Įvadinis puslapis      LT  |  EN
Pradžia / Jur. asmenų registras / Atmintinės Juridinių asmenų registro klientams
NAUJO JURIDINIO ASMENS ĮREGISTRAVIMAS

STEIGIMAS
  • Juridinio asmens organas vadovaudamasis savo steigimo dokumentais turi priimti sprendimą įsteigti filialą ar atstovybę;
  • Parengiami filialo ar atstovybės nuostatai;
  • Paskiriami filialo ar atstovybės valdymo organai;
  • Filialas ar atstovybė laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
REGISTRAVIMAS

Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti užsienio juridinių asmenų filialą ar atstovybę, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad užsienio juridinių asmenų filialą ar atstovybę registruoti galima.


VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:

1. Filialo ar atstovybės nuostatai
2. Steigėjo steigimo dokumentas, steigimo sutartis ir įstatai, jeigu tai atskiri dokumentai ir jų pakeitimai
3. Steigėjo paskutiniųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų numatytais atvejais - konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal užsienio valstybės įstatymus, taikomus steigėjui
4. Registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie steigėją, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašus neišduodadamas.
5. Forma JAR-1
PDF formatasPDF 294 Kb (2015-02-17) / DOC formatasDOC 525 Kb (2015-02-17)
6. Forma JAR-VO-V
PDF formatasPDF 120 Kb (2014-03-13) / DOC formatasDOC 42 Kb (2014-03-13)
7. Forma JAR-VO-BV1
PDF formatasPDF 120 Kb (2014-03-13) / DOC formatasDOC 44 Kb (2014-03-13)
8. Forma JAR-VO-BV2
PDF formatasPDF 124 Kb (2014-04-07) / DOC formatasDOC 48 Kb (2014-04-07)
9. Forma JAR-T
PDF formatasPDF 123 Kb (2014-03-13) / DOC formatasDOC 33 Kb (2014-03-13)
10. Forma JAR-FV
PDF formatasPDF 118 Kb (2014-03-13) / DOC formatasDOC 32 Kb (2014-03-13)
11. Forma JAR-SG1
PDF formatasPDF 127 Kb (2014-03-13) / DOC formatasDOC 39 Kb (2014-03-13)
12. Forma JAR-SG2
PDF formatasPDF 269 Kb (2014-03-13) / DOC formatasDOC 65 Kb (2014-03-13)

* Už įregistravimą mokamą atlyginimą rasite čia.

 Atgal  Į puslapio viršų