Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys

Tarptautinis bendradarbiavimas


Tarptautinis bendradarbiavimas apima dalyvavimą tarptautinių asociacijų, organizacijų ir darbo grupių veikloje, tarptautiniuose renginiuose ir projektuose, ryšių su giminingomis užsienio įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis palaikymą bei Registrų centro ir Lietuvos pasiekimų pristatymą ir sklaidą tarptautiniu mastu nekilnojamojo turto administravimo, asmenų registrų ir adresų tvarkymo, turto vertinimo, erdvinių duomenų valdymo, saugos ir kitose su įmonės veikla susijusiose srityse.
 
Dalyvavimas tarptautinėje veikloje leidžia kritiškai įvertinti savo pasiekimus, susipažinti su tarptautiniu mastu pripažintų ekspertų rekomendacijomis ir patarimais, kitų šalių gerąja patirtimi bei pasaulinėmis tendencijomis, taip pat skleisti užsienio šalių giminingų institucijų inovacijas ir naudingą praktiką, kuri leistų gerinti Registrų centro veiklą ir darbuotojų profesines žinias.
 
Dvynių projektai
 
Registrų centras kartu su Nyderlandų savivaldybių asociacija (toliau - VNG) nuo 2017 m. rugsėjo įgyvendina Europos Sąjungos Dvynių projektą Kosove „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“.
Bendras Dvynių projekto tikslas – padėti Kosovo Civilinės būklės aktų registravimo agentūrai (toliau – CRA) ir savivaldybių civilinės būklės aktų įstaigoms sumažinti naudojamų popierinių dokumentų kiekius, tobulinti civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą ir dokumentų saugumą atsižvelgiant į Europos Sąjungos standartus ir remiantis gerąja praktika. Pasitelkus Nyderlandų ir Lietuvos patirtį apie dvejus su puse metų truksiančio projekto metu bus peržiūrimos Kosovo Respublikos viešojo administravimo sektoriaus administracinės ir organizacinės struktūros, teisės aktai, naudojamos informacinės ir ryšių technologijos. Šiame projekte Registrų centras yra atsakingas už teisės ir informacinės sistemos bei ryšių technologijų komponentų įgyvendinimą. Registrų centro teisės ekspertai analizuoja ir vertina su CRA veikla susijusius Kosovo teisės aktus bei teikia rekomendacijas dėl naudojamų popierinių dokumentų skaičiaus sumažinimo, dėl asmens tapatybės dokumentų naudojimo asmenų identifikavimui, dėl rinkėjų sąrašų sudarymo panaudojant civilinės būklės aktų registravimo informacinę sistemą, elektroninių paslaugų teikimo piliečiams ir kitais klausimais.
Informacinių ir ryšių technologijų ekspertai vertina CRA turimus informacinių sistemų techninius, programinius ir žmogiškuosius išteklius, analizuoja duomenų mainų ir registrų tarpusavio sąveikos klausimus, numato naujų paslaugų poreikius ir teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų pakeitimų, naujų elektroninių paslaugų diegimo bei dėl CRA informacinių sistemų sąveikos keičiantis duomenimis su kitomis Kosovo institucijomis.
Dvynių projekto trukmė – 30 mėnesių, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos skirtų lėšų.
 
Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje
 
Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje ir rengiamuose tarptautiniuose renginiuose – ypač svarbi tarptautinio bendradarbiavimo dalis, kur Registrų centro atstovai turi galimybę susipažinti su svarbiausiais tarptautiniu mastu sprendžiamais klausimais ir plėtros kryptimis, su kitų šalių pasiekimais, iššūkiais ir  naujovėmis, tai ir galimybė garsinti Registrų centrą ir pristatyti jo patirtį, naujausius produktus ir paslaugas bei diskutuoti, kaip bendromis pastangomis gerinti ateityje aktualių sričių veiklą. Įmonė dalyvauja šių pagrindinių tarptautinių organizacijų veikloje arba seka jų veiklą:
 
 
Europos nacionalinių kartografavimo ir nekilnojamojo turto kadastro bei registro institucijų asociacija (angl. Europe’s National Mapping, Cadastral and Land Registration Authorities) 
ELRA / ELRN
Europos žemės registrų asociacija (angl. European Land Registry Association), Europos žemės registrų tinklas (European Land Registry Network)
EBRA
Europos verslo registrų asociacija (angl. European Business Registry Association)
IPTI
Tarptautinis turto mokesčių institutas (angl. International Property Tax Institute)
IAAO
Tarptautinė vertintojų mokesčių tikslais asociacija (angl. International Association of Assessing Officers) 
IRRV
Tarptautinis pajamų, reitingavimo ir vertinimo institutas (angl. Institute of Revenues, Rating and Valuation)
UNECE WPLA
Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Žemės administravimo darbo grupė (angl. Working Party on Land Administration of the Economic Commission for Europe, Committee on Housing and Land Management of the United Nations)
UN-GGIM:Europe
Jungtinių Tautų Pasaulinės geoerdvinės informacijos valdymo komitetas Europos regionui (angl. The Europe Region of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) 


 Atgal  Į puslapio viršų