Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą

KarjeraValstybės įmonė Registrų centras – pagrindinių Lietuvos registrų ir valstybinės reikšmės informacinių sistemų tvarkytojas, siekiantis tapti pirmaujančia pasaulyje valstybės duomenų pagrindu sukurtas paslaugas teikiančia inovatyvia įmone, į savo komandą kviečia:
 

Kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.
 

VEIKLOS ANALITIKAS (-Ė)


Struktūrinis padalinys: Asmenų IS departamentas, Asmenų IS skyrius

Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • darbas informacinės sistemos kūrimo projekto komandoje;
 • informacinės sistemos vystymo poreikių analizė;
 • informacinės sistemos priežiūros valdymas;
 • reikalavimų sistemos vystymui ir užduočių IT padaliniams rengimas ir derinimas;
 • techninių užduočių įgyvendinimo procesų priežiūra;
 • informacinės sistemos vartotojų konsultavimas.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • turėti darbo patirties, susijusios su informacinių sistemų administravimu;
 • išmanyti veiklos procesų ir informacinių sistemų valdymo principus, gebėti identifikuoti ir formalizuoti reikalavimus sistemos funkcionalumams;
 • būti susipažinus su paslaugų teikimui reikalingų IS kūrimo/keitimo galimybių studijų/investicijų projektų rengimo dokumentais bei metodikomis;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba (anglų kalba būtų privalumas);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas bei dirbti komandoje;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. birželio 6 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

REGISTRATORIUS (-Ė) ASISTENTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys:
Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento Klaipėdos skyrius arba Kauno skyrius

Darbo vieta: Klaipėda arba Kaunas

Darbo aprašymas:
 • vadovaujant grupės vadovui ar aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam specialistui  nagrinėti prašymus įregistruoti, išregistruoti Nekilnojamojo turto registro objektus, pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto registre;
 • teikti siūlymus dėl Nekilnojamojo turto registro objektų registravimo, Nekilnojamojo turto registro duomenų keitimo bei rengti reikiamų sprendimų projektus;
 • rengti Nekilnojamojo turto registro išrašus, pažymas ir kitus dokumentus;
 • parengti skenavimui dokumentus, kurių pagrindu įregistruojamos/išregistruojamos daiktinės teisės, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai (žymos);
 • gautų pranešimų apie rengiamus nekilnojamojo turto sandorius pagrindu patikrinti nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis ir padaryti žymą apie duomenų patikslinimą arba informuoti apie atsisakymą juos tikslinti;
 • vykdyti kitus pavedimus neperžengiant kompetencijos ir įgaliojimų

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis išsilavinimas;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bei kitų valstybės registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklą;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, savarankiškai spręsti kilusias problemas;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Gyvenimo aprašymus iki 2019 m. birželio 5 d. imtinai kviečiame siųsti el. paštu cv@registrucentras.lt.


Grįžti į sąrašą


INFORMACINIŲ SISTEMŲ ARCHITEKTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys:
Informacinių sistemų valdymo departamento IS architektūros skyrius

Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • IT projektų ar keitimų įgyvendinimui reikalingų architektūrinių sprendimų projektavimas;
 • informacinių sistemų vystymas pagal IT architektūros valdymo procesus;
 • sistemų tarpusavio integracijų analizė, integracinių sąsajų specifikavimas;
 • duomenų bazių projektavimas, loginis ir fizinis duomenų modeliavimas, esamų duomenų bazių vystymas, modernizavimas, įdiegimo valdymas, duomenų bazės sluoksnio programavimas;
 • techninių užduočių programinės įrangos kūrimui, modifikavimui atlikti ruošimas;
 • techninių užduočių įgyvendinimo planavimas, priežiūra ir kontrolė;
 • dalyvavimas informacinių sistemų, jų komponentų testavimuose ir įdiegimuose;
 • techninės dokumentacijos rengimas.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • kvalifikacija IS projektavimo srityje, ORACLE duomenų bazių projektavimo srityje;
 • programinės įrangos/IS gyvavimo ciklo procesų išmanymas;
 • IS kūrimo principų ir technologijų išmanymas;
 • ne mažesnė nei 5 metų IS architekto patirtis;
 • ne mažesnė nei 3 metų patirtis IS projektavimo srityje, kuriant IS ORACLE DBVS pagrindu;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas; patirtis kompleksiniuose, IT integraciniuose projektuose;
 • sistemų integravimo sprendimų išmanymas;
 • XML, JSON, SOAP, REST technologijų žinios ir patirtis, susijusi su platformų integravimu;
 • didelės apimties institucinių informacinių sistemų projektavimo ir įgyvendinimo patirtis;
 • patirtis kuriant duomenų bazes, duomenų bazių objektus;
 • geros SQL, PL/SQL žinios;
 • UML žinios ir naudojimo patirtis (MagicDraw ar lygiaverčiais įrankiais);
 • BPML žinios (privalumas);
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos žinios B1 lygiu;
 • geri darbo kompiuteriu, Microsoft Office paketu įgūdžiai;
 • gebėjimas suprasti ir suprantamai perteikti informaciją technine ir netechnine kalba;
 • analitinis mąstymas, gebėjimas sisteminti, apibendrinti informaciją, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija gebėti dirbti kolektyve, savarankiškai atlikti užduotis, mokėti bendrauti;
 • planavimo bei užduočių skirstymo įgūdžiai.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

INFORMACINIŲ SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė)


Struktūrinis padalinys: Informacinių sistemų valdymo departamento IS architektūros skyrius

Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • Informacinių sistemų, jų komponenčių projektavimas, priežiūra, plėtra;
 • sistemų veiklos procesų ir poreikių surinkimas, analizė, specifikavimas bei reikiamų informacinių sistemų pokyčių inicijavimas;
 • informacinių sistemų funkcinių bei nefunkcinių reikalavimų analizė, specifikavimas;
 • informacinių sistemų funkcionalumo atitikimo techninėje dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
 • informacinių sistemų funkcionalumo sutrikimų analizė ir priežasčių nustatymas bei jų šalinimo organizavimas;
 • duomenų, esančių duomenų bazėse atranka, analizė;
 • vartotojo sąsajų (UI) projektavimas;
 • techninių užduočių įgyvendinimo proceso priežiūra ir kontrolė.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • programinės įrangos/IS gyvavimo ciklo procesų išmanymas;
 • IS kūrimo principų ir technologijų išmanymas;
 • ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis vykdant sistemų bei veiklos poreikių analizės ir dokumentavimo veiklas;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas
 • patirtis kompleksiniuose, IT integraciniuose projektuose;
 • reikalavimų surinkimo, specifikavimo ir valdymo metodų teorinės ir praktinės žinios;
 • gebėjimas struktūruoti ir aprašyti procesus; UML ir BPMN išmanymas, praktiniai naudojimo įgūdžiai; (MagicDraw naudojimo patirtis būtų privalumas);
 • vartotojo sąsajų projektavimo principų supratimas;
 • SQL žinios, praktinė patirtis;
 • reliacinių DBVS pagrindai;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos žinios B1 lygiu;
 • geri darbo kompiuteriu, Microsoft Office paketu įgūdžiai;
 • gebėjimas suprasti ir suprantamai perteikti informaciją technine ir netechnine kalba;
 • analitinis mąstymas, gebėjimas sisteminti, apibendrinti informaciją; atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija gebėti dirbti kolektyve, savarankiškai atlikti užduotis, mokėti bendrauti.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

JAVA PROGRAMUOTOJAS (-A)

Struktūrinis padalinys: IS valdymo departamento IS vystymo skyrius
Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius
Darbo aprašymas:
 • Informacinių sistemų kūrimas naudojant WEB technologijas;
 • Registrų centro informacinių sistemų palaikymas ir tobulinimas.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis IT ar kitas techninis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
 • Programavimo Java kalba žinios;
 • HTML, CSS, Javascript žinios;
 • Reliacinių duomenų bazių ir SQL žinios;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.
Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • galimybę dirbti puse etato;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS (-IOJI) SPECIALISTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys: 
Veiklos valdymo skyrius

Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • IT veiklos procesų kūrimas ir valdymas;
 • IT procesų koordinavimas ir tobulinimas;
 • įmonės darbuotojų konsultavimas IT procesų ir kitais klausimais savo kompetencijos ribose;
 • tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų vidaus dokumentų rengimas IT procesų ir susijusiais klausimais;
 • IT pirkimų koordinavimas ir pirkimų dokumentų rengimas;
 • dalyvavimas rengiant IT biudžetus ir planus;
 • IT projektų valdymas.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • gebėjimas dirbti pagal COBIT ir ITIL procesus;
 • projektų valdymo metodikų naudojimo praktinė patirtis;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • gebėjimas naudoti įvairias kompiuterines aplikacijas ir IS, būtinas tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas, gebėti dirbti komandoje ir bendrauti su klientais;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. gegužės 28 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

ASMENŲ REGISTRŲ TVARKYMO TARNYBOS VYR. SPECIALISTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys:
 Asmenų registrų tvarkymo tarnyba

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikiant pastabas dėl teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, Tarnybos kuruojamoje srityje;
 • inicijuoja ir formuoja vieningus Įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius Įmonės veiklą Tarnybos kuruojamoje srityje;
 • pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir teikia reikalingą informaciją kitiems Įmonės padaliniams;
 • konsultuoja Įmonės darbuotojus savo kompetencijos ribose, teikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pavedimams vykdyti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių, projektinėje veikloje;
 • vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas ar pavestas funkcijas ir užduotis.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • su registrų valdymu ir/ar tvarkymu susijusi darbo patirtis;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių registrų tvarkymą, valdymą bei naudojimą, išmanymas;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • turėti gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių;
 • gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. gegužės 28 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą

VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTAS (-Ė)

Struktūrinis padalinys:
Veiklos valdymo skyrius

Darbo vieta: Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:
 • dalyvavimas kuriant ir valdant IT veiklos procesus;
 • dalyvavimas tobulinant IT procesų;
 • įmonės darbuotojų konsultavimas IT procesų ir kitais klausimais savo kompetencijos ribose;
 • dalyvavimas rengiant tvarkos aprašus, taisykles, instrukcijas ir kitus vidaus dokumentus IT procesų ir susijusiais klausimais;
 • IT pirkimų dokumentų rengimas;
 • dalyvavimas valdant IT projektus.

Reikalavimai pareigybei:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
 • COBIT ir ITIL procesų žinios;
 • projektų valdymo metodikų žinios;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis bei kitų būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • gebėjimas naudoti įvairias kompiuterines aplikacijas ir IS, būtinas tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas, gebėti dirbti komandoje ir bendrauti su klientais;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:
 • galimybę jungtis prie specialistų komandos atsinaujinančioje strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą.

Dokumentus iki 2019 m. gegužės 28 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.


Grįžti į sąrašą


 Atgal  Į puslapio viršų