-18 v-102 PDF formatasPDF
Dėl vidutinių nekilnojamojo turto rinkos verčių nustatymo 2009 m. gegužės 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2009-04-17 v-81 PDF formatasPDF
Dėl neviešinamų duomenų apie daiktinių teisių turėtojus įrašymo į nekilnojamojo turto registrą 2009-04-07 v-75 PDF formatasPDF
Dėl vietovės pataisos koeficientų 2009-04-06 v-74 PDF formatasPDF
Dėl RCSC sudaromų valstybės tarnautojų sertifikatų sudarymo ir tvirtinimo nuostatų pakeitimo patvirtinimo 2009-04-02 v-71 PDF formatasPDF
Dėl RCSC valstybės tarnautojams prašymo, sutarties, įsipareigojimo patvirtinimo 2009-03-24 v-66 PDF formatasPDF
Dėl nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenų bazės metinės ištraukos, rinkos dinamikos ir sandorių objektų skaičiaus statistikos duomenų teikimo paslaugos kainų tvirtinimo 2009-03-13 v-54 PDF formatasPDF
Dėl negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir jo vietovę nustatymo 2009 m. vasario 1 d. 2009-02-26 v-37 PDF formatasPDF
Dėl naujos kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo programos GEO SERVERIS diegimo 2009-02-04 v-20 PDF formatasPDF
Dėl vidutinių nekilnojamojo turto rinkos verčių nustatymo 2009 m. vasario 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti 2009-01-15 v-11 PDF formatasPDF
Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto vertinimo masiniu būdu rezultatų tvirtinimo 2009-01-12 v-7 PDF formatasPDF
 Atgal  Į puslapio viršų