Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą / Administracinė informacija

Darbo užmokestis


Valstybės įmonės Registrų centro darbuotojų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), eurais

 
Eil.
Nr.
Pareigybių grupės 2018 m. 2019 m. I ketv.*
1. Direktorius, nuo 2019 m. kovo 1 d. generalinis direktorius 4 870 8 093
2. Direktoriaus pavaduotojai, nuo 2019 m. kovo 1 d. direktorius 3 682 6 362
3. Padalinių vadovai 1 611 2 161
4. Vyriausieji specialistai 1 348 1 737
5. Vyresnieji specialistai 974 1 256
6. Specialistai 870 1 214
7. Darbininkai 667 937

* Vadovaujantis 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1336 9 str. 4 dalimi, darbo užmokesčio sumos, buvusios iki šio įstatymo įsigaliojimo, 2019 m. sausio 1 d. perskaičiuotos dauginant iš koeficiento 1,289.


Įsakymas dėl Valstybės įmonės Registrų centro 2019 metų ūkinės finansinės veiklos rodiklių ir jų dydžių vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti patvirtinimo .


2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-421 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro valdybos narių atlygio“ .

Informacija apie 2018 m. III ir IV ketvirčiais valstybės įmonės Registrų centro valdybos nariams išmokėtą atlygį.


 Atgal  Į puslapio viršų