Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą

KarjeraValstybės įmonė Registrų centras – pagrindinių Lietuvos registrų ir valstybinės reikšmės informacinių sistemų tvarkytojas, siekiantis tapti pirmaujančia pasaulyje valstybės duomenų pagrindu sukurtas paslaugas teikiančia inovatyvia įmone, į savo komandą kviečia:
 

Kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkos apraše .

PASLAUGŲ VALDYMO DIREKTORIUS (-Ė)
Darbo vieta:
Vilnius

Darbo aprašymas:
 • Įmonės atstovavimas Lietuvos Respublikos institucijose bei konstruktyvus bendradarbiavimas su pagrindiniais valstybės registrų valdytojais (ministerijomis), siekiant užtikrinti valdomų registrų informacinių sistemų (IS) vystymui reikalingus sprendimus, palaikymą bei biudžetavimą;
 • Strateginis Įmonės teikiamų valstybės informacinių paslaugų, t. y., Turto ir apribojimų, Asmenų ir Bendrųjų informacinių sistemų (IS) bei jų pagrindu kuriamų informacinių paslaugų vystymas, su tuo susijusių procesų bei biudžeto valdymas įmonės mastu;
 • Naujų paslaugų ir kainodaros vystymas siekiant užtikrinti strategines įmonės vystymosi kryptis;
 • Produktų vadovų, veiklos analitikų bei kitų specialistų (beveik 100 žmonių) komandos formavimas ir valdymas struktūriškai pavaldžiuose trijuose departamentuose.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne mažesnis nei magistro laipsnis);
 • ne mažesnė nei 5 metų sėkmingo panašaus darbo – organizacijos pagrindinės veiklos (-ų) vystymo – patirtis;
 • ne mažesnė nei 5 metų vadovavimo stambiam struktūriniam padaliniui ar organizacijai patirtis;
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus bei Vyriausybės nutarimus;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • nepriekaištinga asmeninė bei dalykinė reputacija;
 • stiprūs analitiniai gebėjimai, strateginis mąstymas;
 • orientacija į rezultatus, iniciatyvumas, siekis tobulinti veiklos procesus;
 • sklandi lietuvių kalba bei labai geras anglų kalbos mokėjimas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie naujai formuojamos aukščiausio lygio vadovų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves Lietuvosmastu;
 • pasitikėjimą, toleranciją ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 4 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

INTEGRUOTŲ IS SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys:
 Bendrųjų IS departamento Integruotų IS skyrius
Darbo vieta: Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • užtikrinti informacinės sistemos E.sąskaita tvarkytojo funkcijų vykdymą;
 • organizuoti Registrų centro interneto svetainės, bendrų elektroninėms paslaugoms veikti reikalingų komponentų ir įmonės vidaus administravimo funkcijoms vykdyti skirtų informacinių sistemų priežiūrą ir plėtrą;
 • užtikrinti įmonės elektroninių paslaugų integravimą į bendrą Registrų centro svetainę;
 • organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų plėtrai reikalingų galimybių studijų ir investicijų projektų rengimą;
 • organizuoti informacinių sistemų priežiūrai ir plėtrai reikalingų paslaugų pirkimą;
 • kontroliuoti informacinių sistemų keitimo ir plėtros darbų kokybę ir atitikimą, sutarčių, įmonės nustatytų tvarkų bei kitų teisės aktų reikalavimams;
 • nustatyti informacinių sistemų kūrimui, plėtrai ir priežiūrai reikalingą lėšų poreikį;
 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo informacinių sistemų priežiūrą ir plėtrą vykdančiam struktūriniam padaliniui ar specialistų grupei patirtis;
 • informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos žinojimas;
 • informacinių technologijų valdymo procesų išmanymas;
 • valstybės informacinių išteklių valdymą ir duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • nepriekaištinga asmeninė bei dalykinė reputacija;
 • gebėjimas analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus;
 • gebėjimas kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti, organizuoti padalinio veiklą, spręsti iškilusias problemas;
 • iniciatyvumas;
 • sklandi lietuvių kalba bei anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie naujai formuojamos vidurinio lygio vadovų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 4 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

EL. PARAŠO SERTIFIKATŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys:
 Bendrųjų IS departamentas
Vieta: Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius

El. parašo sertifikatų skyrius atsakingas už patikimumo užtikrinimo paslaugų (kvalifikuoto elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir elektroninės laiko žymos) palaikymą, vystymą ir plėtrą.

Darbo aprašymas:
 • kurti, valdyti ir tobulinti kvalifikuoto elektroninio parašo sudarymo, išdavimo ir kitų su tuo susijusių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą;
 • organizuoti kvalifikuoto elektroninio parašo sudarymui, išdavimui ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimui skirtų IS kūrimą, modernizavimą bei jų funkcionalumo veikimo priežiūrą;
 • planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą, organizuoti tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • analizuoti skyriaus veiklos rezultatus, teikti pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo struktūriniam padaliniui, grupei ar projektų komandoms patirtis;
 • darbo patirtis informacinių sistemų kūrime, tobulinime;
 • darbo patirtis kvalifikuoto el. parašo ir patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje (būtų privalumas);
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • nepriekaištinga asmeninė bei dalykinė reputacija;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti, organizuoti padalinio veiklą, spręsti iškilusias problemas;
 • būti iniciatyviam, siekti tobulinti veiklos procesus;
 • sklandi lietuvių kalba bei geras anglų kalbos mokėjimas (B2 lygmuo).

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie naujai formuojamos vadovų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 4 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

DOKUMENTŲ REDAKTORIUS (-Ė)
Struktūrinis padalinys: Dokumentų valdymo skyriaus Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Darbo vieta: Vilnius, Tilto g.
 
Darbo aprašymas:
 • vadovaujantis kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir kitais kriterijais redaguoti ir tikrinti įmonės rengiamų teisės aktų, vidaus ir siunčiamųjų raštų, taip pat kitų dokumentų kalbą;
 • konsultuoti įmonės darbuotojus kalbos kultūros ir dokumentų rengimo klausimais;
 • rengti ir atnaujinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus įmonės dokumentų blankus.
 
Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis lietuvių filologijos krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 2 metų patirtis dokumentų redagavimo srityje;
 • išmanyti bendrinės lietuvių kalbos normas, lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisykles;
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • mokėti rengti oficialius dokumentus;
 • orientacija į rezultatus, bendradarbiavimas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu bei IS, būtinų puikiai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas išmanymas.
 
Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie stabilios atsinaujinančios įmonės;
 • profesinį augimą bei draugiškus kolegas;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki 2019 m. liepos 4 d. imtinai galite pateikti el. paštu cv@registrucentras.lt.


Grįžti į sąrašą

VEIKLOS VALDYMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys:
 Veiklos valdymo skyrius
Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • IT projektų valdymas;
 • IT veiklos procesų kūrimas ir valdymas;
 • IT procesų koordinavimas ir tobulinimas;
 • įmonės darbuotojų konsultavimas IT procesų ir kitais klausimais savo kompetencijos ribose;
 • tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų vidaus dokumentų rengimas IT procesų ir susijusiais klausimais;
 • IT pirkimų projektų koordinavimas;
 • dalyvavimas rengiant IT biudžetus ir planus.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • projektų valdymo metodikų naudojimo praktinė patirtis;
 • gebėjimas dirbti pagal COBIT ir ITIL procesus;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • gebėjimas naudoti įvairias kompiuterines aplikacijas ir IS, būtinas tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas, gebėti dirbti komandoje ir bendrauti su klientais;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 1 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

INFORMACINIŲ SISTEMŲ ARCHITEKTAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys:
Informacinių sistemų valdymo departamento IS architektūros skyrius
Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • IT projektų ar keitimų įgyvendinimui reikalingų architektūrinių sprendimų projektavimas;
 • informacinių sistemų vystymas pagal IT architektūros valdymo procesus;
 • sistemų tarpusavio integracijų analizė, integracinių sąsajų specifikavimas;
 • duomenų bazių projektavimas, loginis ir fizinis duomenų modeliavimas, esamų duomenų bazių vystymas, modernizavimas, įdiegimo valdymas, duomenų bazės sluoksnio programavimas;
 • techninių užduočių programinės įrangos kūrimui, modifikavimui atlikti ruošimas;
 • techninių užduočių įgyvendinimo planavimas, priežiūra ir kontrolė;
 • dalyvavimas informacinių sistemų, jų komponentų testavimuose ir įdiegimuose;
 • techninės dokumentacijos rengimas

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • kvalifikacija IS projektavimo srityje, ORACLE duomenų bazių projektavimo srityje;
 • programinės įrangos/IS gyvavimo ciklo procesų išmanymas;
 • IS kūrimo principų ir technologijų išmanymas;
 • ne mažesnė nei 5 metų IS architekto patirtis;
 • ne mažesnė nei 3 metų patirtis IS projektavimo srityje, kuriant IS ORACLE DBVS pagrindu;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas; patirtis kompleksiniuose, IT integraciniuose projektuose;
 • sistemų integravimo sprendimų išmanymas;
 • XML, JSON, SOAP, REST technologijų žinios ir patirtis, susijusi su platformų integravimu;
 • didelės apimties institucinių informacinių sistemų projektavimo ir įgyvendinimo patirtis;
 • patirtis kuriant duomenų bazes, duomenų bazių objektus;
 • geros SQL, PL/SQL žinios;
 • UML žinios ir naudojimo patirtis (MagicDraw ar lygiaverčiais įrankiais);
 • BPML žinios (privalumas);
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos žinios B1 lygiu;
 • geri darbo kompiuteriu, Microsoft Office paketu įgūdžiai;
 • gebėjimas suprasti ir suprantamai perteikti informaciją technine ir netechnine kalba;
 • analitinis mąstymas, gebėjimas sisteminti, apibendrinti informaciją, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija gebėti dirbti kolektyve, savarankiškai atlikti užduotis, mokėti bendrauti;
 • planavimo bei užduočių skirstymo įgūdžiai.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 1 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

INFORMACINIŲ SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys: Informacinių sistemų valdymo departamento IS architektūros skyrius
Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • Informacinių sistemų, jų komponenčių projektavimas, priežiūra, plėtra;
 • sistemų veiklos procesų ir poreikių surinkimas, analizė, specifikavimas bei reikiamų informacinių sistemų pokyčių inicijavimas;
 • informacinių sistemų funkcinių bei nefunkcinių reikalavimų analizė, specifikavimas;
 • informacinių sistemų funkcionalumo atitikimo techninėje dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
 • informacinių sistemų funkcionalumo sutrikimų analizė ir priežasčių nustatymas bei jų šalinimo organizavimas;
 • duomenų, esančių duomenų bazėse atranka, analizė;
 • vartotojo sąsajų (UI) projektavimas;
 • techninių užduočių įgyvendinimo proceso priežiūra ir kontrolė

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • programinės įrangos/IS gyvavimo ciklo procesų išmanymas;
 • IS kūrimo principų ir technologijų išmanymas;
 • ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis vykdant sistemų bei veiklos poreikių analizės ir dokumentavimo veiklas;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas
 • patirtis kompleksiniuose, IT integraciniuose projektuose;
 • reikalavimų surinkimo, specifikavimo ir valdymo metodų teorinės ir praktinės žinios;
 • gebėjimas struktūruoti ir aprašyti procesus; UML ir BPMN išmanymas, praktiniai naudojimo įgūdžiai; (MagicDraw naudojimo patirtis būtų privalumas);
 • vartotojo sąsajų projektavimo principų supratimas;
 • SQL žinios, praktinė patirtis;
 • reliacinių DBVS pagrindai;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos žinios B1 lygiu;
 • geri darbo kompiuteriu, Microsoft Office paketu įgūdžiai;
 • gebėjimas suprasti ir suprantamai perteikti informaciją technine ir netechnine kalba;
 • analitinis mąstymas, gebėjimas sisteminti, apibendrinti informaciją; atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija gebėti dirbti kolektyve, savarankiškai atlikti užduotis, mokėti bendrauti.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 1 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

TYRIMŲ IR VIDAUS KONTROLĖS SKYRIAUS VYR. SPECIALISTAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys
: Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyrius
Darbo vieta: Lvovo g. 25-101, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją apie objektus, įvykius ir procesus, susijusius su korupcija, jų priežastinius ryšius įmonės veiklos srityse;
 • rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją apie socialinius ryšius (tinklus), sudarančius prielaidas korupcijai pasireikšti ir plisti (nepotizmo, protekcionizmo ir kt. atvejus);
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis ir organizacijomis tiriant įmonės darbuotojų galimai padarytas korupcinio pobūdžio veikas, nagrinėti kompetentingų institucijų rekomendacijas korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės srityje, kontroliuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

Reikalavimai pareigybei:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų analitinio darbo patirtį;
 • mokėti atlikti struktūrizuotos ir nestruktūrizuotos informacijos sisteminimą, apdorojimą, analizę;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;
 • gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • gebėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. liepos 1 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

ADMINISTRATORIUS (-Ė)
Darbo vieta: 
Vilnius

Darbo aprašymas:
 • informacijos sisteminimas, ataskaitų, prezentacijų vadovams ruošimas;
 • darbo grupių posėdžių, susirinkimų protokolavimas;
 • IT centro bei paslaugų valdymo direktorių svečių priėmimas, laikantis dalykinio bendravimo protokolo reikalavimų;
 • Informacijos srautų paskirstymas, organizacinių ir kitų vidaus dokumentų rengimas, darbas su dokumentų valdymo sistema.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 2 metų sėkmingo administracinio darbo patirtis;
 • labai geri darbo įgūdžiai „MS Office“ programų paketu (ypač MS Power Point programa);
 • dokumentų rengimo ir valdymo taisyklių išmanymas;
 • nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija;
 • diplomatiškumas, stipri orientacija į klientą, gebėjimas planuoti ir organizuoti darbus;
 • sklandi lietuvių kalba ir geras anglų kalbos mokėjimas.

Mes siūlome::

 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • įdomias užduotis ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 27 d. imtinai galite pateikti CV banke.


Grįžti į sąrašą

ASMENŲ REGISTRŲ TVARKYMO TARNYBOS VYR. SPECIALISTAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys: 
Asmenų registrų tvarkymo tarnyba
Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikiant pastabas dėl teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, Tarnybos kuruojamoje srityje;
 • inicijuoja ir formuoja vieningus Įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius Įmonės veiklą Tarnybos kuruojamoje srityje;
 • pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir teikia reikalingą informaciją kitiems Įmonės padaliniams;
 • konsultuoja Įmonės darbuotojus savo kompetencijos ribose, teikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pavedimams vykdyti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių, projektinėje veikloje;
 • vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas ar pavestas funkcijas ir užduotis.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • su registrų valdymu ir/ar tvarkymu susijusi darbo patirtis;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių registrų tvarkymą, valdymą bei naudojimą, išmanymas;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • turėti gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių;
 • gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 26 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

VYRIAUSIASIS (-OJI) DUOMENŲ ANALITIKAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys: 
Komercinių paslaugų departamento Duomenų atvėrimo skyrius
Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • Klientų poreikių IT produktams identifikavimas ir analizė;
 • IT produktų kūrimas, kūrimo procesų koordinavimas;
 • Techninių ir technologinių sprendimų pristatymas klientams;
 • Naujų technologinių sprendimų paieška;
 • Verslo analitikos produktų naudojimas, vystymas ir priežiūra;
 • Naujausių technologijų ir inovacijų integravimas analitinėje veikloje.

Reikalavimai pareigybei:
 • Aukštasis (pageidautina IT arba (ir) ekonomikos, technologijų srities) universitetinis išsilavinimas;
 • Programavimo pagrindai (SQL, C#, Python);
 • Dalykinės komunikacijos, darbo komandoje, projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimai;
 • Patirtis naudojant, vystant ir prižiūrint verslo analitikos produktus;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti asmeninę ir grupių projektinę veiklą;
 • Pageidautina patirtis taikant specifinius informacinių technologijų įrankius atliekant duomenų paieškos/sisteminimo/pateikimo ar duomenų analitikos užduotis;
 • Geras anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis nei B1 lygis);
 • Atsakingumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas,
 • Iniciatyvumas, siekiant tobulinti veiklos procesus, kūrybiškumas, noras tobulėti, analitinis mąstymas, kruopštumas, gebėjimas dirbti ir rasti sprendimus savarankiškai;
 • IT produktų pristatymo ir pardavimo patirtis būtų privalumas;
 • Didelių duomenų masyvų sisteminimo ir valdymo, taikant duomenų bazių ir veiklos analitikos technologijas, patirtis būtų privalumas;
 • Patirtis profesionaliai atlikti statistinę duomenų analizę, bei taikyti duomenų atrinkimo, kokybės vertinimo, rezultatų interpretacijos ir pateikimo principus būtų privalumas.

Mes siūlome:
 • Darbą didelę patirtį turinčioje atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • Iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • Galimybė kurti naujus analitinius produktus, dirbti su labai didele duomenų įvairove;
 • Bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

VEIKLOS ANALITIKAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys:
 Bendrųjų IS departamento Teisinių institucijų IS skyrius
Darbo vieta: Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3

Teisinių institucijų IS skyrius atsakingas už Teisinės pagalbos paslaugų IS (TEISIS), Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos IS (KADIS), Vartotojų teisių IS (VTIS), Lietuvos teismų IS (LITEKO) ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, IS (ePristatymas) informacinių sistemų tvarkytojo funkcijų vykdymo administravimą, teikiamų elektroninių paslaugų palaikymą ir vystymą.

Darbo aprašymas:
 • Informacinių sistemų funkcionalumo bei veiklos procesų analizė, modeliavimas ir su tuo susijusios dokumentacijos rengimas;
 • dalyvavimas galimybių studijų/investicinių projektų rengime, analizuojant techninių ir veiklos procesų, elektroninių paslaugų pakeitimų ar naujų sukūrimo poreikius, problemas ir modernizavimo galimybes;
 • paslaugų vystymo poreikių analizė ir įvertinimas;
 • funkcinių reikalavimų informacinėms sistemoms nustatymas, pakeitimų inicijavimas;
 • sutarčių dėl elektroninių paslaugų teikimo vykdymo koordinavimas, kitų sutarčių vykdymo kontrolė;
 • teisės aktų analizė ir reikiamų informacinių sistemų funkcionalumų pokyčių inicijavimas;
 • informacinių sistemų nuostatų ir kitų, informacinę sistemą įteisinančių, dokumentų rengimas ir atnaujinimas.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutinio kurso studentas);
 • veiklos procesų valdymo principų žinojimas;
 • mokėjimas kurti bei analizuoti veiklos procesų žemėlapius;
 • galimybių studijų/investicijų projektų kūrimo principų žinojimas;
 • gebėjimas identifikuoti ir formalizuoti reikalavimus informacinių sistemų funkcionalumui;
 • gebėjimas dirbti MS Office programų paketu;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, analitinis mąstymas, kruopštumas, bendradarbiavimas;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie profesionalų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo, kuriant ir diegiant naujoves.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

PERSONALO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS (-Ė)
Struktūrinis padalinys: 
Žmogiškųjų išteklių departamento Personalo administravimo skyrius
Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • personalo dokumentų ruošimas (darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių, tikslinių atostogų, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo ir kt. klausimais);
 • pažymų ir ataskaitų rengimas;
 • ataskaitų teikimas Valstybinio socialinio draudimo fondui;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas ir kontrolė;
 • konsultacijų personalo administravimo ir darbo santykių klausimais darbuotojams teikimas;
 • dalyvavimas su personalo valdymu susijusiose veiklose.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 2 metų sėkmingo darbo patirtis personalo administravimo srityje;
 • išmanyti LR darbo kodeksą ir gebėti taikyti praktinėje veikloje;
 • darbo patirtis su personalo apskaitos sistema „Rivilė“ būtų privalumas;
 • atsakingumas, operatyvumas, lankstumas;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • geri bendravimo ir organizacinio darbo įgūdžiai;
 • sklandi lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programų paketu.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

KADASTRO SPECIALISTĄ (-Ę) KAUNE (terminuota darbo sutartis)
Struktūrinis padalinys:
 Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Kauno skyrius
Darbo vieta: Kaunas

Darbo aprašymas:
 • nekilnojamųjų daiktų - statinių kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą,
 • nekilnojamųjų daiktų - statinių kadastro duomenų pakeitimas, panaikinimas, pataisymas, perkėlimas į duomenų bazės archyvą;
 • nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų išankstinė patikra,
 • nekilnojamųjų daiktų vidutinės rinkos vertės bei mokestinės vertės perskaičiavimas;
 • nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų kopijų rengimas;

Reikalavimai pareigybei:
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (žemėtvarka), bendrosios inžinerijos (matavimų inžinerija, aplinkos inžinerija), statybos inžinerijos (geodezija) krypties išsilavinimą arba turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities minėtos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dvejų metų darbo nekilnojamojo turto kadastro srityje patirtį;
 • išmanyti informacines ir komunikacines technologijas, mokėti ir gebėti taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo lygiu (CAD programinė įranga, MS Office);
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamojo turto kadastro veiklą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • analitinis mąstymas;
 • komunikabilumas, gebėjimas dirbti kolektyve;
 • darbo nekilnojamojo turto kadastro srityje patirtis būtų vertinama kaip privalumas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

KADASTRO SPECIALISTAS (-Ė) ASISTENTAS (-Ė) UTENOJE (terminuota darbo sutartis)

Struktūrinis padalinys: Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Utenos skyrius
Darbo vieta: Utena

Darbo aprašymas:
Nekilnojamųjų daiktų (statinių, inžinierinių tinklų) kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, pakeitimas, panaikinimas, pataisymas, perkėlimas į duomenų bazės archyvą, nekilnojamųjų daiktų (statinių, inžinierinių tinklų) kadastro duomenų bylų išankstinė patikra.

Reikalavimai pareigybei:
 • turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (matavimų inžinerija, žemėtvarka, statybos inžinerija) krypties išsilavinimą;
 • išmanyti informacines ir komunikacines technologijas, mokėti ir gebėti taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo lygiu (GIS, CAD programinė įranga, „MS Office“);
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamojo turto kadastro veiklą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • analitinis mąstymas;
 • komunikabilumas, gebėjimas dirbti kolektyve;
 • darbo nekilnojamojo turto kadastro srityje patirtis būtų privalumas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą
 


 Atgal  Į puslapio viršų