Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą / Atviri duomenys

Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms


Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (toliau – Įstatymas) numato, kad valstybės registruose esanti informacija ir duomenys viešiems valstybės ir savivaldybių valdymo uždaviniams spręsti teikiami ir registruojami neatlygintinai.
 
NEATLYGINTINAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
 
Registro objektų registravimas – duomenis registravimui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, atlikdamos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Duomenų, informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir jų kopijų teikimas – valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą arba sutartis.
 
Svarbu. Įstatymu nekeičiama Registrų centro sukurtų paslaugų: aukcionų vykdymo, neįregistruotų žemės sklypų ir statinių skaičiuoklės, žemės sklypų rinkos suvestinių duomenų teikimo, informacijos apie rinkos sandorius teikimo, duomenų parengimo valstybinės žemės nuomos mokesčiams administruoti, sklypų vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo, turto vertinimo ir kt. apmokėjimo tvarka. Šios paslaugos ir toliau bus teikiamos pagal galiojančius įkainius.
 
NEATLYGINTINŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI

Šiomis paslaugomis neatlygintinai pasinaudoti gali atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, ir kurių teisinė forma – biudžetinės įstaigos.

Svarbu. Kitų teisinių formų: akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, asociacijų ir kt. juridiniams asmenims paslaugos teikiamos pagal galiojančius įkainius.
 
PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Neatlygintinai teikiamomis paslaugomis pasinaudoti pageidaujantys asmenys Registrų centrui teikia motyvuotus, teisės aktų nuostatomis pagrįstus prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugos – išrašų, dokumentų kopijų teikimas, registro objektų registravimas – asmenims suteikiamos  teisės aktuose nustatytais terminais.

Svarbu. Prašyme būtina nurodyti teisėtą ir apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą ir duomenų gavimo teisinį pagrindą.
 
PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS
 
Prašymus dėl neatlygintinų paslaugų teikimo galima paduoti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
 
Norintys pasirašyti duomenų teikimo sutartis ir gauti duomenis el. būdu, dėl duomenų teikimo sutarčių sudarymo turėtų kreiptis elektroninio pašto adresu sutartys@registrucentras.lt.
 
Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis bendruoju informacijos telefonu (8 5) 268 8262 arba užduoti savo klausimą elektroniniu būdu.


 Atgal  Į puslapio viršų