Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Adresai

Paslaugos pagal sutartį


Lietuvos Respublikos adresų registras (toliau – Adresų registras, Registras) neteikia informacijos apie fizinio asmens gyvenamąją vietą, juridinio asmens buveinės adresą ir nekilnojamojo turto savininkus.


Duomenys iš Adresų registro teikiami Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 
Adresų registro duomenys:

 • Tekstinių duomenų išrašas. Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas – visų Registro objektų (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų) duomenų kopija be geografinių elementų (ribų, ašinių linijų, adresų taškų koordinačių), suformuojama du kartus per mėnesį – nuo einamojo mėnesio 1 iki 5 ir nuo 15 iki 20 dienos. Tarpinis Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas – per laikotarpį tarp dviejų gretimų Registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašų darymo pakitusių Registro objektų duomenų kopija;
 • Grafiniai duomenys. Adresų registro objekto grafiniai duomenys – specialiais grafiniais formatais išreikšti Registro duomenų bazėje esantys Registro objekto duomenys (ribos, ašinės linijos ir taškai) su prijungtais kitais atributiniais Registro duomenimis, leidžiančiais tiksliai nustatyti pasirinktą objektą;
 • Dokumentų, kuriais remiantis įregistruoti Registro objektai, kopijos;
 • Spausdintiniai Registro išrašai apie atskirus objektus;
 • Spausdintinių grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukos.
 

 
Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašo įsigijimas
 
Norint įsigyti Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašą (visą ir tarpinį), būtina pateikti užpildytą ir pasirašytą duomenų teikimo sutartį ir priedus 2 egzemplioriais:
 
 1. Adresų registro duomenų teikimo sutartis
  Forma atnaujinama
 2. Sutarties 1 priedas
  Forma atnaujinama
 3. Sutarties 2 priedas
  Forma atnaujinama
 4. Sutarties 3 priedas
  Forma atnaujinama (Sužinoti vartotojo IP adresą, reikalingą šiam priedui užpildyti, galite čia)


Užpildytą ir 2 egzemplioriais pasirašytą Adresų registro duomenų teikimo sutartį ir priedus prašome siųsti adresu: Vilnius, Lvovo g. 25-101. Elektroniniu parašu pasirašytą sutartį siųsti į valstybės įmonės Registrų centro virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas – Vilnius, Lvovo g. 25-101.
 Kitų Adresų registro duomenų įsigijimas
 
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis ir spausdintinių grafinių duomenų (žemėlapių) ištraukas, turi būti pateikiamas prašymas dėl Adresų registro duomenų teikimo.

Prašymo forma PDF / DOC

Užpildytą prašymą galite pateikti šiais būdais:
 • paštu, adresu Lvovo g. 25-101, Vilnius
 • elektroniniu paštu info@registrucentras.lt,
 • į valstybės įmonės Registrų centro virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas – Lvovo g. 25-101, Vilnius
 • faksu (8 5) 268 8311.

 Paslaugų teikimo įkainiai

Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžiai

 


 
Kontaktai pasiteiravimui
Dėl sutarčių sudarymo ir
jų administravimo:
ALDONA RADŽIŪNIENĖ
el. p. aldona.radziuniene@registrucentras.lt

ASTA ŠILEIKIENĖ
el. p. asta.sileikiene@registrucentras.lt

VIOLETA LISOVA
el. p. violeta.lisova@registrucentras.lt
Duomenų teikimo klausimais: JEKATERINA DOTIENĖ
Tel. (8 5) 265 8419
el. p. jekaterina.dotiene@registrucentras.lt


 Atgal  Į puslapio viršų