Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Euro įvedimas

Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės


Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto minimalaus UAB ir AB  įstatinio kapitalo dydžiai:
   
  Nuo 2015-01-01
eurais
Iki 2015-01-01
litais
UAB 2 500 10 000
AB 40 000 150 000
 
Sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami tik dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas susirinkime dalyvaujančių akcininkų paprasta balsų dauguma. Bendrovės turi pakeisti ir pateikti savo įstatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Jeigu bendrovės įstatų pakeitimai, susiję su euro įvedimu, atliekami kartu su kitų įstatų nuostatų pakeitimais, tokiu atveju keičiamų įstatų įregistravimui Juridinių asmenų registre taikomi reikalavimai, nustatyti Civiliniame kodekse ir Akcinių bendrovių įstatyme.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pareiga Juridinių asmenų registrui pateikiamuose bendrovių įstatuose išreikšti įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę eurais atsiranda su pirmaisiais Juridinių asmenų registrui teikiamais įstatų pakeitimais.

Neelektroniniu būdu teikiami įstatų pakeitimai turi būti patvirtinti notaro.

Elektroniniu būdu pateikti pakeisti uždarųjų akcinių bendrovių įstatai turi būti parengti vadovaujantis LR ūkio ministro įsakymu patvirtintais uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdiniais įstatais, kuriems nėra reikalingas notaro tvirtinimas.

Atsakomybė už juridinio asmens dokumentų, duomenų bei kitos Juridinių asmenų registrui teiktinos informacijos nepateikimą laiku tenka juridinio asmens vadovui, jei įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip.


 Atgal  Į puslapio viršų